Du er her:
Høstaftenen
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag
Vis informasjon om diktet
Vis metrisk notasjon
Vis innholdsfortegnelse
xml, pdf
Høstaftenen
  Versetype:strofisk strofegruppe
  Rimskjema:a B B a C C d E E d
  Metrisk formel:bi 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7
aSe det mørkner, – Regnen slaar 
BPladskende mod Vinduesruden, 
BBlander sig med Vindens Tuden, 
aMedens over Himlen gaar 
C5Skygestalter, – Aander lige 
CIfra Dødens tavse Rige; – 
dUnder fjærne Tordners Larm 
EKomme, gaa de og forsvinde, 
ELig den nylig Elsktes Minde 
d10I en utro Piges Barm. – – 
   
aTæt ved Ovnen sidder jeg, – 
BStirrer drømmende i Luen, 
BDer kun halvt oplyser Stuen; 
aMen en Verden er for mig, 
C15 Hvor i Kullets dunkle Spalter 
CMine Drømmes Luftgestalter 
dBygge sig et Ildpalæ; – 
E(Magen er ej let at finde; 
EThi i Hallerne derinde  
d20Kan jeg Pigetroskab se!) 
   
aHa, hvad Sceneri der er! – – – 
BEr det da min Barndoms svundne 
BDage, til mit Hjærte bundne, 
aDer igen fremtræder her? – 
C25– Eller er, (det saa jeg gerne!) 
CSløret for det dunkle Fjerne 
dI en vild forvirret Iil 
ETrukket viftende til Side, 
EVinker Skulda med sit blide 
d30Eller varselsfulde Smiil? – – 
  – – – – – – – – – 
 – – – – – – – – – 
   
aDog til kolde Virkelighed 
BVækkes jeg af mine Drømme; – – 
B35Regnen falder end i Strømme, – 
aMit Palads er styrtet ned. – – 
CO, hvor det er trist og øde, 
CSlig en Stund kan Mismod føde, 
dBringe Hjærtet til, beklemt, 
E40Ret at føle hvad det savner; – – 
ESelskab? Nej, kuns lidt det gavner 
dFor et Sind mismodigstemt! – 
 – – – – – – – – – 
   
a Som Alverden jo har sin, 
B45Har jeg og min Elskerinde! – 
BAk, men ingen jordisk Kvinde 
aEr hun, som jeg kalder min; – 
CKuns et Drømmesyn, fremstaaet 
CAf en Higen uopnaaet, 
d50Uopnaaelig maaske! – 
E(Hvad om Kærlighedens Længsel 
ESlukned, kvalt i Hjærtets Fængsel, 
dKun, som hun, en skøn Idé! –) 
   
aHa, en jordisk Mø du tror 
B55I min Elsktes Træk at kende, 
BDet, hvormed jeg smykked hende 
aAt jeg hentet har fra Jord! –  
CAt fra én jeg laante Panden 
CTankeriig, og fra en anden 
d60Dette Følelsernes Hav 
EI min Elskerindes Blikke? – – 
ENej, o nej, fra Jorden ikke 
dTog jeg, hvad jeg hende gav! – – 
   
aKom, mit Hjærtes Ideal! 
B65Jeg vil sværme ved din Side, 
BAf dit Blik, det ømme, blide 
aVil jeg søge Lindring sval 
C For den Længsel, mig fortærer, 
CDen, som mine Drømme nærer, 
d70Den, som aldrig slukkes ud, 
EIkkun da i Stilhed gløder, 
ENaar paa Jord jeg engang møder 
dMine Drømmes Aandebrud! – – 
   

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her