Du er her:
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Til Kvinden
Ved den fjerde store Sangerfest
Pintsen 1859 i Arendal
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:a a b b c c
  Metrisk formel:bi+ reg '10 '8 '6 '6 '10 '10
a Med Sommer i Sjæl for vi frem gjennem Sund og Fjord;∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪-
aLivsmodet blomstred i bølgende Chor!-∪∪-∪∪-∪∪-
bI Løvsprætt under Led,∪-∪-∪-
bI Fuglesangen med,∪-∪-∪-
c5Fandt vi samme higende Drift som i os, –-∪-∪-∪∪-∪∪-
cLængsel imod Lyset med Jubel og Trods!-∪-∪-∪∪-∪∪-
   
a Ja, Sangerens Sind er som Bjerken i venest Vaar;∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪-
aGjærende Kraft gjennem Aarerne gaar;-∪∪-∪∪-∪∪-
b Der modnes den tilsidst,∪-∪-∪-
b10Som Løvkrands over Kvist, –∪-∪-∪-
cSee, da er hans Fylde i Kvad sprungen ud:-∪-∪-∪∪-∪∪-
cLængsel imod Lyset er Livsgaadens Bud!-∪-∪-∪∪-∪∪-
   
a Men hist i det lokkende Lysland er Kvindens Hjem, –∪-∪∪-∪∪-∪∪-∪-
aKvadfrøets Spirer fra hende gik frem;-∪∪-∪∪-∪∪-
b15Til hende de paany∪-∪-∪-
bSom voxne Kvad skal fly!∪-∪-∪-
cPriset være Kvinden hvor Sangbølgen gaar,-∪-∪-∪∪-∪∪-
cHun er fagrest Dagglands i Sangerens Vaar!-∪-∪-∪∪-∪∪-
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her