UHTML

Alle sidene som ligger under www.dok.hf.uio.no skal ha samme rammeverk. Selve rammeverket er definert av UIO. UIO har også laget sin egen syntaks for dette, som har fått navnet UHTML.

UHTML blir definert av noen "" tagger i toppen av en html fil. Når noen så laster ned denne filen oppdager web-serveren meta-elementene, og legger til rammeverket rundt siden.

Det er to måter å definere rammeverket på i praksis. Enten kan man kode meta-dataen manuelt i hver ".html" fil, eller man kan bruke et verktøy som heter "Metaredigering". Sistnevnte verktøy gir et enkelt grensesnitt mot innlegging av slik metadata, og skjuler innholdet i filen på en fin måte. Manuell innlegging av UHTML kan bare anbefales dersom man har spesielle krav.

Malsjefer for EDD er Øyvind Bratne og Lars Jørgen Tvedt.