Du er her:
Prolog
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Prolog
fremsagt paa Theatret ved Forestillingen d. 17de Novbr. 1851 til Indtægt for det Norske Studentersamfunds Byggefond
  Versetype:strofisk strofegruppe femfotsjambe
  Rimskjema:r|R
  Metrisk formel:bi '10|'11
aVi bygge Alle – paa forskjellig Viis, 
aEn bygger Templer til sin Skabers Priis, 
BEn Anden virker til sin egen Nytte 
cOg bygger sig et comfortabelt Hjem, – 
c5Ifald han kan; men er ham Skjæbnen slem, 
BSaa han maa nøies med en straatækt Hytte, 
DDa sidder flittigt han, naar Dagen hælder, 
DOg bygger nydelige Luftkasteller. 
   
aAk, her, fra Scenen, bygge ogsaa vi 
B10Saa godt, som vi formaa, med unge Kræfter, 
aMed ærlig Villie og med Stræben fri, 
BImod det fjerne Maal vi hige efter. 
cVel bygge vi ei noget Værk, der staaer 
DSom synbart Billed’ for det ydre Øie, 
D15Dog haabe vi, at den, der skuer nøie, 
cVil see, at Værket stille fremad gaaer. 
   
aOg denne Stræben, denne Byggelyst 
aMaa vække Sympatien i vort Bryst 
bFor Hver, der river det Forslidte ned, 
b20For Hver, der bygger i det Gamles Sted; 
cMen varmest maa vi føle dog for dem, 
DDer tjene Aandens Sag med Ungdomskraften, 
c Og derfor er det at vi træde frem 
DPaa Brædderne, og hilse Dem iaften. 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her