Du er her:
[Sancthansnatten]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
Anden Act.
Skovegn; i Baggrunden en
rund Bjergkolle paa hvilken
Levningerne af et Sancthans-
baal fra og til blusse ivei-
ret. Til Venstre i Forgrunden en stor
Steen. Det er Nat, – Maanen staaer
paa Himlen.
Første Scene.
Idet Tæppet gaaer op høres Sang
og Violinspil som taber sig i det
Fjerne. – Nissen træder ind i
Baggrunden og lytter –
Nissen
. –
Endt er Dands og Sang og Spil,
Natten hører os andre til –
Hver Alf og Vætte jeg byder til Gjæst, –
Herfrem! nu begynder vor Midtsommerfest!
(han forsvinder bag Træerne.)
[Forfatternote: verte]
Faksimile
Usynlige Alfer
.
Stille, stille, – Natten kommer,
Frem I Alfers lette Rad,
Hør vort Kald, I Skovens Blommer!
Aabner eders lukte Blad!
Vaagner, Alfer! af jer Slummer,
Stævner hid til Lundens Sal,
Blomstens Kalk er nu for lummer,
Sommernatten er saa sval.
Stille sæt jer under Siljen,
Flætter der med flittig Haand
Af Convallen og af Liljen
Lette Sko og hvide Baand;
Klæd jer saa i Høitidskjolen
Vævet af et Rosenblad
Og af Duft fra Natfiolen
Efter Aftenduggens Bad.
See de straalerige Smykker
Tusinder af Ædelsteen'
Som mod Blomstertæppet trykker
Liljens blaaliggrønne Green,
See kun hvor de lyse Kjerner
Blinke fra hver Perle frem.
Billedet af Nattens Stjerner
har sig fæstet dybt i dem!
Disse Draaber som nu funkle
Over Løv og Blomsterblad,
Flætter dem i edes dunkle
Lokker til en Perlerad,
Let som Vinden da vi svæve
Over dugget Blomstereng
Medens Tonebølger bæve
Gjennem Nøkkens Harpestreng!

2den Scene
Paulsen og Juliane

Forklaringer

Tegnforklaring inn her