Du er her:
Øvrige tekster - Kronologisk ordnet
Tekster som står i grått, er ikke transkribert.
 
TittelKategoriÅr
Signatur i Johan Ludvig Heibergs Prosaiske skrifter (3. utg. 1843)signaturer1843
Signatur i Forligelseskommissionens protokoll (Grimstad)signaturer13. august 1845
Signatur i Forligelseskommissionens protokoll (Grimstad)signaturer5. november 1845
Signatur og understrekninger s. 18 og 19 i Theodor Mundts Aesthetik (1845)signaturer1845
Kvittering til Lars Gonnersen (apoteket i Grimstad)kvitteringer[før 28.08.1846]
Vignettegning over diktet «Sigurd von Finkelbech's Gravsted»kunst1847–1850
Medisinetikett (apoteket i Grimstad)diverse16. desember 1848
Latinske Extemporal-Stilediverse1848
Latinske Extemporaloversættelserdiverse1848
Signatur i skuff for flaskekorker i Grimstad apoteksignaturer15. april 1850
Innførsel i Christopher L. Dues stambokhilsener15. april 1850
Litteraturliste sendt til det Akademiske Kollegiumdiverse[før 21.06.1850]
Rettelse av forfatternavnet fra «Brynjolf Bjarme» til «Henrik Ibsen» i et eksemplar av Catilina (1850)diverse1850
Landskap med foss og sagbruk (oljemaleri 35,5x26 på lerret med signatur på baksiden)kunst1850
Det norske Theater Requisit Bog 1850teater1850
Kostymetegninger (blyant), kopiert etter «Fuldstændigt Billed-Galleri over alle Nationer.. af J.R. Reiersen»kunst1850-tallet?
Kontrakt signert N.F. Axelsen, A.O. Vinje, H. Ibsen, P. Hansenkontrakter1. juni 1851
Innførsel i lesesalsprotokoll, Universitetsbiblioteketdiverse9. september 1851
Innførsel i lesesalsprotokoll, Universitetsbiblioteketdiverse24. september 1851
Regibok, Det Norske Theater i Bergenteater1851–1857
Regibok, Det Norske Theater i Bergenteater1851–1857
Regibok, Det Norske Theater i Bergenteater1851–1857
Sirkulærebok til teaterets styre, Det Norske Theater i Bergenteater1851–1857
Sirkulærebok til teaterets styre, Det Norske Theater i Bergenteater1851–1857
Sirkulærebok til teaterets styre, Det Norske Theater i Bergenteater1851–1857
Sirkulærebok til skuespillerne, Det Norske Theater i Bergenteater1851–1857
Løsrevet ark, trolig fra sirkulærebok, Det Norske Theater i Bergen. Innrammet, med tekst på begge sider, Ibsens tekst på forsiden.teater1851–1857
Tom konvolutt til Det Norske Theater, Bergenkonvolutterpoststemplet 30. juni 1852
Tom konvolutt til Det Norske Theater, Bergenkonvolutterpoststemplet 1. juli 1852
Attestasjon av regningsignaturer5. oktober 1852
Sirkulærebok til skuespillerne 1852-55teater1852–55
Protocol for Rollebesætning ved Det Norske Theater 1852-63teater1852–63
Innførsel i «Circulaire-Bog» ved Det Norske Theater i Bergenteater10. desember 1853
Innførsel i «Circulaire-Bog» ved Det Norske Theater i Bergenteater12. desember 1853
Innførsel i «Circulaire-Bog» ved Det Norske Theater i Bergenteater13. desember 1853
Innførsel i «Circulaire-Bog» ved Det Norske Theater i Bergenteater13. desember 1853
Innførsel i «Circulaire-Bog» ved Det Norske Theater i Bergenteater13. desember 1853
Innførsel i «Circulaire-Bog» ved Det Norske Theater i Bergenteater13. desember 1853
Innførsel i «Circulaire-Bog» ved Det Norske Theater i Bergenteater15. desember 1853
Det norske Theater Requisit Bog 1853teater1853
Tilføyelser gjort i regiboken til Dagen før slaget ved Marengo teater1853
Tilføyelser gjort i sufflørboken til Dagen før slaget ved Marengo teater1853
Annonse i Adresseavisen diverse13. april 1854
Kladd på vegne av N. Johansen til Det Norske Theater i Bergenteater1. november 1854
Signatur og datering på et rollehefte utlevert til Louise Brunteater21. november 1854
Regnestykker i manuskriptet til diktet «Til Hr. Capt. Edvard Sontum ...»regnskap1855
Dedikasjon til Herman Johnson i Gildet paa Solhoug dedikasjoner1856
Dedikasjon til ukjent mottaker i Gildet paa Solhoug dedikasjoner26. februar 1856
Dedikasjon til Michael Birkeland i Fru Inger til Østeraad dedikasjoner4. oktober 1857
Notat i Christiania Theaters Copiebog No. 4teater8. desember 1857
Dedikasjon til J. Chr. Gamborg i Fru Inger til Østeraad dedikasjonerdesember 1857
5 kostymeskisser (akvareller) til Olaf Liljekrans kunst1857
Kostymeutkast (akvarell), «Thorgjerd» i Olaf Liljekrans kunst1857
Kostymetegning (akvarell), muligens «Alfhild» i Olaf Liljekrans kunst1857?
Tuntre og hus med kors på gavlene (akvarell)kunstca. 1857
Signaturer på diverse styremøtereferater i protokollene til Kristiania Norske Teatersignaturer[mellom 3. september 1857 og våren 1862]
Dedikasjon til prins Oscar (senere Oscar II) i Hærmændene paa Helgeland dedikasjoner1858
Dedikasjon til Carl Richard Unger i Hærmændene paa Helgeland dedikasjoner1858
Dedikasjon til Knud Knudsen i Hærmændene paa Helgeland dedikasjoner1858
Dedikasjon til Chr. Holst i Hærmændene paa Helgeland dedikasjoner1858
Signatur i protokoll for nasjonalsubskripsjonsignaturer12. april 1859
Forslag til de 4 første paragrafer i Det Norske Selskabs programdiverse1859?
Signatur på subskripsjonsliste for Det Norske Theater i Bergensignaturer20. januar 1860
Påskrift på brev fra Knud Knudsendiverse17. februar 1860
Kvittering til Kristiania Norske Theaterkvitteringer30. juni 1860
Kvittering til Kristiania Norske Theaterkvitteringer31. juli 1860
Dedikasjon til August Blanche i Hærmændene paa Helgeland dedikasjoner19. august 1860
Kvittering til Kristiania Norske Theaterkvitteringer22. august 1860
Kvittering til Kristiania Norske Theaterkvitteringer31. august 1860
Kvittering til Kristiania Norske Theaterkvitteringer30. september 1860
Kvittering til Kristiania Norske Theaterkvitteringer31. oktober 1860
Kvittering til Kristiania Norske Theaterkvitteringer1. desember 1860
Kvittering til Kristiania Norske Theaterkvitteringer31. desember 1860
Kvitteringer for boklån hos Botten-Hansenkvitteringer1860
Dedikasjon til Den skandinaviske Forening i Rom i Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter av Paul Botten Hansendedikasjoner1860
Tekst som fulgte med noen skisser sendt til Ill. Nyhedsbladdiverse1860
Kvittering til Kristiania Norske Theaterkvitteringer31. januar 1861
Kvittering til Kristiania Norske Theaterkvitteringer1. mars 1861
Kvittering til Kristiania Norske Theaterkvitteringer31. mars 1861
Dedikasjon til Emilie Zogbaum i et Ibsen-verkdedikasjoner10. april 1861
Kvittering til Kristiania Norske Theaterkvitteringer11. mai 1861
Dedikasjon til Den skandinaviske Forening i Rom i Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter av Paul Botten Hansendedikasjoner1861
Innførsel i styreprotokoll for Kristiania Norske Teaterdiverse28. april 1862
Kvittering for mottatt stipend til vitenskapelig reisekvitteringer5. juni 1862
Fullmakt om utbetaling av honorar til sakfører Nandrup ang. Norske Folkesagn diverse12. august 1862
Kontrakt med Johan Dahl ang. Norske Folkesagn kontrakter17. november 1862
Dedikasjon til Henriette Konow i Kjærlighedens Komedie dedikasjoner1862
Dedikasjon til Den skandinaviske Forening i Rom i Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter av Paul Botten Hansendedikasjoner1862
Dedikasjon til Wilhelmine Holmboe (Schenstrøm) i Kjærlighedens Komedie dedikasjoner1862
Attestasjon på regning fra skomakermester i Bergendiverse1862
Blyanttegning (16,5 x 11) fra Vestnæs (trolig i forb. med artikkelen «Fra Vestnæs»)kunst1862
Optegnelser om Magnus Hejnessön (forarbeide til ufullført drama)diverse1863
Kvittering for mottatt stipend til vitenskapelig reisekvitteringer5. juni 1863
Tegning til «Prospekt af Kringen i Gudbrandsdalen»kunst31.08.1862
Kontrakt med Johan Dahl ang. Kongs-Emnerne kontrakter15. september 1863
Kvittering på utbetalingsordre fra Finans- og tolldepartementet til Zahlkammeret i Christianiakvitteringer9. oktober 1863
Kvittering på utbetalingsordre fra Finans- og tolldepartementet til Zahlkammeret i Christianiakvitteringer30. oktober 1863
Skriv til Byfogden i Christianiadiverse19. november 1863
Dedikasjon til Bernhard Dunker i Kongs-Emnerne dedikasjoner1863
Signatur på brev fra direksjonen for Christiania Theater ang. reisegasjesignaturer19. mars 1864
Kvittering til Bernhard Dunker (bare signaturen egenhendig)kvitteringer31. mars 1864
Dedikasjon til Niels Fischer i Kongs-Emnerne (usikkert om dette er Ibsens håndskrift)dedikasjoner16. juni 1864
Dedikasjon til Carl Bloch i Kongs-Emnerne dedikasjoner12. oktober 1864
Forslag til generalforsamling i Skandinavisk Foreningdiverse28. november 1864
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Roma.diverse16. desember 1864
Dedikasjon til J. Peter L. Nielsen i Kongs-Emnerne dedikasjoner1864
Dedikasjon til Michael Birkeland i Kongs-Emnerne dedikasjoner1864
Dedikasjon til Niels A. Nicolaysen i Kongs-Emnerne dedikasjoner1864
Ibsens signatur i styreprotokollen i SF (første gang)diverse7. april 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Romadiverse12. januar 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Romadiverse19. januar 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Romadiverse14. mars 1865
Saksdokument til Skandinavisk Forening i Romadiverse18. mars 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Romadiverse4. november 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Romadiverse5. november 1865
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Romadiverse27. november 1865
Italiensk Ordfortegnelse (ordbok)diverse1865
Fortegnelse over bøker i Den Skandinaviske Forenings Bibliothek i Roma. Vedlegg til brev til Kirke- og undervisningsdepartementet.diverse24. juli 1866
Regnskap, utgifter til Roma-reise 1866regnskap1866?
Regnskapsnotater, skrevet på et brev fra Johann Bravo datert 13. august 1866regnskap1866
Regnskapsbokregnskap1866–67
Tegning av mann og to griser på siste side av regnskap 1866-67kunst1866–67
Notater på siste side av regnskap 1866-67diverse1866–1867
Tegnet pengeseddel til Susanna Ibsenkunst26. juni 1867
Innførsel i gjestebok, Crescenzo Pisanihilsener16. august 1867
Hilsen i gjestebok, La Rosa Magrahilsener25. oktober 1867
Hilsen til Møller på fotografifotografier21. desember 1867
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Romadiverse1867
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Romadiverse7. mars 1868
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Romadiverse10. mars 1868
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Romadiverse12. mars 1868
Innførsel i protokoll, Skandinavisk Forening i Romadiverse14. mars 1868
Tegnet pengeseddel til Susanna Ibsenkunst18. juni 1868
Tegnet pengeseddel til Susanna Ibsenkunst26. juni 1869
Hilsen til Hedvig Stousland på fotografifotografier26. september 1869
Dedikasjon til Edvard Stjernström i De Unges Forbund dedikasjoner24. desember 1869
Signatur i Aegypten. Reisehandbuch av Dr. Moritz Buschsignaturer13. januar 1870
Signatur på fotografisignaturerca. 1870
Kladd med «sykemelding» for Sigurddiverseca. 1870
Hilsen til Anton Klubien på fotografifotografierca. 1870
Konvolutt med tegning til Susanna Ibsenkunst1870
Signatur i Bjørnsons Digte og Sange (1870)signaturerca. 1870
Diverse notater i Ms.4° 1111 (arbeidsmanuskript til Kejser og Galilæer)diverse1870-årene?
Fotografi med signaturfotografier1870-årene?
Regnskapsbøker 1870–1901, b. 1regnskap1870–1901
Regnskapsbøker 1870–1901, b. 2regnskap1870–1901
Signatur i Ueber den Kayser Julianus av Dr. August Neander, 1867signaturer20. juni 1871
Tegnet pengeseddel til Susanna Ibsenkunst26. juni 1871
Påbegynt brev til Georg Brandes i Kejser og Galilæer-manuskriptdiverse25. november 1871
Adressert visittkort til Karl Bomhoffdiverse1871
Dedikasjon til J.H. Thoresen i Digte dedikasjoner1871
Dedikasjon til A.F. Krieger i Digte dedikasjoner1871
Dedikasjon til Magdalene Thoresen i Digte dedikasjoner1871
Notat med blyant, trolig punkter til artikkelen «Eine Rechtfertigung»diverse1871?
Ordensdekorasjoner (tegning)kunst1871?
Datolinjediverse23. oktober 1872
Dedikasjon til Conrad Falsen i Kongs-Emnerne dedikasjoner24. desember 1872
Lister med diverse innhold (bl.a. rolleliste til Kærlighedens Komedie) + en tegning (3 sider)diverse1872–73?
Hilsen til Sophie Krohn på fotografifotografier25. november 1873
Dedikasjon til Marie Thoresen i Moralische Novellen dedikasjoner24. desember 1873
Hilsen til J.C. Heuch på fotografifotografier1873
Tegnet pengeseddel til Susanna Ibsenkunst1873
Diverse regnestykker i Kejser og Galilæer-manuskriptregnskap1873
Dedikasjon til Elise Holck i Peer Gynt dedikasjoner10. februar 1874
Innførsel i gjestebok, Sarabråtenhilsener26. juli 1874
Signatur i Carl Gjerdrums gjesteboksignaturer27. august 1874
Hilsen i Hedwig Winterhjelms stambokhilsener26. september 1874
Dedikasjon til Henriette Hofgaard i Kejser og Galilæer dedikasjoner27. september 1874
Diverse regnestykker i Fru Inger til Østråt-manuskriptregnskap1874
Liste over mottakere av annen utgave av Catilina diverse24. februar 1875
Dedikasjon til Sigurd Ibsen i Catilina dedikasjoner26. mars 1875
Tegnet pengeseddel til Susanna Ibsenkunst26. juni 1875
Påskrift på brev fra Edvard Griegdiverse20. august 1875
Dedikasjon til Universitetsbiblioteket i Kongres dedikasjoner1875
Påskrift på brev fra Edvard Griegdiverse30. mars 1876
Dedikasjon til Karl Perfall i Nordische Heerfahrt dedikasjoner22. april 1876
Dedikasjon til Clara Ziegler i Nordische Heerfahrt dedikasjoner28. april 1876
Dedikasjon til Louise Werner i Nordische Heerfahrt dedikasjoner28. april 1876
Dedikasjon til Karl Frenzel i Nordische Heerfahrt dedikasjoner4. mai 1876
Kontrakt med Franz von Dingelstedtkontrakter24. juni 1876
Tegnet pengeseddel til Susanna Ibsenkunst26. juni 1876
Signatur i hotellgjestebok, Kaltern bei Bozendiverse11. september 1876
Innførsel i gjestebok ved tysk hotellhilsener27. september 1876
Kontrakt med Teaterforeningen i Bergenkontrakter19. oktober 1876
Utkast til kontrakt med Teaterforeningen i Bergenkontrakter19. oktober 1876
Kontrakt med Teaterforeningen i Bergenkontrakter28. oktober 1876
Kopi av kontrakt med Teaterforeningen i Bergen. Egenhendig kopi (samme ordlyd som Vkont18761028TheatB, men annen linjedeling)kontrakter28. oktober 1876
Hilsen til Elise Holck på fotografifotografier24. desember 1876
Dedikasjon til C. Möller i Nordische Heerfahrt dedikasjoner1876
Dedikasjon til Ludwig Diestel i Nordische Heerfahrt dedikasjoner1876
Dedikasjon til Paul Heyse i Nordische Heerfahrt dedikasjoner1876
Dedikasjon til Rosamunde Königsdörffer i Nordische Heerfahrt dedikasjoner1876
Dedikasjon til Julie Ruhkopfdedikasjoner1876
Liste over teatre, skuespillere etc. Ibsen sendte Nordische Heerfahrt tildiverse1876
Regnestykker i manuskriptet til diktet «Til frøken Emma Klingenfeldt»regnskap[1876]
Dedikasjon til Ludvig Diestel i Die Herrin von Oestrot dedikasjoner6. februar 1877
Dedikasjon til Wilhelm von Wartenegg i Die Herrin von Oestrot dedikasjoner8. april 1877
Signatur på fotografi til C.R. Nyblomfotografier8. juni 1877
Tegnet pengeseddel til Susanna Ibsenkunst25. juni 1877
Dedikasjon til V. v. Maurer i Samfundets støtter dedikasjoner21. oktober 1877
Dedikasjon til Wilhelm Henzendedikasjoner29. november 1877
Dedikasjon til Ludwig Diestel i Stützen der Gesellschaft dedikasjoner30. november 1877
Dedikasjon til Jacob Løkke i Die Herrin von Oestrot dedikasjoner1877
Dedikasjon til Oswald Schmidt i Die Herrin von Oestrot dedikasjoner1877
Dedikasjon til Paul Heyse i Die Herrin von Oestrot dedikasjoner1877
Liste over teatre etc. Ibsen sendte Die Herrin von Oestrot tildiverse1877
Signatur i J.A. Crowes Tizian fra 1877signaturer1877
Regnestykke i manuskript til Samfundets Støtter regnskap1877
Regnestykke i manuskript til Samfundets Støtter regnskap1877
Hilsen til Katharina Helferich på fotografifotografier16. juli 1878
Dedikasjon til Max Ring i Die Herrin von Oestrot dedikasjoner30. august 1878
Hilsen til C. Abrahams på baksiden av fotografi limt inn i Brand fotografier10. desember 1878
Dedikasjon til Carl Stieler i Stützen der Gesellschaft dedikasjoner1878
Signatur i Wohlmuths Streifzüge eines deutschen Komödianten signaturer1878
Hilsen til Carl Jenke på fotografifotografier1878–79
Forslag til generalforsamling i Skandinavisk Forening i Romadiverse28. januar 1879
Signatur under referatet fra generalforsamling i Skandinavisk Forening i Romadiverse28. januar 1879
Signatur i møteprotokollen i Skandinavisk Forening i Romasignaturer13. februar 1879
Signatur i møteprotokollen i Skandinavisk Forening i Romasignaturer27. februar 1879
Påskrift på brev fra (uklar signatur)diverse25. mai 1879
Del av dedikasjon (bok og mottager ukjent)fotografier15. desember 1879
Dedikasjon til fru Clemence Nielsen i Et Dukkehjem dedikasjoner24. desember 1879
Visittkort med adressediverse1879
Hilsen til M. Larsson på fotografifotografier1879
Konvolutt med tegning til Susanna Ibsenkunst1879
Blyanttegning av ansikt i profilkunst27. februar 1879
Hilsen til Betty Hennings på fotografifotografier20. januar 1880
Hilsen til Emil Poulsen på fotografifotografier20. januar 1880
Telegram med påskriftdiverse21. februar 1880
Telegram med påskriftdiverse21. januar 1880
Fragment av tom konvolutt til Leipziger Neueste Nachrichtenkonvolutter1880-årene
Visittkort med adressediverse1880
Signatur i møteprotokollen i SF ved karnevaletsignaturer25. februar 1881
Prøve på håndskrift, trolig sendt med brev 09.03.1881 til Johan Herman Thoresendiverse9. mars 1881
Tegnet pengeseddel til Susanna Ibsenkunst17. juni 1881
Konvolutt til Ingvald Undsetkonvolutter7. desember 1881
3 bordkort til Grønvold, Paulsen og Vaseniusdiverse1881
Hilsen til ukjent på fotografi, tilhører Fru R. Tresseltfotografier1882?
Signatur i møteprotokollen i Skandinavisk Forening i Roma (ved gåsefest)signaturer10. januar 1882
Signatur i møteprotokollen i Skandinavisk Forening i Roma (ved kunstauksjon)signaturer25. februar 1882
Hilsen til William Archer på fotografifotografier4. mars 1882
Tegnet pengeseddel til Susanna Ibsenkunst26. juni 1882
Hilsen i familien Gröbners stambokhilsener9. oktober 1882
Dedikasjon til Pauline Ahlberg i En Folkefiende dedikasjoner3. desember 1882
Dedikasjon til Nils Vogt i En Folkefiende dedikasjoner9. desember 1882
Hilsen i Leopold von Sacher-Masochs albumhilsener12. desember 1882
Rentefortegnelser, regnskapsnotater og diverse regnestykkerregnskap1882–84
Dedikasjon til ukjent i En Folkefiende dedikasjoner1882
Dedikasjon til Pauline Ahlberg i Gildet på Solhaug dedikasjoner16. mai 1883
Dedikasjon til Marie Gröbner i Nordische Heerfahrt dedikasjoner7. oktober 1883
Hilsen i gjestebok, Gröbners Hotel (1883)hilsener1883
Signatur til R. Vischer i Ein Volksfeind signaturer1883
Enkelte notater i margen (i Asbjørnsen og Moes Eventyrbog for børn)diverse1883
Dedikasjon til den svensk-norske understøttelsesforening i Paris i Digte dedikasjoner3. februar 1884
Notat om været med tegning av to «Haggel i naturlig størrelse»kunst15. juli 1884
Regnskapsopptegnelser for reisen til Gossensass 1. juli 1884regnskap1884
Regnestykke i manuskript til Vildanden regnskap1884
Signatur med dato til NNsignaturer5. oktober 1885
Kontrakt med Theodor Andersen (Dagmarteatret) ang. Peer Gynt kontrakter26. oktober 1885
Rettelse av «Kristian» til «Nils» s. 169 i Frederik Bætzmands Det norske Statsraad diverse1885
Tegning vedlagt sufflørbok til Peer Gyntkunst1885
Hilsen til Edmund Gosse på fotografifotografier8. mars 1886
Konvolutt med tegning til Susanna Ibsenkunst18. juni 1886
Hilsen på konvolutt til Susanna Ibsenkonvolutter26. juni 1886
Dedikasjon til B. Grønvold i Kongs-Emnerne dedikasjoner5. juli 1886
Hilsen til Ludwig Gröbner på fotografifotografier31. juli 1886
Kontrakt med Theodor Andersen (Dagmarteatret) ang. Gildet paa Solhaug. (Kun deler egenhendig.)kontrakter1. oktober 1886
Dedikasjon til Emma Klingenfeld i Rosmersholm dedikasjoner25. november 1886
Tom konvolutt til Jos. Sattler, poststemplet ?konvolutter16. desember 1887
Signatur i Sara Hutzlers Nora. Erzählung signaturer1887
Hilsen til ukjent i autografalbumdiverse1887
Konvolutt med tegning til Susanna Ibsenkunst1887
Visittkort med prøve på håndskrift til NNdiverse4. januar 1888
Hilsen til Rikke Holst/Tresselt på fotografifotografier8. januar 1888
Fotografi og hilsen til Ludvig Aubertfotografier21. februar 1888
Dedikasjon til hertugen av Sachsen-Meiningen i Kaiser und Galiläer, 1888dedikasjoner8. mars 1888
Signatur i autografalbum til frk. Rodenbergsignaturer12. mars 1888
Hilsen til Marie Ramlo-Conrad på fotografifotografier5. april 1888
Dedikasjon til Markus Grønvold i Jægers Henrik Ibsen 1828-88 dedikasjoner25. mai 1888
Konvolutt med tegning til Susanna Ibsenkunst18. juni 1888
Signatur på «Indbydelse til dannelse af en forening til vort nationalgalleris forøgelse»signaturer18. november 1888
Signatur i Emil Hannovers De galante Festers Maler signaturer1888
Signatur i August Strindbergs Kamraterna signaturer1888
Innskrift på gravstedet til Ibsens brordiverse1888
Notat i manuskript til Hedda Gabler diverse1889
Notat i manuskript til Hedda Gabler diverse1889
Notat i manuskript til Hedda Gabler diverse1889
Notert adresse til Rudolf Schmidt (i Literatur og Kritik; hefte 5 har ded. fra Schmidt)diverse1888
Tom konvolutt til Henrik Jægerkonvolutter1888
Signatur til ukjent på fotografisignaturer1888–89
Notert dato for svarbrev («bsv. 8.1.89») i Franz F. Heitmüllers Blondel diverse8. januar 1889
Tom konvolutt til Harald Hansen, poststemplet konvolutter20. februar 1889
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Samfundets Støtter kontrakter20. mars 1889
Hilsen til Janet Achurch på fotografifotografier7. juni 1889
Stambokhilsen til Emilie Bardachhilsener20. september 1889
Hilsen til Emilie Bardach på fotografifotografier27. september 1889
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. bl.a. Fru Inger til Østeraad kontrakter9. november 1889
Hilsen til Clara Ebert på fotografifotografier18. november 1889
Kort med signatur og adressediverse17. desember 1889
Tom konvolutt til Thomasine Henriette Liekonvolutter1889?
Tilføyelser og rettelser til artikkelen om HI i Halvorsens forfatterleksikondiverse1889
Tom konvolutt til Mikael Lybeckkonvolutter1889?
Hilsen (i minnebok?) til Ebba Snoilsky med diktet «Et Vers»dedikasjoner14. juli 1890
Prøve på håndskriftdiverse2. oktober 1890
Dedikasjon til Hedwig Grønvold i Hedda Gabler dedikasjoner19. desember 1890
Hilsen til Christiane Fredrikke Magelssen på fotografifotografier20. desember 1890
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Hedda Gabler kontrakter22. desember 1890
Hilsen til Paul Lindau på fotografifotografier23. desember 1890
Fotografi med hilsen til Alice Berendfotografier1890-årene?
Fotografi med signaturfotografier1890-årene?
Fotografi med signaturfotografier1890-årene?
Dedikasjon til Henrik Jæger i Hedda Gabler dedikasjoner1890
Diverse regnestykker i Hedda Gabler-manuskriptregnskap1890
Prøve på håndskrift på tysk til NNdiverse1. mars 1891
Hilsen til Victor Barrucand på fotografifotografier6. mars 1891
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Kongs-Emnerne kontrakter8. mars 1891
Hilsen til Georg Reimers på fotografifotografier13. april 1891
Hilsen på Emilie Mataja/Emil Marriots visittkorthilsener18. april 1891
Hilsen på tysk skrevet bakpå menykort til Josef Lewinskyhilsener18. april 1891
Hilsen til ukjent skrevet bakpå menykorthilsener18. april 1891
Hilsen (sitat fra Kongs-Emnerne) til NN på fotografifotografier1. mai 1891
Hilsen til Gerda Lundequist på fotografifotografiermai 1891
Hilsen til en ung dame på fotografifotografier17. august 1891
Hilsen i Sigrid Arnoldsons stambokhilsener30. august 1891
Innførsel i Hedvig Stouslands minnebokhilsener3. oktober 1891
Hilsen til ukjent på fotografifotografier20. oktober 1891
Hilsen til Wilhelmine Schønberg på fotografifotografier17. november 1891
Hilsen til Illa Christensen på fotografifotografier28. desember 1891
Hilsen (i Suzannas hånd) til Sophie Krohn på fotografifotografier1891?
Liste over honorar for 4 dramaerregnskap1891
Signatur på fotografifotografierca. 1891
Signatur på fotografisignaturerca. 1891
Signatur til Sofie Krohn på visittkortsignaturer1891–1892
Faksimile av signatur på fotografi i engelsk utgave av Hedda Gabler (1. utg. 1891)signaturer1891
Kort med påført adresse til Hildur Andersendiverse1891–1895
Konvolutt med påskrift i konvolutt til Hildur Andersenkonvolutter5. mai 1892
Konvolutt med påskrift i konvolutt til Hildur Andersenkonvolutter28. juni 1892
Tom konvolutt til August Larsenkonvolutter10. august 1892
Hilsen til Granville Bantock på fotografifotografier30. august 1892
Dedikasjon til Rikke Holst i Terje Vigen dedikasjoner25. november 1892
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Bygmester Solness kontrakter5. desember 1892
Dedikasjon til Magdalena Falsen i Bygmester Solness dedikasjoner13. desember 1892
Dedikasjon til Camilla Collett i Bygmester Solness (bundet inn sammen med J.G. Borkman)dedikasjoner14. desember 1892
Tom konvolutt til teaterdirektør August Lindbergkonvolutterdesember 1892
Dedikasjon til Bergliot Ibsen i Bygmester Solness dedikasjoner1892
Dedikasjon til Wilhelmine Schønberg i Bygmester Solness dedikasjoner1892
Signatur i Auguste Ehrhard: Henrik Ibsen et le théatre contemporain, 1892signaturer1892
Notater/rabbel i margen i Willy Reichel: Der Magnetismus und seine Phänomene diverse1892
Regnskapsnotater i Bygmester Solness-manuskriptregnskap1892
Notat i Bygmester Solness-manuskriptdiverse1892
Kontrakt med August Lindberg (bare signatur er egenhendig)signaturer11. januar 1893
Kvittering til August Lindberg på kontraktkvitteringer12. januar 1893
Signatur i autografsamlingsignaturer18. juli 1893
Hilsener til Edith Brandes i stambok (tre tekster)hilsener18. juli og 15. august 1893
Signatur i Alberto Boccardis La donna nell'opera di Henrik Ibsen signaturer1893
Signatur på fotografifotografier1893
Sitat fra En Folkefiende (i minnebok?)diverse24. mars 1894
Hilsen til Maxime Péreire bakpå et visittkorthilsener25. april 1894
Oversikt over tyske Ibsen-utgaver (vedlegg til utkast til brev til ukjente mottagere 20. august 1894)diverse20. august 1894
Signatur og dato på malerisignaturer21. september 1894
Dedikasjon til Hildur Andersen på Bygmester Solness-manuskriptdedikasjoner15. november 1894
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Lille Eyolf kontrakter27. november 1894
Trykt faksimile i Little Eyolf (1894) av hilsen til W. Heinemann på fotografifotografier1894
Dedikasjon til Bergliot Ibsen i Lille Eyolf dedikasjoner1894
Utkast til kontrakt med Albert Ranft ang. Lille Eyolf, honoraret er bokført 15.12.1894kontrakter1894
Dedikasjon til Hildur Andersen på Rosmersholm-manuskriptdedikasjoner1894–95
Dedikasjon til Hildur Andersen på Hedda Gabler-manuskriptdedikasjoner1894–95
Erklæring fra Sigurd Ibsen undertegnet Henrik Ibsendiverse1894
Fotografi med påskriftfotografier1894?
Hilsen til Agnes Sorma skrevet på en tamburindiverse15. februar 1895
Hilsen til Andreas Dolleris på fotografifotografier2. april 1895
Signatur på fotografisignaturer7. mai 1895
Signatur på fotografisignaturer6. juli 1895
Dedikasjon til Harry Fett i Lille Eyolf dedikasjonerseptember 1895 (feilskrevet i teksten: «1894»)
Signatur på kvittering til August Lindbergsignaturer18. oktober 1895
Signatur på fotografi, senere montert på ark sammen med tilsvarende bilder av Bjørnson, Kielland og Lie "de fire store" i anledning Forfatternes høstmesse 1895fotografier5. november 1895
Om demokrati, hentet fra håndskrift-album til Forfatternes Høstmesse (1895)diverse15. november 1895
Attest til Lina Jakobsendiverse30. oktober 1895
Tom konvolutt til «Madame Henr. Ibsen»konvolutter1895
Signatur på forsiden av heftene av Nyt Tidsskrift signaturer1895
Signatur i Amalie Skrams Professor Hieronimus signaturer1895
Signatur i Emile Zolas Germinal signaturer1895
Dedikasjon til Thea (Dorothea Sontum) på Lille Tullas lam dedikasjoner1895
Innførsel i «Offerbog», Trefoldighet menighet (Oslo)diverse11. mars 1896
Hilsen i Dagny Bjørnsons autografbokhilsener19. mai 1896
Hilsen til Oda Nielsen (f. Larssen) på fotografifotografier29. mai 1896
Hilsen i E. Grüttefiens dagbokhilsener9. september 1896
Bekreftelse på baksiden av akvarell av Store Follestaddiverse22. oktober 1896
Hilsen til Wilhelmine Holmboe-Schenstrøm (29.10.1896) på Werenskiolds Ibsenportrett fra 1895 (maleri, innrammet, størrelse ca. 25 x 35 cm)hilsener29. oktober 1896
Signatur på fotografisignaturer10. november 1896
Kontrakt med Moritz Prozor ang. John Gabriel Borkman kontrakter30. november 1896
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. John Gabriel Borkman kontrakter20. desember 1896
Dedikasjon til Johan Herman Thoresen i John Gabriel Borkman dedikasjoner26. desember 1896
Tom konvolutt til Lars Swanströmkonvolutter1896
Signatur i medlemslistesignaturer1896
To små blyanttegninger: hode og hattkunst1896
Tom konvolutt til August Larsenkonvolutter5. februar 1897
Kvittering utstedt til Wiener Burgtheater for mottatt vederlag (1280 Tantiemen) for Vildanden kvitteringer7. mai 1897
Tom konvolutt til Komiteen for Kongens jubilæumsfond v/Theodor Hansen, har trolig inneholdt bidragsliste for jubileumsfondet (jf. notis i Aftenposten 9.6.1897, nr. 411)konvolutter15. juni 1897
Dedikasjon til ukjent i John Gabriel Borkman dedikasjoner6. juli 1897
Dedikasjon til A. M. Lugné-Poë i John Gabriel Borkman dedikasjoner8. august 1897
«Hilsen» til Angelo Mariani på et tresnitt av Henrik Ibsendiverse4. september 1897
Signatur på fotografisignaturer16. september 1897
Signatur på fotografisignaturer16. september 1897
Signatur på fotografi til NNsignaturer19. september 1897
Foto med signatur og dato til NNfotografier7. oktober 1897
Inskripsjon på boks med penneholder (til pennesplitt), gitt i julegave til Aksel Arstaldiverse24. desember 1897
Hilsen på visittkort medfølgende julegave (beger med inskripsjon) til Eldrid Arstalhilsener24. desember 1897
Dedikasjon til Sigurd Ibsen i billedbibeldedikasjoner24. desember 1897
Hilsen i grev I. Milewskis stambokhilsenersommeren 1897
Påskrift på tittelblad i Henriette Försters 21 Ebba Brahe diverse1897
Tysken er rettet med blekk i Odysseus Horia, der Glänzende diverse1897
Tom konvolutt til August Larsen, stemplet mottatt i København 5.1.98konvolutter5. januar 1898
Bekreftelse vedr. oljemaleriet «Fra Vik i Eidsfjord»diverse5. januar 1898
Hilsen til Anna Stousland på fotografifotografier20. mars 1898
Hilsen til Asa Hansen på italiensk autografviftediverse4. april 1898
Hilsen i Birger Mörners stambokhilsener12. april 1898
Kvittering, Kungliga Dramatiska Teaternkvitteringer16. april 1898
Advarsel til autografjegere på en lapp som trolig har hengt på døren.diverse1898?
Hilsen til Caroline Sontum på fotografifotografier23. mai 1898
Hilsen til sangerinnen Ågot Lunde på fotografifotografier14. juli 1898
Hilsen til Gustaf af Geijerstam på fotografifotografier14. august 1898
Hilsen til Nennie af Geijerstam på fotografifotografier14. august 1898
Korrektur vedr. Kongs-Emnerne, sendt til Julius Eliasdiverse9. september 1898
Notert dato for svarbrev i Johan Bojers Rørfløiterne diverse21. november 1898
Hilsen (prøve på håndskrift) til Ballah Velasque på fotografifotografier2. desember 1898
Hilsen (prøve på håndskrift) til ukjent mottagerdiverse2. desember 1898
Hilsen til NN på fotografifotografier5. desember 1898
Notert dato for svarbrev i bok i Just Bings Norske digte og digtere diverse11. desember 1898
Hilsen til Aksel O.V. Arstal (d.y.) på fotografifotografier24. desember 1898
Hilsen på kort i konvolutt til Odd Arstal sammen med utgave av Peer Gynt hilsener24. desember 1898
Tekstfragment, bare avslutningshilsen og signatur til Christian Sparrediverse1898?
Hilsen til Engelke Wulff, g. Friis på fotografifotografier1898?
Hilsen til NN (redaktøren Heinrich Stümcke? )på fotografifotografier1898?
Oljemaleri med signatur, «Landskap med foss og sagbruk»kunst1898?
Signatur på fotografi til Hans Schröder)fotografier1898/1899?
Signatur på fotografifotografierca. 1898
Korrektur vedr. Kongs-Emnerne, sendt til Julius Eliasdiversesommeren 1898?
Korrektur vedr. Kongs-Emnerne, sendt til Julius Eliasdiverseoktober 1898?
Korrektur vedr. Kongs-Emnerne til Julius Eliasdiverseoktober 1898?
Notert adresse i Mons Lies Lombardo og Agrippina diverse1898
Bestilling på visittkortdiverse1898
Fortegnelse over separatopplag av folkeutgaven, blant brevene til Edv. Bulldiverse1898?
Tom konvolutt til Rosa Fitinghofkonvolutter1. januar 1899
Notert adresse og dato for svarbrev i Poul Levins Sejr diverse27. februar 1899
Hilsen til Ermete Zacconi på fotografifotografier3. mars 1899
Signatur på forsendelseskvitteringdiverse22. mars 1899
Notert dato for svarbrev i Harald Jacobsons Sång diverse23. april 1899
Hilsen til Rosa Fitinghoff på fotografifotografier26. juli 1899
Hilsen til Ernst Malmberg på fotografi, innført i Malmbergs stambokfotografier16. september 1899
Signatur på fotografifotografier4. oktober 1899
Dedikasjon til kong Oscar 2. i Når vi døde vågner dedikasjoner19. desember 1899
Dedikasjon til Rosa Fitinghoff i Når vi døde vågner dedikasjoner20. desember 1899
Dedikasjon til Lorentz og Mathilde Dietrichson i Når vi døde vågner dedikasjoner20. desember 1899
Dedikasjon til J.H. Thoresen i Når vi døde vågner dedikasjoner24. desember 1899
Innførsel i protokoll for Christiania Bydiverse31. desember 1899
Blomsterkort til Hildur Andersendiverse1899
Kontrakt med Nationaltheatret, bare signaturen og datoen er egenhendig.kontrakter1899
Utsikt over en fjord (tegning)kunst1899
Visittkort til NNdiverse4. januar 1900
Kontrakt med Felix Bloch Erben ang. Når vi døde vågner kontrakter5. januar 1900
Signatur på fotografi til Anna Freytagfotografier11. oktober 1900
Dedikasjon til Anna Stousland i Digte dedikasjoner22. oktober 1900
Notert dato for svarbrev i Kristofer Randers Fester og Minder diverse20. desember 1900
Notert dato for svarbrev i Balthazar Schnitlers Norna diverse20. desember 1900
Notert adr. og dato for svarbrev i Hjalmar Christensens Det retfærdige spil diverse29. desember 1900
Notert dato for svarbrev i Michael Lybecks Den starkare diverse30. desember 1900
Signatur på fotografi til Emilie Berrfotografiersommeren 1900?
Påskrift i Hannah Joëls/Helga Johansens Hinsides diverse1900
Hilsen til Chr. F. Sontumhilsenersommeren 1901
Regnestykke notert i C.K. Elouts Der Kulturkampf in Süd-Afrika (i margen s. 61)regnskap1901
Signatur i Ove Rodes Nationalgaven eller Den berømte Olding (usikkert om den er egenhendig)signaturer1902
Signatur på brevarksignaturerjuni 1903
Visittkort til ukjent mottagerdiverseUdatert
3 lister over malerier, med verdiansettelser (6 sider)regnskapUdatert
2 lister over møbleringsomkostningerregnskapUdatert
Liste over obligasjonerregnskapUdatert
Regnestykker, kladdregnskapUdatert
Regnskap over div. utgifterregnskapUdatert
Regnskap over betalte regningerregnskapUdatert
Liste over inntekter/uteståenderegnskapUdatert
Skriv ang. generalforsamlingen (i Den Skandinaviske Forening i Roma?)diverseUdatert
ProtokollinnførseldiverseUdatert
Tom konvolutt til Karl LarsenkonvolutterUdatert
Tom konvolutt til Didrik Grønvold og fruekonvolutterUdatert
Tom konvolutt til Dagbladets redaksjonkonvolutterUdatert
Tom konvolutt til Jonas LiekonvolutterUdatert
Signatur på kortsignaturerUdatert
Signatur på fotografisignaturerUdatert
Signert visittkort montert sammen med et Ibsen-fotografi i grønn rammefotografierUdatert
Signatur funnet i autograf-samlingen til Ivar Hallström, trolig klippet ut av et brevsignaturerUdatert
Signatur på visittkort blant brevene til Edv. BullsignaturerUdatert
Signert lapp montert sammen med et bilde i portrettalbumfotografierUdatert
Signatur på fotografi til ukjent mottager.fotografierUdatert
Kostymeskisse (blyanttegning)kunstUdatert
Pharmacopoea militaris, eller en udvalgt Samling af Lægemidler for de militaire EtaterdiverseUdatert
Ibsens avskrift av en tysk oversettelse (ved Strodtmann) av diktet «Brændte skibe»diverseUdatert
Fjellandskap med vann, tømmerhytte og bu (akvarell)kunstUdatert
To hus på et nes ved sjøen, båt, kirke i bakgrunnen (blyanttegning). Treplate i rammens bakside m/notat om at HI har tegnet bildet og forært det til sin kusine frøken Paus.kunstUdatert
Maleri av Vøringsfossen.kunstUdatert
Diverse regnestykkerregnskapUdatert
Signatur i Wolfgang Menzel: Die deutsche Literatur (1836)signaturerUdatert
Fotografi med tekst på baksidenfotografierUdatert