Du er her:
Kongs-Emnerne (1864)
Norge var et Rige, det skal blive et Folk.
(Haakon Haakonssøn, 3. akt)
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2008
1. utgave 1864
2. utgave 1870
3. utgave 1872
4. utgave 1875
5. utgave 1879
6. utgave 1883
7. utgave 1889
8. utgave 1894
9. utgave 1898
Folkeutgaven, bd. 2 1898
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykt eksemplar med egenhendige rettelser NBO Ms. 8° 1923 [1870]
Sanger til oppførelse 1871 Vedlegg til brev til P.Heise 25.6.1870