Database over dokumenter som omhandler hekseprosesser

Universitetet i Oslo: Institutt for kulturstudier og orientalske språk i samarbeid med Enhet for digital dokumentasjon

Anbefalt litteratur om trolldomsprosessene i Europa. Noen utvalgte titler

av Henning Laugerud

Til søkesida for arkivet. Til hovedsida.

I tillegg til de arbeider det er vist til i introduksjonen til trolldomsdatabasen, og arbeider som refereres i registeret, kan følgende litteratur være nyttig. Det presiseres imidlertid at dette ikke på noen måte er ment å være en fullstendig eller omfattende bibliografi, det er kun et utvalg relevante titler. Det vises for øvrig til bibliografiene i de oppførte titler og hos Næss 1982:

Oversikts- introduksjonslitteratur, Europa generelt:

Ankarloo, Bengt & Henningsen, Gustav: Häxornas Europa 1400-1700. Lund 1987 (finnes også i engelsk oversettelse).

Cohn, Norman: Europe's Inner Demons. London 1993 (og en rekke andre utgaver, finnes også i norsk oversettelse.)

Hagen, Rune B.: Dei europeiske trolldomsprosessane. Oslo 2007.

Kors, Alan C & Peters, Edward: Witchcraft in Europe 400-1700. A Documentary History. Philadelphia 2001 (utgave av kildetekster i engelsk oversettelse).

Levack, Brian P.: The Witch-Hunt in Early Modern Europe. Edinburgh 2006 (den desidert beste og mest oppdaterte introduksjon til temaet).

The Athlone History of Witchcraft and Magic in Europe, vol. 1-6. London 2002.

Oversikts- introduksjonslitteratur, Norge:

Næss, hans Eyvind: Trolldomsprosessene i Norge på 1500- 1600-tallet. En retts- og sosialhistorisk undersøkelse. Oslo 1982.

Næss, Hans Eyvind: Med bål og brann. Trolldomsprosesser i Norge. Oslo 1984.

Laugerud, Henning: "Trolldoms- og hekseprosessene", kapt 4, i Arne Bugge Amundsen & Henning Laugerud: Norsk fritenkerhistorie 1500-1850. Oslo 2001, s. 100-121.

Litteratur Norge og Norden

Alm, Ellen J.: Statens rolle i trolldomsprosessene i Danmark og Norge på 1500- og 1600-tallet. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 2000.

Ankarloo, Bengt: Trolldomsprocesserna i Sverige. Stockholm 1985.

Botheim, Ragnhild: Trolldomsprosessane i Bergenhus len 1566-1700. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 1999.

Henningsen, Gustav: Heksejægeren på Rugård. De sidste trolldomsprocesser på Jylland 1685-87. Skippershoved 1991.

Johansen, Jens Chr. : Da Djævelen var ute - . Trolddom i det 17. århundres Danmark. Odense 1991.

Knutsen, Gunnar W.: Trolldomsprosessene på Østlandet. En kulturhistorisk undersøkelse. Tingbokprosjektet nr. 17. Oslo 1998.

Lilienskiold, Hans H.: Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark. R. Hagen & P.E. Sparbo (red. utg.). Tromsø 1998.

Løyland, Margit: Slagsmål, leiermål og bøtelagte egder 1600-1700. Tingbokprosjektet nr. 3. Oslo 1992.

Nenonen, Marko: "Envious Are All the People, Witches Watch at Every Gate. Finnish witches and witch-trials in the 17th century." i Scandinavian Journal of History, 18. (1993:1).

Oja, Linda (red. ): Vägen til Blåkulla. Nya perspektiver på de stora svenska häxprocesserna. Uppsala 1997.

Willumsen, Liv Helen: Trollkvinne i nord i historiske kilder og skjønnlitteratur. Tromsø 1994.

Noen spesialstudier av særlig interesse:

Arv. Nordic Yearbook of Folklore, vol. 62. Uppsala 2006 (temanummer om trolldomsprosessene med bidrag av bl.a. Brian P. Levack, Marko Nenonen og Gunnar W. Knudsen m. fl.).

Henningsen, Gustav: Fra heksejagt til heksekult 1484-1984. København 1984.

Linda Oja: Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige. Stockholm 1999.

Purkiss, Diane: The Witch in History. Early Modern and Twentieth-Century Representations. London and New York 2002.

Rowlands, Alison: "Witchcraft and Popular Religion in Early Modern Rothenburg ob der Tauer", i Bob Scribner & Trevor Johnson (ed. ): Popular Religion in Germany and Central Europe, 1400-1800. Basingstoke 1996, pp. 101-118.

Wilson, Eric: "Institoris at Innsbruck: Heinrich Institoris, the Summis Desiderantes and the Brixen Witch-Trial of 1485", i Bob Scribner & Trevor Johnson (ed. ): Popular Religion in Germany and Central Europe, 1400-1800. Basingstoke 1996, pp. 87-100.

Til søkesida for arkivet


Oppdatert 2008-05-27 Øyvind Eide