Du er her:
Nedlastbare filer:Last ned kildefilLast ned pdf
KildekodePDF
Innledning til Fjeldfuglen
ført i pennen av Asbjørn Aarseth
UTGIVELSE
Ibsen la planen om en nasjonalromantisk opera basert på Alfhild-temaet til side tidlig på 1860-tallet, men han skrinla den ikke fullstendig. Omkring 15 år senere var han igjen inne på tanken. I et brev av 20. juni 1877 til B.E. Bendixen, formann for teaterets styre i Bergen, ber han om å få låne manuskriptet til Olaf Liljekrans, som fantes i teaterets bibliotek: «Det er nemlig min agt at omarbejde mit gamle skuespil ‹Olaf Liljekrans› til en operatekst for Grieg […].» Denne gangen ble det imidlertid med et enda mindre fragment av en operalibretto, jf. innledningen til [Olaf Liljekrans 1877/78]. Olaf Liljekrans-sujettet fenget ikke Grieg, og Ibsen på sin side opplevde etter hvert en så stor interesse for den typen skuespill som han på denne tiden begynte å gi ut, at det ikke ble aktuelt å vende tilbake til nasjonalromantikken.
Operafragmentet Ibsen sendte til Trondheimskomponisten M.A. Udbye i 1861, ble ikke trykt i dikterens levetid. Det er tidligere utgitt i Efterladte skrifter (ES 1), i Samlede verker (HU 3) og dessuten ved Peter Ravn Sollied i Ibsenårbok 1954.