Du er her:
Hvide heste (1886)
Det ufullførte verket Hvide heste har klare paralleller med Rosmersholm, men det har også forbindelser til Vildanden. Vi har derfor valgt å behandle det som et eget verk.
Parallellvisning
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av NBO Ms. 4° 1291c 2009
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Ufullført endelig manuskript NBO Ms. 4° 1291c 1886
Arbeidsmanuskript til begynnelsen av 1. akt NBO Ms. 4° 1291b 1886
Påbegynt notat til scenegang for 1. akt NBO Ms. 4° 1291a, bl. 4 Uviss datering
Påbegynt notat om scenegang NBO Ms. 4° 1291a, bl. 2-3 Uviss datering
Notat om personer NBO Ms. 4° 1291a, bl. 1r 1885/86
Bibliotekets innbinding NBO Ms.4° 1291a-b (Hvide heste & Rosmersholm) 1885/86