Du er her:
Sancthansnatten
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
Ung Erik
i
Pantomimen i 2den Act
af
Sancthansnatten.
Eventyrcomedie i 3 Acter

Faksimile
Anden Act.
5te Scene.
Anne Birk. Juliane Paulsen
Juliane
.
Uf, stakkels Pige! der faldt hun!
(Inde i Hallen, hvor Bjergkongen og
liden Karin netop sank i Jorden, mø-
des Ung Erik og Svanhvide.)
Birk
.
O den mindes jeg godt! Ung Erik
skulde i Ledingsfærd.
Ung Erik
.
(taler til Svanhvide:
«Og hør mig, Svan-
hvide min Mø!
Ud maa jeg i Verden at
øve mit Sværd.
Jeg kommer igjen, naar
jeg er dig værd.
Du vente mig her under
Ø. –»
)
Anne
.
Og femten Dage dertil.
Faksimile
Ung Erik

(spørger Svanhvide:
«Men hvis jeg til
den Tid ei for dig staar, –
Du svare,
Svanhvide, min hulde Maar,
Hvorlænge
da vente du vil?»
)
Anne
.
Og venter paa Gravens Bund.
Ung Erik

(omfavner hurtigt og rask Svanhvide, vender
sig derpaa fra hende og iler afsted. Svanhvide
gaar til den anden Side.)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her