Du er her:
Til Carl Johans Minde
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Til Carl Johans Minde
(Tilegnet Carl-Johans-Forbundet)
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:var a b b a c d d c
  Metrisk formel:bi 7|8
aDøde Drot, hvad vil Du meer? 
BHar ei Norden ved din Baare 
BOfret Dig en sønlig Taare, 
aSørget ved dit kolde Leer? 
c5Har vi ei i Digt og Sang 
DReist en Rad af Monumenter, 
DHvor dit Navn sig gyldent prenter 
cGjennem alle Tiders Gang? 
   
aHoldt vi ei vort Helte-Værd 
B10Ved dit Hædersry forøget? 
BHar vi ei velvilligt strøget 
aInd Gevinsten af din Færd? 
cStaar dit Alexandertog 
DMed de seiersvangre Veie 
D15Ei, som Nordens fælles Eie, 
cI vor store Mindebog?  
   
a Døde Drot, hvad vil Du meer? 
BEr ei hvert et Krav gjort Fyldest, 
BHar ei Folket vist Dig Hyldest, 
a20Sørget ved dit kolde Leer? 
cTænkte Du at Mindets Spor 
DAabenbarer sig i Andet, 
DEnd i en begeistringsblandet 
cLeg med høitidsfagre Ord? –  
   
a25 Jo, i Norges unge Bryst 
BRulle livsensvarme Strømme; 
BBrødre, op af Mindets Drømme, 
aOp til Dagens Daad og Dyst! 
CLad en Foraarsmorgen gløde 
d30Over Nordens Riger ud, 
dLad vor Gjerning bære Bud 
COm den store, store Døde! 
   
aBlikket fremad, Blikket vendt 
BMod den Arv han efterlod os! 
B35Han har viist, han grant forstod os 
aDer han skrev sit Testament! 
cHusker, Heltekongens Grav 
DSlutter meer end Helten inde, – 
DUnder Dækket er at finde 
c40 Seklets første Skandinav! 
   
A Fosterlag paa Frihed bygget – 
bDet var Kongens Testament! 
bSom et Muurværk, ufuldendt, 
AStaar det endnu kratbeskygget. 
c45 Op da for den store Sag; 
DOp til Arbeid, Nordens Sønner! 
DFuldbragt Gjerning fuldt belønner 
cMøiens Morgen, Daadens Dag! 
   
ASom en Skald med Fremsynsgave 
b50Stod den høie Carl Johan; 
bBagved Døgnets Ørkensand 
ASkimted han en Fremtidshave. 
c Skjærper Synets sløve Sands; 
DFor vort Blik da aabenbaret 
D55Staar det Billed, som forklaret 
cStod engang for Carl Johans! 
   
a Frem til Storm mod Tvedragts Leir! 
BBedre Helt i Hærens Spidse 
BHar dog Nordens Søn tilvisse 
a60Aldrig fulgt i Strid og Seir! 
c Glemmer Nuets tomme Kiv, 
DTvisten i de spredte Dele; 
DVender Blikket mod det Hele, 
cMod vort store Fremtidsliv! 
   
a65Nordens stærke Fosterlag, 
BKongens Drøm i Gjerning prentet, 
BVære Hædersmonumentet 
aOver Heltens Sarkophag! 
cBrodersind trods Fjeld og Hav, 
D70Fælles Maal med fælles Kræfter, 
DVære Tak for Arven efter 
cSeklets første Skandinav! 
   

Henr. Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her