Du er her:
[Gengangere]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
1
Stykket blir som et billed på livet. Troen undergravet,
men det går ikke an at sige det. «Asylet» – for andres
skyld. De skal bli lykkelige – men dette er
også kun et skin – Alt er gengangere
Et hovedpunkt: Hun har været
troende og romantisk – det udviskes
ikke helt ved det senere vundne stand-
punkt – «alt er gengangere».
Det bringer en Nemesis over afkom̅et
at gifte sig af udenfor liggende grunde
selv religiøse eller moralske
Hun, det uægte barn, kan reddes ved
at giftes med – sønnen – men så –?
Faksimile
2
Han var i ungdommen forfalden og forkommet;
så trådte hun, den religiøst vakte op; hun frelste
ham; hun var rig. Han havde villet gifte sig med
en pige, som ansåes uværdig. Han fik en søn i
sit ægteskab; så vendte han tilbage til pigen;
en datter. –
<...> [HIS: Her står tekst som inngår i utgavens prosamateriale (P81219_2).]
Faksimile
3
Disse nutidens kvinder, mishandlede som
døttre, som søstre, som hustruer, ikke opdragne
efter deres beg˹avelse˺ beg{g} , holdt borte fra deres kald,
frataget deres arv, forbittrede i sindet, – disse er
det, som afgiver mødrene for den unge
generation. Hvad blir følgen?
Faksimile
4

Forklaringer

Tegnforklaring inn her