Du er her:
[Gengangere]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
Optegnelser:
Hun har været sværmerisk religiøst
vakt i sin ungdom; halvt derfor men
også tildels af tilbøjelighed har hun ægtet
ham, det «glimrende geni», «det forlorne
subjekt». De kommer bort fra byen; han
«avancerer», blir tilslut amtmand, et mønster
for en embedsmand, en mønstermand i
alle henseender, også religiøs. De fik
en søn, derpå en til, som døde ganske
ung. Den ældste blev meget tidligt sat
i pension hos en prest og siden i en latin-
skole, fik sjelden komme i besøg hjem.
Amtmanden virkede højt agtet og æret i en
lang årrække; hun æredes som hans «gode
genius», der havde høstet herlige frugter af
sin højhjertede handlemåde. Så døde han;
der stiftes et legat for en stor del af den formue,
han efter sit giftermål uventet fa har fåt, og nu
skal dette monument indvies.
Her begynder stykket.
Faksimile
Faksimile
Faksimile

Forklaringer

Tegnforklaring inn her