Du er her:
Om Gildet på Solhaug, andre versjon (1883)
Ibsen deltok på et skandinavisk rettskrivningsmøte i Stockholm i 1869. Etter dette skrev han om alle sine tidligere dramaer etter rettskrivningsnormen som ble anbefalt på dette møtet. Samtidig gjorde han endringer i innholdet. De dramaene som har vesentlige innholdsmessige endringer, gjengis i to versjoner.