Du er her:
Kejser og Galilæer
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om verket
1.utg: [6]
1.utg: [7]
HIS: 257
HU: 26
CÆSARS FRAFALD
SKUESPIL I FEM HANDLINGER

 
1.utg: [8]
1.utg: [9]
HIS: 258
HU: 28
De optrædende
KEJSER KONSTANZIOS
KEJSERINDE EUSEBIA
FYRSTINDE HELENA, kejserens søster
FYRST GALLOS, kejserens fætter
FYRST JULIAN, Gallos’s yngre halvbroder
MEMNON, en æthiopier, kejserens livslave
GULDSMEDEN POTAMON
FARVEREN FOKION
HÅRSKÆREREN EUNAPIOS
EN FRUGTHANDLER
EN VAGTFØRER
EN SOLDAT
EN SMINKET KVINDE
EN VÆRKBRUDEN MAND
EN BLIND BETLER
AGATHON, en vingårdsmands søn fra Kappadokia
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
GREGOR FRA NAZIANZ
BASILIOS FRA CÆSARÆA
SALLUST FRA PERUSIA
SKRIFTLÆREREN HEKEBOLIOS
MYSTIKEREN MAXIMOS
HUSMESTEREN EUTHERIOS
QUÆSTOREN LEONTES
SLAVINDEN MYRRHA
1.utg: [10]
TRIBUNEN DECENTIUS
STALDMESTEREN SINTULA
HÆRFØREREN FLORENTIUS
HÆRFØREREN SEVERUS
LÆGEN ORIBASES
UNDERFØREREN LAIPSO
UNDERFØREREN VARRO
FANEBÆREREN MAUROS
SOLDATER, KIRKEGÆNGERE, HEDENSKE TILSKUERE, HOFFOLK, PRESTER, LÆRLINGER VED VISDOMS-SKOLERNE, DANSERINDER, TJENERE, QUÆSTORENS FØLGE, GALLISKE KRIGSFOLK
SYNER og RØSTER
1ste handling foregår i Konstantinopel, 2den handling i Athen, 3die handling i Efesos, 4de handling ved Lutetia i Gallien, og 5te handling i Vienna sammesteds. Tiden omfatter mellemrummet mellem året 351 og året 361.
1.utg: [11]
HIS: 259
HU: 30
FØRSTE HANDLING
Påskenat i Konstantinopel. Skuepladsen forestiller et åbent anlæg med træer, busker og omstyrtede billedstøtter i nærheden af det kejserlige slot. I baggrunden, rigt oplyst, ligger hofkirken. Til højre et marmorrækværk, hvorfra en trappe fører ned til vandet. Mellem pinier og cypresser udsigt til Bosporos og den asiatiske kyst.
Gudstjeneste. Kejserlige hustropper på kirketrappen. Store skarer af andægtige strømmer ind. Betlere, krøblinge og blinde ved indgangen. Hedenske tilskuere, frugthandlere og vandsælgere, opfylder pladsen.
LOVSANG inde i kirken
Evindeligt være
korset pris og ære!
Slangen er henvejret
i afgrundens svælg;
lammet har sejret;
på jorden er helg!
GULDSMEDEN POTAMON med en papirlygte, kommer fra venstre, pikker en af soldaterne på akslen og spørger
Pst, gode ven, – når kommer kejseren?
SOLDATEN
Ved ikke.
1.utg: 12
HIS: 260
FARVEREN FOKION
vender hovedet i trængselen
Kejseren? Jeg synes der var nogen, som spurgte om kejseren? Kejseren kommer lidt før midnat. Ganske lidt før. Jeg har det fra Memnon selv.
HÅRSKÆREREN EUNAPIOS kommer ilfærdig løbende og støder en frugthandler til side
Af vejen, hedning!
FRUGTHANDLEREN
Sagte, herre!
HU: 31
GULDSMEDEN POTAMON
Svinet mukker!
HÅRSKÆREREN EUNAPIOS
Hund, hund!
FARVEREN FOKION
Mukke imod en velklædt kristen; – imod en mand af kejserens egen tro!
HÅRSKÆREREN EUNAPIOS støder frugthandleren omkuld
I smudset med dig!
GULDSMEDEN POTAMON
Ret så! Søl dig der, ligesom dine guder.
FARVEREN FOKION slår ham med sin stok
Tag det, – og det, – og det!
1.utg: 13
HIS: 261
HÅRSKÆREREN EUNAPIOS
sparker ham
Og der; og der! Jeg skal mygne dit gudsforhadte skind.
Frugthandleren skynder sig ud.
FARVEREN FOKION med den øjensynlige hensigt at det skal høres af vagt-føreren
Jeg vilde højligen ønske at en eller anden bragte dette optrin for vor velsignede kejsers øren. Kejseren har nylig udtalt sin misnøje med at vi kristne borgere holder samkvem med hedningerne, ret ligesom om intet skilte imellem os –
GULDSMEDEN POTAMON
Du sigter til hint opslag på torvene? Det har jeg også læst. Og jeg synes at ligesom der findes både ægte og uægte guld i verden –
HÅRSKÆREREN EUNAPIOS
Man bør ikke skære alle over en kam; det er min mening. Der gives dog, Gud være lovet, endnu ivrige sjæle iblandt os.
FARVEREN FOKION
Vi er langtfra ikke ivrige nok, I kære brødre! Se blot hvor kæphøje disse spottere ter sig. Eller tror I det er mange af disse lurvede, som bærer korsets og fiskens tegn på armen?
GULDSMEDEN POTAMON
Nej, – tænk bare, de myldrer og kryr foran selve hofkapellet –
1.utg: 14
FARVEREN FOKION
– i slig en høj-hellig nat –
HIS: 262
HÅRSKÆREREN EUNAPIOS
– spærrer vejen for kirkens rene lemmer –
HU: 32
EN SMINKET KVINDE
i trængselen
Er Donatister rene?
FARVEREN FOKION
Hvad? Donatist! Er du en Donatist?
HÅRSKÆREREN EUNAPIOS
Hvad nu? Er ikke du det samme?
FARVEREN FOKION
Jeg? Jeg! Gid lynet slå din tunge!
GULDSMEDEN POTAMON gør korsets tegn
Gid pest og bylder –!
FARVEREN FOKION
En Donatist! Du ådsel; du rådne træ!
GULDSMEDEN POTAMON
Ret så; ret så!
FARVEREN FOKION
Spån på Satans ildsted!
GULDSMEDEN POTAMON
Ret så! Skæld ham; skæld ham, kære broder!
FARVEREN FOKION støder guldsmeden bort
Hold mund; vig langt ifra mig. Nu kender jeg dig; – du er Manikæeren Potamon!
1.utg: 15
HIS: 263
HÅRSKÆREREN EUNAPIOS
En Manikæer? En stinkende kætter! Tvi, tvi!
GULDSMEDEN POTAMON holder sin papirlygte frem
Eja! Det er jo farveren Fokion fra Antiokia! Kainiten!
HÅRSKÆREREN EUNAPIOS
Ve mig, som er kommen i løgnens samkvem!
FARVEREN FOKION
Ve mig, som hjalp en djævelens søn!
HÅRSKÆREREN EUNAPIOS slår ham på øret
Tag det, som løn for hjælpen!
FARVEREN FOKION slår igen
O, du ryggesløse køter!
GULDSMEDEN POTAMON
Forbandet, forbandet være I begge!
Almindeligt slagsmål; latter og spot mellem tilskuerne.
VAGT-FØREREN råber til soldaterne
Kejseren kommer!
De stridende skilles ad og strømmer med de øvrige andægtige ind i kirken.
HIS: 264
HU: 33
LOVSANG
fra højaltret
Slangen er henvejret
i afgrundens svælg; –
lammet har sejret, –
på jorden er helg!
1.utg: 16
Hoffet kommer i stort optog fra venstre. Prester med røgelsekar går foran; derefter drabanter og fakkelbærere, hofmænd og livvagt. I midten kejser Konstanzios, en fireogtreti-årig mand af fornemt ydre, skægløs og med brunt krøllet hår; hans øjne har et mørkt og mistroisk udtryk; hans gang og hele holdning forråder uro og svækkelse. Ved hans venstre side går kejserinde Eusebia, en bleg og fin kvindeskikkelse, af samme alder som kejseren. Bag efter kejserparret følger fyrst Julian, en endnu ikke fuldt udviklet yngling på nitten år. Han er sorthåret, med begyndende skægvækst, har spillende brune øjne med et pludseligt kast; hofdragten vanklæder ham; hans lader er kejtede, påfaldende og hæftige. Kejserens søster, fyrstinde Helena, en yppig femogtyve-årig skønhed, følger efter, ledsaget af jomfruer og ældre kvinder. Hoffolk og drabanter slutter toget. Kejserens livslave, Memnon, en sværbygget, prægtigt klædt Æthiopier, er iblandt følget.
KEJSER KONSTANZIOS standser pludselig, vender sig om til fyrst Julian og spørger hvast
Hvor er Gallos?
FYRST JULIAN blegner
Gallos? Hvad vil du Gallos?
KEJSER KONSTANZIOS
Der greb jeg dig!
HIS: 265
FYRST JULIAN
Herre –!
KEJSERINDE EUSEBIA fatter kejserens hånd
Kom; kom!
KEJSER KONSTANZIOS
Samvittigheden skreg. Hvad pønser I to på?
FYRST JULIAN
Vi?
KEJSER KONSTANZIOS
Du og han!
1.utg: 17
KEJSERINDE EUSEBIA
O, kom; kom, Konstanzios!
KEJSER KONSTANZIOS
sort en dåd! Hvad svar gav oraklet?
FYRST JULIAN
Oraklet? Ved min hellige frelser –
KEJSER KONSTANZIOS
Lyver nogen jer på, så skal han bøde på bålet. (drager fyrsten tilside) O, lad os holde sammen, Julian! Dyre frænde, lad os det!
HU: 34
FYRST JULIAN
Alt ligger i dine hænder, elskede herre!
HIS: 266
KEJSER KONSTANZIOS
Mine hænder –!
FYRST JULIAN
O, stræk dem i nåde over os!
KEJSER KONSTANZIOS
Mine hænder? Hvad tænkte du om mine hænder?
FYRST JULIAN griber hans hænder og kysser dem
Kejserens hænder er hvide og kølige.
KEJSER KONSTANZIOS
Hvad skulde de ellers være? Hvad tænkte du? Nu greb jeg dig igen!
1.utg: 18
FYRST JULIAN
kysser dem atter
De er som rosenbladene her i måneskins-natten.
KEJSER KONSTANZIOS
Ja, ja, ja, Julian!
KEJSERINDE EUSEBIA
Fremad; det er på tiden.
KEJSER KONSTANZIOS
At skulle ind for Herrens åsyn! Jeg, jeg! O, bed for mig, Julian! De vil byde mig den hellige vin. Jeg ser den! Den spiller, som slangeøjne i guldkalken –. (skriger) Blodige øjne –! O, Jesus Kristus, bed for mig!
KEJSERINDE EUSEBIA
Kejseren er syg –!
HIS: 267
FYRSTINDE HELENA
Hvor er Cæsarios? Livlægen, livlægen, – hent ham!
KEJSERINDE EUSEBIA vinker
Memnon, gode Memnon!
Hun taler sagte med slaven.
FYRST JULIAN dæmpet
Herre, hav barmhjertighed, og skik mig langt herfra.
KEJSER KONSTANZIOS
Hvor vilde du helst hen?
1.utg: 19
FYRST JULIAN
Til Egypten. Helst did, hvis du så synes. Der går jo så mange did, – ind i den store ensomhed.
KEJSER KONSTANZIOS
Ind i ensomheden? Så? I ensomheden grubler man. Jeg forbyder dig at gruble.
FYRST JULIAN
Jeg skal ikke gruble, hvis du blot vilde tillade mig –. Her vokser min sjælenød med hver dag. Onde tanker flokkes om mig. I ni døgn har jeg båret hårskjorte, og den har ikke værget mig; i ni nætter har
HU: 35
jeg pisket mig med bodssvøben, men det fordriver dem ikke.
KEJSER KONSTANZIOS
Vi må være standhaftige, Julian! Djævelen er såre virksom i os alle. Tal med Hekebolios –
HIS: 268
SLAVEN MEMNON
til kejseren
Nu er det på tiden –
KEJSER KONSTANZIOS
Nej, nej, jeg vil ikke –
SLAVEN MEMNON tager ham om håndledet
Kom, nådigste herre; – kom, siger jeg.
KEJSER KONSTANZIOS retter sig ivejret og siger med værdighed
Ind i Herrens hus!
1.utg: 20
SLAVEN MEMNON
sagte
Og siden det andet –.
KEJSER KONSTANZIOS til Julian
Gallos skal møde frem for mig.
Fyrst Julian bag kejserens ryg, folder hænderne bønligt imod kejserinden.
KEJSERINDE EUSEBIA hurtigt og dæmpet
Frygt ikke!
KEJSER KONSTANZIOS
Bliv udenfor. Ikke ind i kirken med det sind, du nu har. Når du beder for alteret, så er det for at nedbede ondt over mig. – O, læss ikke slig skyld på dig, min elskede frænde!
HIS: 269
Toget går imod kirken. På trappen flokkes betlere, krøblinge og blinde om kejseren.
EN VÆRKBRUDEN
O, verdens mægtigste hersker, lad mig røre ved din kjortelflig, at jeg kan vorde helbredet.
EN BLIND
Bed for mig, du Herrens salvede, at jeg får mit syn igen!
KEJSER KONSTANZIOS
Vær trøstig, søn! – Memnon, strø sølvpenge for dem. Ind, ind!
Hoffet bevæger sig ind i kirken, hvis port lukkes; menneskesværmen adspreder sig efterhånden; kun fyrst Julian bliver tilbage i en af alléerne.
1.utg: 21
FYRST JULIAN
ser mod kirken
Hvad vil han Gallos? I denne hellige nat kan han da ikke tænke på at –! O, den, som vidste – – ( vender sig og støder imod den bortgående blinde) Se dig for, ven!
HU: 36
DEN BLINDE
Jeg er blind, herre!
FYRST JULIAN
Endnu? Kan du virkelig ikke se så meget som hin tindrende stjerne? Tvi dig, du lidet troende. Lovte ikke Guds salvede at bede for dit syn?
DEN BLINDE
Hvo er du, som spotter en blind broder?
HIS: 270
FYRST JULIAN
En broder i vantro og blindhed.
Han vil gå ud ad vejen til venstre.
EN STEMME sagte, bag ham, mellem buskerne
Julian, Julian!
FYRST JULIAN med et skrig
Ah!
STEMMEN nærmere
Julian!
FYRST JULIAN
Stå, stå; – jeg er væbnet! Vogt dig vel.
1.utg: 22
EN UNG MAND
i ringe klæder og med vandringsstav, kommer tilsyne mellem træerne
Stille; det er mig –
FYRST JULIAN
Bliv hvor du er! Kom ikke nær mig, menneske!
DEN UNGE MAND
O, mindes du da ikke Agathon –?
FYRST JULIAN
Agathon! Hvad siger du? Agathon var jo en dreng –
AGATHON
For sex år siden. Jeg kendte dig straks.
(kommer nærmere)
HIS: 271
FYRST JULIAN
Agathon; – ja, ved det hellige kors, tror jeg ikke det er dig!
AGATHON
Se på mig; se rigtig –
FYRST JULIAN omfavner og kysser ham
Barndomsven! Legebroder! Du kæreste af dem alle! Og du er her? Hvilket under! Du har rejst den lange vej over bergene, og siden over havet, – hele den lange vej fra Kappadokia!
AGATHON
Jeg kom for to dage siden med et skib fra Efesos. O, hvor har jeg ikke forgæves søgt dig
1.utg: 23
i disse to dage. Ved slots-portene vilde ikke vagten lade mig slippe ind og –
FYRST JULIAN
Nævnte du mit navn for nogen? eller at du søgte mig?
AGATHON
Nej, sligt turde jeg slet ikke nævne, thi –
HU: 37
FYRST JULIAN
Det har du gjort ret i; man bør aldrig lade nogen vide mere, end højst nødvendigt. –
Hid, Agathon; frem i det fulde måneskin, at jeg kan se dig. – Du; du! Hvor du er vokset, Agathon; – hvor du ser stærk ud.
AGATHON
Og du er blegere.
HIS: 272
FYRST JULIAN
Jeg kan ikke tåle luften i slottet. Jeg tror her er usundt. – Det er ikke her, som i Makellon. Makellon ligger højt. Der ligger ingen anden stad så højt i hele Kappadokia; ah, hvor stryger ikke den friske snevind fra Tauros henover –! Er du træt, Agathon?
AGATHON
O, ingenlunde.
FYRST JULIAN
Lad os dog sætte os. Her er så stilt og ensomt. Tæt sammen; se så! (drager ham ned på en bænk ved rækværket) – « Kan der komme noget godt fra
1.utg: 24
Kappadokia», siges der. Ja, – venner kan komme. Gives der noget bedre?
(ser længe på ham)
Ufatteligt, at jeg ikke straks kendte dig. O du, min elskede ejendom, er det ikke som i børne-årene –?
AGATHON ned foran ham
Jeg for dine fødder, ligesom da.
FYRST JULIAN
Nej, nej, nej –!
AGATHON
O, lad mig ligge så!
FYRST JULIAN
Ak, Agathon, det er synd og bespottelse at knæle for mig. Du skulde vide, hvor skyldbetynget jeg er bleven. Hekebolios, min dyrebare lærer, har megen sorg af mig, Agathon. Han kunde fortælle dig – – –
HIS: 273
Hvor dit hår er vorden fyldigt og fugtigt. Og hvor lokket det er. – Men Mardonios, – hvorledes går det ham? Nu er han vel næsten hvidhåret?
AGATHON
Han er ganske hvidhåret.
FYRST JULIAN
Hvor Mardonios forstod at tyde Homer!
HU: 38
Jeg tror ikke min gamle Mardonios har sin lige i det
1.utg: 25
stykke. – Helte mod helte i kamp; – og ildnende guder over dem. Jeg så det med øjnene.
AGATHON
Dengang stod dit sind til at vorde en stor og lykkelig kriger.
FYRST JULIAN
Det var glade år, hine sex i Kappadokia. Var årene længere i den tid, end nu? Det tykkes så når jeg drages til minde alt, hvad de rummer. – –
Ja, det var glade år. Vi ved vore bøger, og Gallos på sin persiske hest. Som skyggen af en sky jog han over sletten. – O, men et må du dog sige mig. Kirken –?
AGATHON
Kirken? Over den hellige Mamas’s grav?
FYRST JULIAN smiler svagt
Som Gallos og jeg bygged. Gallos fik sin fløj færdig; men jeg –; det vilde aldrig ret lykkes. – Hvorledes er det gåt siden?
HIS: 274
AGATHON
Det gik ikke. Bygfolkene sagde, at det var ugørligt på den måde.
FYRST JULIAN tankefuld
Ja visst; ja visst. Jeg gjorde dem uret da jeg mente at de var ukyndige. Nu ved jeg
1.utg: 26
hvorfor det ikke kunde gå. Jeg skal sige dig det, Agathon; – Mamas var en falsk helgen.
AGATHON
Var den hellige Mamas?
FYRST JULIAN
Hin Mamas har aldrig været noget blodvidne. Det hele sagn om ham var en sælsom vildfarelse. Hekebolios har med overmåde megen lærdom udfundet den rette sammenhæng, og jeg selv har for nylig affattet et ringe skrift om denne sag, et skrift, min Agathon, som visse visdomsvenner, ubegribeligt nok, skal have omtalt med ros i læresalene. –
Herren holde mit hjerte rent for al forfængelighed! Den onde frister har talløse snigveje; en kan aldrig vide –.
At det skulde lykkes for Gallos, men ikke for mig!
HU: 39
Ak, min Agathon, når jeg tænker på hin kirkebygning, så ser jeg Kains alter –
AGATHON
Julian!
FYRST JULIAN
Gud vil ikke vide af mig, Agathon!
HIS: 275
AGATHON
O, tal ikke så! Var ikke Gud stærk i dig da du ledte mig ud af hedenskabets mørke og gav mig lys for alle tider, – du, et barn, som du dengang var!
1.utg: 27
FYRST JULIAN
Ja, den sag er mig som en drøm.
AGATHON
Og dog så livsalig en sandhed.
FYRST JULIAN tungt
Det skulde været nu! – Hvor tog jeg ordets ild fra? Der var lovsang i luften, – en stige mellem himmel og jord – – (stirrer ud) Så du den?
AGATHON
Hvilken?
FYRST JULIAN
Stjernen, som faldt; der, bag de to cypresser. (tier lidt og slår pludselig om) – Har jeg fortalt dig, hvad min moder drømte natten før jeg blev født?
AGATHON
Det mindes jeg ikke.
FYRST JULIAN
Nej, nej, det er sandt, jeg erfor det først senere.
AGATHON
Hvad drømte hun?
HIS: 276
FYRST JULIAN
Min moder drømte at hun fødte Akilleus.
AGATHON levende
Tror du endnu lige stærkt på drømme?
1.utg: 28
FYRST JULIAN
Hvorfor spørger du?
AGATHON
Du skal få høre; thi det hænger sammen med hint, som drev mig over havet –
FYRST JULIAN
Du har et særligt ærend her? Det har jeg sletikke tænkt på at spørge dig om –
AGATHON
Et sælsomt ærend; og just derfor nøler jeg i tvivl og uro. Der er så meget, jeg gad vide først, – om livet i staden, – om dig selv, – om kejseren –
FYRST JULIAN ser visst på ham
Sig sandheden, Agathon; – hvem har du talt med her før du traf mig?
AGATHON
Ikke med nogen.
FYRST JULIAN
Hvad tid kom du?
HIS: 277
HU: 40
AGATHON
Det sagde jeg dig før, – for to dage siden.
FYRST JULIAN
Og straks vil du vide –? Hvad er det for ting, du vil vide om kejseren? Er der nogen, som har bedt dig –? (slår armene om ham) O, tilgiv mig, Agathon, ven!
1.utg: 29
AGATHON
Hvad? Hvilket?
FYRST JULIAN rejser sig og lytter
Hyss! – Nej, det var intet; det var kun en fugl i buskerne. – –
Jeg er såre lykkelig her. Hvorfor tror du det ikke? Hvi skulde jeg ikke være lykkelig? Har jeg ikke her al min slægt samlet? ja, jeg mener – alle dem, som en nådig frelser har holdt sin hånd over.
AGATHON
Og kejseren er dig jo i faders sted?
FYRST JULIAN
Kejseren er over al måde vis og god.
AGATHON som også har rejst sig
Julian, er det rygte sandt, at du engang skal være kejserens efterfølger?
FYRST JULIAN hastigt
Tal ikke om de farlige ting. Jeg ved ikke hvad tåbelige rygter fortæller. – Hvorfor fritter du mig så meget? Ikke et ord får du ud, før du siger mig, hvad du vil i Konstantinopel.
HIS: 278
AGATHON
Jeg kommer på Gud Herrens vegne.
1.utg: 30
FYRST JULIAN
Har du din frelser og din frelse kær, så drag hjem igen. (lytter ud over rækværket) Tal sagte; der lægger en båd til. –
(han drager ham over mod den anden side)
Hvad vil du her? Kysse splinten af det hellige kors? – Drag hjem igen, siger jeg! Ved du, hvad Konstantinopel er blevet i de sidste femten måneder? Et bespottelsens Babylon. – Har du ikke hørt det, – ved du ikke at Libanios er her?
AGATHON
Ak, Julian, jeg kender ikke Libanios.
FYRST JULIAN
Du ensomme Kappadokier! Lykkelige egn, hvor hans røst og lære ikke har slåt ned.
AGATHON
Ah, han er en af hine hedenske vranglærere –?
HU: 41
FYRST JULIAN
Den farligste af dem alle.
AGATHON
Dog ikke farligere end Ædesios i Pergamon?
FYRST JULIAN
Ej, hvad; – hvem tænker længere på Ædesios i Pergamon? Ædesios er affældig –
HIS: 279
AGATHON
Er han også farligere, end hin gådefulde Maximos?
1.utg: 31
FYRST JULIAN
Maximos! Tal ikke om denne gøgler. Hvem ved noget pålideligt om Maximos?
AGATHON
Han siger sig at have sovet tre år i en hule hinsides Jordan.
FYRST JULIAN
Hekebolios holder ham for en bedrager, og deri har han visselig ikke megen uret. – –
Nej, nej, Agathon, – Libanios er den farligste. Vor syndige jord har ligesom våndet sig under denne svøbe. Der gik tegn forud for hans ankomst. En pestagtig syge myrded mennesker for fode i staden. Og så, da den var over, i November måned, regned her ild hver nat fra himlen. Du må ikke tvivle, Agathon! Jeg har selv set stjernerne løsne sig fra sine ringe, dale ned imod jorden og slukne undervejs. –
Siden har han lært her, han, visdomselskeren, taleren. Alle kalder ham veltalenhedslærernes konge. Ja, det må de vel. Jeg siger dig, han er forfærdelig. Ynglinge og mænd flokkes om ham; han binder deres sjæle, så de følge ham; fornægtelsen flyder dårende fra hans læber, lig digt og sang om Trojanere og Grækere –
AGATHON i skræk
O, du har også søgt ham, Julian!
1.utg: 32
FYRST JULIAN
viger tilbage
Jeg! – Gud skærme mig mod sligt! Skulde visse rygter komme dig for øre, så fæst ikke lid til dem. Det er ikke sandt, at jeg
HIS: 280
har søgt Libanios om natten eller i forklædning. Hans nærhed vilde være mig en rædsel. Kejseren har desuden forbudt det, og Hekebolios endnu mere indtrængende. – Alle troende, som kommer denne spidsfindige mand
HU: 42
nær, de falder fra og bliver spottere. Og ikke de alene. Hans ord bæres fra mund til mund lige ind i kejser-slottet. Hans legende hån, hans uomstødelige grunde, hans spottedigte slår ned i min bøn; – alt dette tilhobe er for mig som hine uhyrer i fugleskikkelse, der fordum tilsølte maden for en from omflakkende helt. Jeg føler stundom med forfærdelse at jeg ækles ved troens og ordets føde – (med et udbrud af ubændighed) Havde jeg kejserlig magt, skulde jeg sende dig Libanios’s hoved på et sølvfad!
AGATHON
Men hvor er det muligt at kejseren tåler dette? Hvor kan vor fromme troende kejser –?
FYRST JULIAN
Kejseren? Priset være kejserens tro og fromhed! Men kejseren har ikke tanke for andet, end den ulykkelige Perser-krig. Den fylder alles sind. Ingen agter den krig, som her føres imod Golgatas fyrste. Ah, min Agathon, det er ikke nu
1.utg: 33
som for to år siden. Dengang måtte mystikeren Maximos’s tvende brødre bøde med livet for sine vrange lærdomme. Du ved ikke hvilke mægtige støtter Libanios har. En eller anden af de ringere visdomslærere udjages stundom af staden. Ham vover ingen at røre ved. Jeg har tryglet, jeg har bønfaldt både Hekebolios og kejserinden om at virke for hans udvisning. Men nej, nej! – Hvad hjælper det at de andre fjernes? Dette ene menneske forgifter luften for os alle. O, du min frelser, om jeg kunde flygte fra al denne hedenske vederstyggelighed! At leve her, er at leve i løvens hule –
HIS: 281
AGATHON
livfuldt
Julian, – hvad sagde du der!
FYRST JULIAN
Jo, jo; kun et under kan fri os.
AGATHON
O, så hør! Det under er sket.
FYRST JULIAN
Hvad mener du vel?
AGATHON
Du skal høre det, Julian; thi nu tør jeg ikke
HU: 43
længer tvivle på at det er dig, det gælder. Hvad der drev mig til Konstantinopel var et syn –
FYRST JULIAN
Et syn, siger du!
1.utg: 34
AGATHON
En hellig åbenbaring –
FYRST JULIAN
O, for Guds nådes skyld, tal! – Hyss; tal ikke. Vent; der kommer nogen. Stå her; ganske ligegyldig; – lad som intet.
De blir begge stående ved rækværket.
HIS: 282
En høj smuk middelaldrende mand, klædt, efter visdomslærernes skik, i en kort kappe, kommer gennem alléen fra venstre. En skare ynglinge ledsager ham, alle i opkiltrede klæder, med vedbend-kranse i håret og bærende bøger, papirer og pergamenter. Latter og højrøstet samtale mellem de kommende.
VISDOMSLÆREREN
Tab intet i vandet, min glade Gregor! Husk på, hvad du bærer er mere værd, end guld.
FYRST JULIAN som står lige ved ham
Med tilladelse, – gives der noget håndfast gode, som er mere værd, end guld?
VISDOMSLÆREREN
Kan du købe dit livs frugter igen for guld?
FYRST JULIAN
Sandt; sandt. Men når så er, skulde du ikke lide på de troløse vande.
VISDOMSLÆREREN
Menneskegunst er troløsere.
FYRST JULIAN
Det ord var visdom. Og hvor sejler du så hen med dine skatte?
1.utg: 35
VISDOMSLÆREREN
Til Athen.
Han vil gå forbi.
HIS: 283
FYRST JULIAN
med undertrykt latter
Til Athen? O, rige herre, så ejer du jo ikke din egen rigdom.
VISDOMSLÆREREN standser
Hvi så?
FYRST JULIAN
Er det vismands værk at føre ugler til Athen?
VISDOMSLÆREREN
Mine ugler forliges ikke med kirkelyset i kejserstaden. (til en af de unge mænd) Ræk mig hånden, Sallust!
Han vil stige ned.
HU: 44
LÆRLINGEN SALLUST
halvt nede på trappen, sagte
Ved guderne, det er ham!
VISDOMSLÆREREN
Ham –?
LÆRLINGEN SALLUST
Så sandt jeg lever! Jeg kender ham; – jeg har set ham gå sammen med Hekebolios.
VISDOMSLÆREREN
Ah!
(han betragter Julian med dulgt opmærksomhed; derpå går han et skridt nærmere og siger)
Du smilte nys. Hvad smilte du ad?
1.utg: 36
HIS: 284
FYRST JULIAN
Da du klaged over kirkelyset, tænkte jeg på om det ikke snarere var kongelyset i læresalen, som skar dig for stærkt i øjnene.
VISDOMSLÆREREN
Misundelse rummes ikke under den korte kappe.
FYRST JULIAN
Hvad ikke rummes, det stikker frem.
VISDOMSLÆREREN
Du har en spids tunge, høje Galilæer!
FYRST JULIAN
Hvorfor Galilæer? Hvad er mit Galilæer-mærke?
VISDOMSLÆREREN
Hofklædningen.
FYRST JULIAN
Jeg er visdomsven indenfor; thi jeg bærer en såre grov skjorte. – Men sig mig, hvad søger du i Athen?
VISDOMSLÆREREN
Hvad søgte Pontius Pilatus?
FYRST JULIAN
Ej, hvad! Er ikke sandheden her, hvor Libanios er?
VISDOMSLÆREREN ser stivt på ham
Hm! – Libanios, ja! Libanios vil snart forstumme. Libanios er ked af kampen, herre!
1.utg: 37
HIS: 285
FYRST JULIAN
Ked? Han, – den usårlige, den altid sejrende –?
VISDOMSLÆREREN
Han er ked af at vente på sin ligemand.
FYRST JULIAN
Nu spøger du, fremmede! Hvor kan Libanios tænke at finde sin ligemand?
HU: 45
VISDOMSLÆREREN
Hans ligemand findes.
FYRST JULIAN
Hvem? Hvor? Nævn ham!
VISDOMSLÆREREN
Det turde være farligt.
FYRST JULIAN
Hvorfor?
VISDOMSLÆREREN
Er du ikke hofmand?
FYRST JULIAN
Og hvad så?
VISDOMSLÆREREN sagtere
Har du selv den forvovenhed at prise kejserens efterfølger?
FYRST JULIAN gennemrystet
Ah!
1.utg: 38
HIS: 286
VISDOMSLÆREREN
hurtigt
Forråder du mig, så nægter jeg alt!
FYRST JULIAN
Jeg forråder ingen. Visselig, visselig ikke! – Kejserens efterfølger, siger du? Jeg ved ikke hvem du mener; – kejseren har ingen kåret. – Men hvorfor hin spøg? Hvorfor talte du om Libanios’s ligemand?
VISDOMSLÆREREN
Ja eller nej, – lever der ved kejserhoffet en yngling, som med magt og hårde bud, gennem bønner og overtalelser, holdes fjernt fra læresalens lys?
FYRST JULIAN med hast
Sligt sker for at holde hans tro ren!
VISDOMSLÆREREN smiler
Har denne unge mand så ringe tro til sin tro? Hvad ved han om sin tro? Hvad ved en kriger om sit skjold før det har skærmet ham?
FYRST JULIAN
Sandt, sandt; – men det er kærlige frænder og lærere, hører du –
VISDOMSLÆREREN
Talemåder, herre! Jeg vil sige dig det. Det er for kejserens skyld at hans unge slægtning holdes borte fra visdomsvennerne. Kejseren har
1.utg: 39
ikke ordets guddommelige gave. Kejseren er stor forresten; men han tåler ikke at hans efterfølger lyser over riget –
HIS: 287
FYRST JULIAN
forvirret
Og det vover du –!
VISDOMSLÆREREN
Ja, ja, du vredes på din herskers vegne, men –
HU: 46
FYRST JULIAN
Langt fra; tvert imod –; ja, det vil sige – –
Hør, jeg står denne unge fyrste så temmelig nær. Det skulde være mig kært at erfare –
(vender sig)
Gå længere tilside, Agathon; jeg må tale i enrum med denne mand.
(fjerner sig nogle skridt med den fremmede)
Du sagde lyse? Lyse over riget? Hvad ved du, hvad ved I alle om fyrst Julian?
VISDOMSLÆREREN
Kan Sirios dølges af en sky? Vil ikke den drivende vind hist eller her flænge en rift i skyen, så at den –
FYRST JULIAN
Lige til; jeg beder dig.
VISDOMSLÆREREN
Slottet og kirken er som et dobbelt bur, hvori fyrsten holdes fangen. Buret er ikke tæt
1.utg: 40
nok. Stundom lader han et sælsomt ord falde; – hofkrybet – tilgiv mig, herre – hofmændene bærer det ud, til spot; den dybe mening er ikke til for disse herrer, – tilgiv, herre, – for de fleste af dem er den ikke til.
FYRST JULIAN
For ingen. Du kan trygt sige, for ingen.
HIS: 288
VISDOMSLÆREREN
For dig synes det dog. Og i al fald for os. – –
Ja, han kunde lyse over riget! Går der ikke sagn om ham fra hans barne-år i Kappadokia, da han under ordkamp med sin broder Gallos tog gudernes sag og forsvarede dem mod Galilæeren?
FYRST JULIAN
Det var spøg, taleøvelser –
VISDOMSLÆREREN
Hvad har ikke Mardonios optegnet om ham? Og Hekebolios siden! Hvad kunst lå der ikke allerede i drengens tale, – hvad skønhed, hvad ynde i tankernes lette leg!
FYRST JULIAN
Og det tykkes dig?
HU: 47
VISDOMSLÆREREN
Ja, vel kunde han vorde os en modstander, som vi både måtte frygte for og længes efter.
1.utg: 41
Hvad fattes der ham for at nå en så ærefuld højde? Fattes der ham andet, end at gå den samme skole igennem, som den Paulus gik igennem, og som han gik så uskadt igennem, at han bagefter kunde slutte sig til Galilæerne, lysende mere, end alle de andre forkyndere tilhobe, fordi han havde viden og veltalenhed! Hekebolios frygter for sin lærlings tro. O, jeg ved det godt; det er fra ham det kommer. Men glemmer han da, denne overvættes samvittighedsfulde mand, at han selv i sin ungdom har drukket af de kilder, som han nu vil tilstoppe for sin lærling? Eller er det ikke hos os at han har lært at bruge de sprogets våben, som han nu med en så højt lovprist færdighed svinger imod os?
HIS: 289
FYRST JULIAN
O, sandt; ustridig sandt!
VISDOMSLÆREREN
Og hvad gaver har så denne Hekebolios i sammenligning med de gaver, der så underfuldt åbenbared sig hos hint fyrstelige barn, som, efter hvad der siges, i Kappadokia, på de henrettede Galilæeres grave, forkyndte en lære, hvilken jeg holder for vildfarende og som derfor desto vanskeligere vinder indgang, men som han dog forkyndte med en sådan åndens henrevethed, at – ifald jeg tør tro et såre udbredt rygte – mangfoldige børn af hans egen alder gav sig under ham og fulgte ham som lærlinge! Ah, Heke
1.utg: 42
bolios er, som I andre, – mere nidsyg end nidkær; derfor har Libanios ventet forgæves.
FYRST JULIAN griber ham om armen
Hvad har Libanios sagt? For Gud – jeg besværger dig, lad mig vide det!
VISDOMSLÆREREN
Han har sagt alt, hvad du nys har hørt. Og han har sagt mere end det. Han har sagt: se hin fyrstelige Galilæer; han er åndens Akilleus.
FYRST JULIAN
Akilleus! (sagtere) Min moders drøm.
HU: 48
VISDOMSLÆREREN
Hist inde i de åbne læresale står kampen. Dag og glæde er over striden og over de stridende. Ordets pile hviner; viddets hvasse sværd knittrer i slaget; de salige guder sidder smilende i skyen –
HIS: 290
FYRST JULIAN
O, vig fra mig med dit hedenskab –
VISDOMSLÆREREN
– og heltene går hjem til lejren, armomslyngede, uden nag, med blussende kinder, med blodets svulmende strøm i alle årer, med erkendelsens bytte og med løv om panden. Ah, hvor er Akilleus? Jeg ser ham ikke. Akilleus er vred –
1.utg: 43
FYRST JULIAN
Akilleus er ulykkelig! – Men kan jeg tro det! O, sig mig –; jeg svimler –; alt det har Libanios sagt?
VISDOMSLÆREREN
Hvi kom Libanios til Konstantinopel? Kom han hid af anden grund, end for at søge en viss ynglings hædrende venskab?
FYRST JULIAN spændt
Tal sandhed! Nej, nej, dette kan ikke være sandt. Hvorledes skulde det forliges med al den hån og spot, som –? Man håner ikke den, hvis venskab man søger.
VISDOMSLÆREREN
Galilæer-rænker, for at tårne en mur af had og vrede imellem de to kæmper.
FYRST JULIAN
Du vil dog vel ikke nægte at det var Libanios –?
VISDOMSLÆREREN
Jeg vil nægte alt sligt til det yderste.
HIS: 291
FYRST JULIAN
Spottedigtene skulde ikke komme fra ham?
VISDOMSLÆREREN
Ikke et eneste. De er alle tilhobe blevne til i kejserslottet og udspredte under hans navn –
1.utg: 44
FYRST JULIAN
Ah, hvad siger du der –?
VISDOMSLÆREREN
Hvad jeg tør vedstå for hvem det skal være. Du har en hvas tunge; – hvo ved, om ikke du selv –
HU: 49
FYRST JULIAN
Jeg –! Men kan jeg tro dette? Libanios skulde ikke have skrevet dem? Ingen af dem?
VISDOMSLÆREREN
Nej, nej!
FYRST JULIAN
Ikke engang det skændige digt om Atlas med de skrå skuldre?
VISDOMSLÆREREN
Nej, nej, siger jeg.
FYRST JULIAN
Heller ikke hint tåbelige og højst uforskammede vers om abekatten i hofklæder?
HIS: 292
VISDOMSLÆREREN
Ha-ha; det er skrevet i kirken og ikke i læresalen. Du tror det ikke? Jeg siger dig, det er Hekebolios –
FYRST JULIAN
Hekebolios!
VISDOMSLÆREREN
Ja, Hekebolios; Hekebolios selv, som for at lægge ondt imellem sin uven og sin lærling –
1.utg: 45
FYRST JULIAN
med knyttede hænder
Ah, om så var!
VISDOMSLÆREREN
Havde denne forblindede og bedragne yngling kendt os visdomsvenner, så havde han ikke handlet så hårdt imod os.
FYRST JULIAN
Hvad taler du om?
VISDOMSLÆREREN
Nu er det for sent. Lev vel, herre!
Han vil gå.
FYRST JULIAN griber hans hånd
Ven og broder, – hvem er du?
VISDOMSLÆREREN
En mand, som sørger fordi han ser det guddoms-bårne gå under.
HIS: 293
FYRST JULIAN
Hvad kalder du det guddoms-bårne?
VISDOMSLÆREREN
Det uskabte i det skiftende.
FYRST JULIAN
Lige mørkt for mig.
VISDOMSLÆREREN
Der gives en hel og herlig verden, som I Galilæere er blinde for. I den er tilværelsen en højtid mellem billedstøtter og under tempelsange,
1.utg: 46
med fyldte skummende skåler og med roser i håret. Svimlende broer spænder sig mellem ånd og ånd, lige til de fjerneste lys i rummet. –
HU: 50
Jeg kender den, som kunde være hersker i dette store solfulde rige.
FYRST JULIAN angst
Ja, med salighedens forlis!
VISDOMSLÆREREN
Hvad er salighed? Genforening med ophavet.
FYRST JULIAN
Ja, i medvidende liv; genforening for mig, som den jeg er!
VISDOMSLÆREREN
Genforening, som regndråbens med havet, som det smuldrende løvs med den jord, der fostred det.
HIS: 294
FYRST JULIAN
O, havde jeg lærdom! Havde jeg våben at løfte mod dig!
VISDOMSLÆREREN
Hent dig våben, unge mand! Læresalen er en tankernes og evnernes fægtesal –
FYRST JULIAN vigende
Ah!
VISDOMSLÆREREN
Se hine glade ynglinge derborte. Der er Galilæere iblandt dem. Vildfarelser i de guddommelige ting volder ingen splid imellem os. –
1.utg: 47
Lev vel! I Galilæere har gjort sandheden landflygtig. Se nu du, hvorledes vi bærer skæbnens slag. Se os med løv om de løftede pander. Således går vi bort, – kortende natten med sang, og forventende Helios.
Han stiger ned af trappen, hvor lærlingerne har biet på ham; derpå hører man båden ro bort med dem.
FYRST JULIAN ser længe ud over vandet
Hvem var han, den gådefulde mand?
AGATHON kommer nærmere
Hør mig, Julian –!
FYRST JULIAN i livfuld bevægelse
Han forstod mig! Og Libanios selv; den store, uforlignelige Libanios –! Tænk dig, Agathon, Libanios har sagt – –. O, hvor skarpt må dog ikke det hedenske øje være!
HIS: 295
AGATHON
Dette var et fristelsens værk, tro mig!
FYRST JULIAN uden at agte på ham
Jeg holder det ikke læn
HU: 51
ger ud imellem disse mennesker. Fra dem kom altså hine vederstyggelige spottedigte! Her forhånes jeg; de ler bag min ryg; her er ingen, som tror på det, jeg bærer i mig. De går efter mig; de vrænger ad mine lader og min tale; Hekebolios selv –!
1.utg: 48
O, jeg føler det, – Kristus viger fra mig; jeg bliver ond her.
AGATHON
O, du ved det ikke, – just du er særlig under nåden.
FYRST JULIAN går op og ned ved rækværket
Jeg er den, som Libanios gad kæmpe med. Hvilket sælsomt ønske! Libanios holder mig for sin ligemand. Det er mig han venter på –
AGATHON
Hør og lyd; Kristus venter på dig!
FYRST JULIAN
Ven, hvad mener du?
AGATHON
Synet, som drev mig til Konstantinopel –
FYRST JULIAN
Ja, ja, synet; det havde jeg næsten glemt. En åbenbaring, sagde du jo? O, fortæl, fortæl!
HIS: 296
AGATHON
Det var hjemme i Kappadokia for en måned siden, eller lidt mere. Da kom det rygte ud, at hedningerne igen havde begyndt at holde lønlige sammenkomster ved nattetid i Kybeles tempel –
FYRST JULIAN
De dumdristige! Det er dem jo strængt forbudt –
AGATHON
Alle troende rejste sig også i harme. Øvrigheden lod templet bryde ned, og vi sønderslog
1.utg: 49
de forargelige afgudsbilleder. Ja, de mere nidkære iblandt os dreves af Herrens ånd til at gå videre. Under salmesang, og med hellige faner foran, drog vi gennem staden og faldt som vredens sendebud over de ugudelige; vi tog deres kostbarheder fra dem; mange huse blev stukne i brand; mange hedninger omkom i ilden; end flere flygtende dræbte vi i gaderne. O, det var en stor tid til Guds ære!
FYRST JULIAN
Og så? Synet, min Agathon!
HU: 52
AGATHON
Tre fulde nætter og dage var hævnens herre stærk i os. Men se, da kunde ikke kødets skrøbelighed længer holde skridt med åndens iver, og vi afstod fra forfølgelsen. –
Jeg lå på mit leje; jeg kunde hverken våge eller sove. Det tyktes mig at jeg var hul indvendig og at ånden var vegen fra mig. Jeg lå i brændende hede; jeg afrev mit hår, jeg græd, jeg bad, jeg sang; – jeg ved ikke mere hvorledes det var. –
HIS: 297
Da, med et, så jeg foran mig ved væggen et hvidt skinnende lys, og i lys-skæret stod en mand i en fodsid kåbe. Der gik stråler ud fra hans hoved; han holdt et rør i armen og fæsted sine øjne mildt på mig.
FYRST JULIAN
Det så du!
1.utg: 50
AGATHON
Jeg så det. Og da talte han og sagde: stat op, Agathon; søg ham, som skal arve riget; byd ham gå ind i hulen og brydes med løverne.
FYRST JULIAN
Brydes med løverne? O, sælsomt, sælsomt! – Ah, om det var –! Mødet med hin vismand –. En åbenbaring; et bud til mig –; jeg skulde være under udvælgelsen?
AGATHON
Det er du visselig.
FYRST JULIAN
Brydes med løverne! – Ja, jeg ser det; – således er det, min Agathon! Det er Guds vilje at jeg skal søge Libanios –
AGATHON
Nej, nej, hør mig tilende!
FYRST JULIAN
liste ham hans kunst og hans lærdom af, – fælde de vantro med deres egne våben, – slå, slå, som Paulus, – sejre, som Paulus, i Herrens sag!
HIS: 298
AGATHON
Nej, nej, det er ikke således ment.
FYRST JULIAN
Kan du tvivle? Libanios, – er ikke han vældig som bergenes løve, og er ikke læresalen –?
1.utg: 51
AGATHON
Jeg siger dig, det er ikke så; thi skikkelsen føjed til: forkynd den kårne at han skal ryste kejser
HU: 53
stadens støv af sine fødder, og aldrig mere gå ind ad dens porte.
FYRST JULIAN
Og det er du viss på, Agathon?
AGATHON
Ja, tilfulde.
FYRST JULIAN
Altså ikke her. Brydes med løverne? Hvor, hvor? O, hvor finder jeg lys i dette!
Fyrst Gallos, en smuk stærkbygget mand på femogtyve år, med lyst krøllet hår og fuldt væbnet, kommer gennem alléen på venstre side.
FYRST JULIAN imod ham
Gallos!
FYRST GALLOS
Hvad godt? (peger på Agathon) Hvem er det menneske?
HIS: 299
FYRST JULIAN
Agathon.
FYRST GALLOS
Hvilken Agathon? Du søger omgængelse med så mange slags –. Ah, for Gud, det er jo Kappadokieren! Du er bleven en hel mand –
FYRST JULIAN
Ved du det, Gallos, – kejseren har spurgt efter dig.
1.utg: 52
FYRST GALLOS
spændt
Nu? I nat?
FYRST JULIAN
Ja, ja; han vil tale med dig. Han syntes at være i den yderste vrede.
FYRST GALLOS
Hvoraf ved du det? Hvad sagde han?
FYRST JULIAN
Jeg forstod det ikke. Han vilde vide, hvad et orakel havde svaret.
FYRST GALLOS
Ah!
FYRST JULIAN
Dølg intet for mig. Hvad gælder det?
FYRST GALLOS
Det gælder død eller landsforvisning.
HIS: 300
AGATHON
Nådige frelser!
FYRST JULIAN
Hvad aned jeg ikke! Dog nej, kejserinden var trøstig. O, men tal, tal!
FYRST GALLOS
Hvad skal jeg tale? Ved jeg mere, end du? Har kejseren ymtet om et orakel, så må et visst sendebud være fængslet, eller nogen har forrådt mig –
1.utg: 53
FYRST JULIAN
Sendebud? – Gallos, hvad er det, du har vovet!
HU: 54
FYRST GALLOS
O, kunde jeg da længer leve dette liv i uvisshed og angst? Lad ham handle med mig, som han vil; alt andet er bedre, end dette –
FYRST JULIAN sagte, fører ham nogle skridt tilside
Varsom, Gallos! Hvad er det med sendebudet?
FYRST GALLOS
Jeg har rettet et spørgsmål til Osiris-presterne i Abydos –
FYRST JULIAN
Ah, oraklet! Og dette hedenskab –!
FYRST GALLOS
Hedenskabet skulde man nok sætte sig ud over; men – ja, nu kan du gerne vide det – jeg har spurgt om udfaldet af Perser-krigen –
HIS: 301
FYRST JULIAN
Hvilket afsind! – Gallos, – jeg ser det på dig; du har spurgt om mere!
FYRST GALLOS
Hold op; jeg har ikke spurgt –
FYRST JULIAN
Jo, jo; du har spurgt om en mægtig mands liv eller død!
1.utg: 54
FYRST GALLOS
Og om nu så var? Hvad ligger os begge mere på hjerte, end dette?
FYRST JULIAN falder ham i armene
Ti stille, du rasende!
FYRST GALLOS
Væk fra mig! Kryb du for ham, som en hund; – jeg er ikke tilsinds at tåle det længer. Jeg vil skrige det ud på alle torve – (råber til Agathon) Har du set ham, Kappadokier? Har du set morderen?
FYRST JULIAN
Gallos! Broder!
AGATHON
Morderen!
FYRST GALLOS
Morderen i den røde kåbe; min faders morder, min stedmoders, min ældste broders –
HIS: 302
FYRST JULIAN
O, du kalder fordærvelse over os!
FYRST GALLOS
Elleve hoveder i en eneste nat; elleve lig; vor hele slægt. – Ah, men du kan tro, samvittigheden tumler med ham; den risler ham gennem benpiberne som en orme-mylder.
FYRST JULIAN
Hør ikke på ham! Bort, bort!
1.utg: 55
FYRST GALLOS
griber Julian i skulderen
Stå; – du ser så bleg
HU: 55
og forstyrret ud; er det kanske dig, som har forrådt mig?
FYRST JULIAN
Jeg! Din egen broder –!
FYRST GALLOS
Ah, hvad broder, broder! Broderskabet skærmer ingen i vor slægt. Har du lønligt eftersporet mine veje, så sig det! Hvem anden skulde det være? Tror du ikke jeg ved, hvad her hviskes om? Kejseren tænker jo på dig til sin efterfølger.
FYRST JULIAN
Aldrig! Jeg sværger dig, elskede Gallos, det skal aldrig ske! Jeg vil ikke. En stærkere har kåret mig. – O, tro mig, Gallos; min vej er mærket. Jeg går ikke did, siger jeg. O, du hærskarernes Gud, – jeg på kejsersædet; – nej, nej, nej!
FYRST GALLOS
Ha-ha; godt spillet, gøgler!
HIS: 303
FYRST JULIAN
Ja, du kan vel spotte, du, som ikke ved, hvad der er hændt. Jeg ved det knapt selv. O, Agathon, – om dette hoved skulde salves! Var det ikke et frafald, – en synd til døden? Vilde ikke Herrens hellige olje brænde mig som dryppende bly!
1.utg: 56
FYRST GALLOS
Da måtte vor høje frænde være mere skaldet, end Julius Cæsar.
FYRST JULIAN
Forbryd dig ikke –! Giv kejseren, hvad kejserens er –
FYRST GALLOS
Min faders blod, – din faders og din moders –!
FYRST JULIAN
O, hvad ved vi om hine rædsler? Vi var jo små dengang. Det meste var soldaternes skyld; det var oprørerne, – onde rådgivere –
FYRST GALLOS ler
Efterfølgeren øver sig!
FYRST JULIAN i gråd
O, Gallos, gid jeg fik dø eller forjages i dit sted! Jeg forspilder min sjæl her. Jeg skulde tilgive, – og jeg kan det ikke. Det onde vokser i mig; had og hævn hvisker –
FYRST GALLOS hurtigt, ser imod kirken
Nu kommer han!
HIS: 304
HU: 56
FYRST JULIAN
Vær sindig, dyrebare broder! – Ah, Hekebolios!
Kirkedøren er imidlertid bleven åbnet. Menigheden strømmer ud; nogle går bort, andre blir stående udenfor for at se hoffet drage forbi. Mellem de kommende er skriftlæreren Hekebolios; han bærer prestelig klædning.
1.utg: 57
SKRIFTLÆREREN HEKEBOLIOS
idet han vil gå forbi til venstre
Er det dig, min Julian? Ak, jeg har atter havt en tung stund for din skyld.
FYRST JULIAN
Desværre; det har du visst altfor ofte.
SKRIFTLÆREREN HEKEBOLIOS
Kristus er fortørnet på dig, min søn! Det er dit trodsige sindelag, som han vredes over; det er dine kærlighedsløse tanker, al denne verdslige forfængelighed –
FYRST JULIAN
Jeg ved det, min Hekebolios! Du siger mig det så tidt.
SKRIFTLÆREREN HEKEBOLIOS
Nys løfted jeg mig i bøn for din bedring. O, det var som om vor ellers så nåderige frelser slog det hen, – som om han ikke vilde høre på mig; han lod tant og spredthed snige sig ind i mine tanker –
FYRST JULIAN
Du bad for mig? O, du kærlighedsfulde Hekebolios, – du beder selv for os umælende dyr, – at sige, når vi går i hofklæder!
HIS: 305
SKRIFTLÆREREN HEKEBOLIOS
Hvad siger du, min søn!
FYRST JULIAN
Hekebolios, hvorledes kunde du skrive hint forsmædelige digt?
1.utg: 58
SKRIFTLÆREREN HEKEBOLIOS
Jeg! Jeg sværger dig ved alt, hvad højt og helligt er –!
FYRST JULIAN
Det står i dine øjne at du lyver! Jeg ved med fuld visshed at du har skrevet det. Hvorledes kunde du skrive det, spørger jeg, – og det til og med i Libanios’s navn?
SKRIFTLÆREREN HEKEBOLIOS
Nu vel, min inderlig kære, når du ved det, så –
HU: 57
FYRST JULIAN
Ah, Hekebolios! Svig og løgn og falskhed –
SKRIFTLÆREREN HEKEBOLIOS
Se, du dyrebare, så højt elsker jeg dig! Alt kan jeg gøre for den mands sjæl, hvem Herren engang skal salve. Har jeg sveget og løjet af omhu for dig, så ved jeg at en nådefuld Gud har med velbehag skuet ned på min færd og udstrakt sin billigende hånd derover.
FYRST JULIAN
Jeg blinde! Lad mig trykke disse mensvorne fingre –
SKRIFTLÆREREN HEKEBOLIOS
Kejseren!
HIS: 306
Kejser Konstanzios med hele sit følge kommer fra kirken. Agathon er allerede under det foregående trådt tilbage mellem buskerne på højre side.
KEJSER KONSTANZIOS
O, denne livsalige himmelfred over mig!
1.utg: 59
KEJSERINDE EUSEBIA
Du føler dig styrket, min Konstanzios?
KEJSER KONSTANZIOS
Ja ja! Jeg så duen dale levende ned over mig. Den tog alle skyld-byrder med. – Nu tør jeg vove meget, Memnon!
SLAVEN MEMNON sagte
Vov straks, herre!
KEJSER KONSTANZIOS
Der står de begge.
Han går hen imod dem.
FYRST GALLOS griber uvilkårligt efter sværdet og råber angst
Gør mig ikke noget ondt!
KEJSER KONSTANZIOS med udstrakte arme
Gallos! Frænde!
(han omfavner og kysser ham)
Se, i lys af påskenattens stjerner vælger jeg den, som ligger mit hjerte nær. – Bøj jer alle til jorden. Hils Cæsar Gallos!
Almindelig forbauselse blandt følget; uvilkårlige udråb høres.
HIS: 307
KEJSERINDE EUSEBIA
med et skrig
Konstanzios!
FYRST GALLOS fortumlet
Cæsar!
1.utg: 60
HU: 58
FYRST JULIAN
Ah!
Han griber, ligesom i glæde, efter kejserens hænder.
KEJSER KONSTANZIOS slår afværgende imod ham
Nærm dig ikke! Hvad vil du? Er ikke Gallos den ældste? Hvad håb har du gjort dig? Hvilke rygter har du i dit forblindede hovmod –? Bort; bort!
FYRST GALLOS
Jeg – jeg Cæsar!
KEJSER KONSTANZIOS
Min arving og min efterfølger. Inden tre dage drager du til hæren i Asien. Perser-krigen ligger dig jo stærkt hjerte –
FYRST GALLOS
O, min nådigste herre –!
KEJSER KONSTANZIOS
Tak mig i gerning, elskede Gallos! Kong Sapores står vest for Eufrat. Jeg ved jo, hvor bekymret du er for mit liv; lad det altså være dit hverv at slå ham.
HIS: 308
(han vender sig om, griber Julian med begge hænder om hovedet og kysser ham)
Og du, Julian, fromme ven og broder, – det måtte så være.
FYRST JULIAN
Velsignelse over kejserens vilje!
1.utg: 61
KEJSER KONSTANZIOS
Ingen ønsker! Dog hør, – jeg har også tænkt på dig. Vid, Julian, at nu kan du ånde frit i Konstantinopel –
FYRST JULIAN
Ja, lovet være Kristus og kejseren!
KEJSER KONSTANZIOS
Du ved det allerede? Hvem har sagt dig det?
FYRST JULIAN
Hvilket, herre?
KEJSER KONSTANZIOS
At Libanios er forvist?
FYRST JULIAN
Libanios – forvist!
KEJSER KONSTANZIOS
Jeg har forvist ham til Athen.
FYRST JULIAN
Ah!
HIS: 309
KEJSER KONSTANZIOS
Der ude ligger skibet; han sejler inat.
FYRST JULIAN sagte
Ham selv; ham selv!
HU: 59
KEJSER KONSTANZIOS
Du har jo længe ønsket det. Jeg har ikke kunnet føje dig før; men nu –; lad dette være dig et ringe vederlag, min Julian –
1.utg: 62
FYRST JULIAN
griber raskt hans hånd
Herre, vis mig en nåde til!
KEJSER KONSTANZIOS
Kræv alt, hvad du vil.
FYRST JULIAN
Lad mig rejse til Pergamon. Du ved, den gamle Ædesios lærer der –
KEJSER KONSTANZIOS
Et højst sælsomt ønske. Du, imellem hedningerne –?
FYRST JULIAN
Ædesios er ikke farlig; han er en højsindet olding og derhos affældig –
KEJSER KONSTANZIOS
Og hvad vil du ham, broder?
FYRST JULIAN
Jeg vil lære at brydes med løverne.
HIS: 310
KEJSER KONSTANZIOS
Jeg forstår din fromme tanke. Og du ræddes ikke –; du tror dig stærk nok –?
FYRST JULIAN
Gud Herren har råbt på mig med høj røst. Lig Daniel går jeg tryg og glad ind i løvekulen.
KEJSER KONSTANZIOS
Julian!
FYRST JULIAN
I denne nat var du selv hans redskab uden at vide det. O, lad mig gå og rense verden!
1.utg: 63
FYRST GALLOS
sagte til kejseren
Føj ham, herre; det vil holde ham fra at pønse på større ting.
KEJSERINDE EUSEBIA
Jeg beder dig, Konstanzios, – stå ikke denne dragende længsel imod.
SKRIFTLÆREREN HEKEBOLIOS sagte
Høje kejser, lad ham rejse til Pergamon. Jeg mistvivler om at bøje ham her, og nu ligger der jo ikke så megen magt på –
KEJSER KONSTANZIOS
Hvor skulde jeg kunne nægte dig noget i denne stund? Gå med Gud, Julian!
FYRST JULIAN kysser hans hænder
O, tak, – tak!
HIS: 311
KEJSER KONSTANZIOS
Og nu til glædesmåltid! Min kapuanske kok har opfundet nogle nye fastespiser,
HU: 60
karpe-nakker i Kios-vin og –. Fremad; – næst efter mig, Cæsar Gallos!
Toget sætter sig i bevægelse.
FYRST GALLOS sagte
Helena, hvilken vidunderlig omskiftelse!
FYRSTINDE HELENA
O, Gallos, nu dages det over vort håb.
1.utg: 64
FYRST GALLOS
Jeg kan knapt tro det! Hvem er skyld i dette?
FYRSTINDE HELENA
Hyss!
FYRST GALLOS
Du, elskede? Eller hvem – hvem?
FYRSTINDE HELENA
Memnons spartanske hund.
FYRST GALLOS
Hvad mener du?
FYRSTINDE HELENA
Memnons hund. Julian har givet den et fodspark; det er det, som hævnes.
HIS: 312
KEJSER KONSTANZIOS
Hvorfor så taus, Eusebia?
KEJSERINDE EUSEBIA sagte, i gråd
O, Konstanzios, – at du kunde vælge så!
KEJSER KONSTANZIOS
Elleve skygger kræved det.
KEJSERINDE EUSEBIA
Ve os; dette besværger ikke skyggerne.
KEJSER KONSTANZIOS råber
Fløjtespillere! Hvorfor tier de skurke? Blæs, blæs!
Alle, undtagen fyrst Julian, går ud til venstre. Agathon kommer frem mellem træerne.
1.utg: 65
FYRST JULIAN
Gallos hans efterfølger; og jeg – fri, fri, fri!
AGATHON
Vidunderligt er Herrens råd åbenbaret.
FYRST JULIAN
Hørte du, hvad her gik for sig?
AGATHON
Ja, alt.
FYRST JULIAN
Og imorgen, min Agathon, imorgen til Athen!
HIS: 313
AGATHON
Til Athen? Du går jo til Pergamon.
FYRST JULIAN
Hyss! Du kender ikke til –; vi må være
HU: 61
listige som slanger. Først til Pergamon, – og så til Athen!
AGATHON
Farvel, min ven og herre!
FYRST JULIAN
Vil du følge mig, Agathon?
AGATHON
Det kan jeg ikke. Jeg må hjem; jeg har min lille broder at sørge for.
1.utg: 66
FYRST JULIAN
ved rækværket
Der letter de anker. – God bør, du vingede løve; Akilleus følger dig i kølvandet.
(råber dæmpet)
Ah!
AGATHON
Hvad var det?
FYRST JULIAN
Hist faldt en stjerne.
HIS: 314
1.utg: [67]
HIS: 315
HU: 62
ANDEN HANDLING
I Athen. En åben plads, omgiven af søjlegange. På pladsen billedstøtter og vandspring. I det ene hjørne, til venstre, udmunder en trang gade. Solnedgang.
Basilios fra Cæsaræa, en fint bygget ung mand, sidder læsende ved en sokkel. Gregor fra Nazianz og andre af højskolens lærlinger spadserer i spredte klynger op og ned i søjlegangene. En større flok løber støjende over pladsen ud til højre; larm langt borte.
BASILIOS FRA CÆSARÆA ser op fra sin bog
Hvad betyder hine vilde skrig?
GREGOR FRA NAZIANZ
Der er landet et skib fra Efesos.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Med nye lærlinger?
GREGOR FRA NAZIANZ
Ja.
BASILIOS FRA CÆSARÆA rejser sig
Så får vi en larmfuld nat. Kom, Gregor; lad os ikke se al den utérlighed.
1.utg: 68
HIS: 316
GREGOR FRA NAZIANZ
peger ud til venstre
Se did. Er det et lysteligere syn?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Fyrst Julian –; med roser i håret, med blussende ansigt –
GREGOR FRA NAZIANZ
Ja, og bag efter ham denne ravende tin-øjede flok. Hør, hvor de lamme tunger laller af vin! De har siddet hele dagen i Lykons skænkestue.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Og mange iblandt dem er vore egne, Gregor; det er kristne ynglinge –
GREGOR FRA NAZIANZ
Så kalder de sig. Kaldte ikke Lampon sig kristen, – han, som krænkede oljehandleren Zenons datter? Og Hilarion fra Agrigent, og de to andre, der bedrev det, jeg væmmes ved at nævne –
HU: 63
FYRST JULIAN
høres råbende udenfor til venstre
Eja, se, se, – Kastor og Pollux fra Kappadokia!
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Han har fåt øje på os. Jeg vil gå; jeg tåler ikke at se ham således.
GREGOR FRA NAZIANZ
Jeg bliver; han trænger vel til en ven.
HIS: 317
Basilios fra Cæsaræa går ud til højre. I det samme kommer fyrst Julian og en skare unge mænd ud fra den trange gade. Han har uredt hår og er iført en kort kappe ligesom de andre. Blandt lærlingerne er Sallust fra Perusia.
1.utg: 69
MANGE I SKAREN
Leve Athens lys! Leve visdommens og veltalenhedens elsker!
FYRST JULIAN
Al smiger er spildt. Ikke et vers mere får I idag.
SALLUST FRA PERUSIA
Når vor fører tier, føler vi det tomt, som morgenen efter et natligt gilde.
FYRST JULIAN
Skal det være, så lad det være noget nyt. Lad det være en rettergangs-leg.
HELE FLOKKEN
Ja, ja, ja; fyrst Julian på dommersædet!
FYRST JULIAN
Væk med fyrsten, I venner –
SALLUST FRA PERUSIA
Stig op, du uforlignelige!
FYRST JULIAN
Jeg skulde formaste mig –? Hist står manden. Hvo er vel dreven i retslæren, som Gregor fra Nazianz?
HIS: 318
SALLUST FRA PERUSIA
Det er sandt!
FYRST JULIAN
På dommersædet, min vise Gregor; jeg er en anklaget.
1.utg: 70
GREGOR FRA NAZIANZ
Jeg beder dig, ven, lad mig være udenfor.
FYRST JULIAN
På dommersædet, siger jeg! På dommersædet! (til de andre) Hvad har jeg forbrudt?
NOGLE STEMMER
Ja, hvad skal det være? Vælg selv!
SALLUST FRA PERUSIA
Lad det være noget galilæisk, som vi ugudelige kalder det.
HU: 64
FYRST JULIAN
Rigtig; noget galilæisk. Nu har jeg det. Jeg har nægtet at svare kejseren skat –
MANGE STEMMER
Ha-ha; ikke ilde! Ypperligt!
FYRST JULIAN
Her føres jeg frem; skubbet i nakken; med sammensnørte hænder –
HIS: 319
SALLUST FRA PERUSIA
til Gregor
Blinde dommer – ja jeg mener, såsom retfærdigheden er blind –, se denne forvovne mand; han har vægret sig for at yde kejseren skat.
FYRST JULIAN
Tillad mig at kaste et ord i overvejelsens vægtskål. Jeg er en græsk borger. Hvor meget er en græsk borger kejseren skyldig?
1.utg: 71
GREGOR FRA NAZIANZ
Hvad kejseren kræver.
FYRST JULIAN
Godt; men hvor meget, – ja, svar nu som om kejseren selv var tilstede i retten –, hvor meget tør kejseren kræve?
GREGOR FRA NAZIANZ
Alt.
FYRST JULIAN
Det var sandelig svaret, som om kejseren selv var tilstede. Men nu er der en knude; thi der står skrevet: giv kejseren, hvad kejserens er, – og Gud, hvad Guds er.
GREGOR FRA NAZIANZ
Og hvad så?
FYRST JULIAN
Så sig mig, o kløgtige dommer, – hvor meget af mit hører Gud til?
HIS: 320
GREGOR FRA NAZIANZ
Alt.
FYRST JULIAN
Og hvor meget af Guds ejendom har jeg lov til at give kejseren?
GREGOR FRA NAZIANZ
Kære venner, ikke mere af denne leg.
LÆRLINGERNE under støj og latter
Jo, jo; svar ham!
1.utg: 72
FYRST JULIAN
Hvor meget af Guds ejendom tør kejseren kræve?
GREGOR FRA NAZIANZ
Jeg svarer ikke. Dette er usømmeligt både imod Gud og kejseren. Lad mig komme bort!
HU: 65
MANGE STEMMER
Slå ring om ham!
FYRST JULIAN
Hold ham fast! Hvad, du højst uheldige dommer, du har forplumret kejserens sag, og nu vil du slippe fra det? Du vil flygte? Hvorhen, hvorhen? Til Skytherne? Frem for mig! Svar mig, I kejserens og visdommens vordende tjenere, – har han ikke villet unddrage sig kejserens magt?
LÆRLINGERNE
Jo, jo!
HIS: 321
FYRST JULIAN
Og hvad straf sætter I for en slig ugerning?
STEMMER
Døden! Døden i et vinkar!
FYRST JULIAN
Lad os tænke efter. Lad os svare, som om kejseren selv var tilstede. Hvor er grænsen for kejserens magt?
NOGLE I SKAREN
Kejserens magt er uden grænse.
1.utg: 73
FYRST JULIAN
Det skulde jeg mene. Men at ville unddrage sig det grænseløse, o I venner, er ikke det vanvid?
LÆRLINGERNE
Jo, jo; Kappadokieren er gal!
FYRST JULIAN
Og hvad er så vanvid? Hvad dømte vore forfædre om den tilstand? Hvad lærte de egyptiske prester? Og hvad siger mystikeren Maximos og de andre visdomsvenner i østerlandene? De siger at den himmelske gåde åbenbarer sig i den vanvittige. Vor Gregor – idet han sætter sig op imod kejseren – er altså i særligt forbund med det himmelske. – Udgyd vin for Kappadokieren; syng sange til vor Gregors pris; – en æresstøtte for Gregor fra Nazianz!
LÆRLINGERNE under latter og jubel
Priset være Kappadokieren! Priset være Kappadokierens dommer!
HIS: 322
Visdomslæreren Libanios, omgiven af lærlinger, kommer over pladsen.
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Ej, se, – jeg tror min broder Julian forkynder visdom på åbent torv!
FYRST JULIAN
Sig dårskab, min dyrebare; visdommen er jo vandret ud.
HU: 66
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Er visdommen vandret ud?
1.utg: 74
FYRST JULIAN
Eller i færd med at vandre ud; thi, ikke sandt, også du agter dig ned til Piræos?
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Jeg, min broder; hvad skulde jeg i Piræos?
FYRST JULIAN
Vor Libanios er altså den eneste lærer, som ikke ved, at der nys er landet et skib fra Efesos?
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Ej, ven, hvad bryder jeg mig om hint skib!
FYRST JULIAN
Det er lastet til randen med lærdoms-spirer –
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS hånligt
Det kommer jo fra Efesos!
HIS: 323
FYRST JULIAN
Er ikke guldet lige vægtigt, hvor det kommer fra?
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Guld? Ha-ha! De gyldne beholder Maximos for sig selv; dem slipper han ikke. Hvad er det for slags lærlinger, som vanligvis kommer hid fra Efesos? Kræmmersønner, håndværkeres førstefødte. Guld, siger du, min Julian? Jeg siger mangel på guld. Men denne guldmangel vil jeg udnytte, til deraf at præge en ægte vægtig guldmynt for eder, I unge! Eller er kanske ikke en gavnlig lære for livet, – når den fremsættes i en
1.utg: 75
sindrig og tiltrækkende form – at ligne med en fuldvægtig guldmynt? –
Hør da, hvis det så synes eder. Her blev sagt, at visse mænd i hast er ilet ned til Piræos? Hvem er de, disse ilsomme? Det være langt fra mig at nævne navne; selv kalder de sig visdomselskere og visdomslærere. Flyt eder nu i tanken ned til Piræos. Hvad går der for sig i denne stund, mens jeg står her i eders velvilligt lyttende klynge? Jeg skal sige jer, hvad der går for sig. Hine mænd, som holder sig selv for at elske og at forkynde visdommen, de stimler sammen på
HU: 67
landgangsbroen; de puffes, de mundhugges, bides, glemmer al sømmelighed og sætter al anstand tilside. Og hvorfor? For at være den første på tofterne, – for at rive de mest velklædte ynglinge til sig, føre dem til sine huse, optage dem deri, håbende, siden at skulle drage fordel af dem på allehånde måder. – Hvilken skamfuldhed, hvilken opvågnen i tomhed, ligesom efter en rus, når det om føje tid viser sig – ha-ha-ha! – at hine ynglinge knapt førte med sig det fornødne til at betale ankomstgildet! – Lær heraf, I unge, hvor ilde det klæder en visdomselsker, og hvor ringe det lønner sig, at eftertragte de goder, som ligger udenfor sandheden.
HIS: 324
FYRST JULIAN
O, min Libanios, når jeg hører dig med lukkede øjne, da hensynker jeg i en sød drøm om at Diogenes er genfødt iblandt os.
1.utg: 76
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Din mund er fyrstelig ødsel, min inderlig kære!
FYRST JULIAN
Intet mindre. Og dog var jeg nær ved at bryde din tale af; thi denne gang vil i al fald en af dine medbrødre neppe føle sig skuffet.
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Min ven spøger.
FYRST JULIAN
Din ven forsikrer dig at statholderen Milons to sønner er ombord.
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS griber ham i ærmet
Hvad siger du?
FYRST JULIAN
Den Diogenes’s efterfølger, som får dem at opdrage, vil neppe have nødig, for armods skyld, at drikke af den hule hånd.
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Statholderen Milons sønner! Hin ædle Milon, som sendte kejseren syv persiske heste med sadeltøj, syet med perler –
FYRST JULIAN
Mange fandt at det var for ringe gave for Milon.
HIS: 325
HU: 68
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Meget sandt. Milon burde sendt et digt; eller han skulde sendt en vel affattet tale eller et
1.utg: 77
brev. Milon er en rigt udrustet mand; hele statholderen Milons slægt er rigt udrustet.
FYRST JULIAN
Mest de to ynglinge.
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Det vil jeg tro. Guderne give, for den velgørende og gavmilde faders skyld, at de må falde i gode hænder! Så havde du dog ret, o Julian; skibet bragte virkelig guld fra Efesos. Thi er ikke åndens gaver det ægte guld? Men jeg har ingen ro på mig; disse unge mænds velfærd er i sandhed en vigtig sag; der afhænger så meget af, hvem der først får fat i dem. Mine unge venner, hvis I synes som jeg, da rækker vi disse to fremmede en vejledende hånd, hjælper dem at træffe det gavnligste valg af lærer og bolig og –
SALLUST FRA PERUSIA
Jeg er med!
LÆRLINGERNE
Til Piræos! Til Piræos!
SALLUST FRA PERUSIA
Vi skal hugge som vildsvin for Milons sønner!
De går alle med Libanios ud til højre; kun fyrst Julian og Gregor fra Nazianz blir tilbage i søjlegangen.
HIS: 326
FYRST JULIAN
følger dem med øjnene
Se, hvor de boltrer sig, lig en flok fauner. Hvor de slikker sig om mundkrogene i lystenhed
1.utg: 78
efter det måltid, som vil vanke inat. (vender sig til Gregor) Havde de i denne stund et suk til Gud, skulde det være at han vilde tømme deres maver for frokosten.
GREGOR FRA NAZIANZ
Julian –
FYRST JULIAN
Se kun på mig; jeg er ædru.
GREGOR FRA NAZIANZ
Jeg ved det. Du er mådeholden i alle ting. Og dog lever du dette liv med.
FYRST JULIAN
Hvorfor ikke? Ved du eller jeg når lynet slår ned? Hvorfor så ikke leve en lys solrig dag? Glemmer du, at jeg har henslæbt både min barndom
HU: 69
og mine første ungdomsår i et gyldent slaveri? Det var bleven mig til en vane, ja, jeg kan sige, et slags fornødenhed, at føle den visse skræk over mig. Og nu? Denne gravstilhed fra kejserens side; – denne lurende stumhed! Jeg forlod Pergamon uden kejserens samtykke; kejseren taug til det. Jeg drog på egen hånd til Nikomedia; jeg levte der og lærte både af Nikokles og af de andre; kejseren lod det ske. Jeg kom til Athen, søgte Libanios, som kejseren havde forbudt mig at se; – kejseren har tiet til denne dag. Hvorledes skal jeg tyde dette?
GREGOR FRA NAZIANZ
Du skal tyde det i kærlighed, Julian!
1.utg: 79
HIS: 327
FYRST JULIAN
O, du ved ikke –! Jeg hader denne magt udenfor mig, forfærdende når den handler, – end mere forfærdende når den hviler.
GREGOR FRA NAZIANZ
Vær ærlig, ven, og sig mig om det er blot dette, som har ledt dig ind på alle de sælsomme veje.
FYRST JULIAN
Hvad mener du med sælsomme veje?
GREGOR FRA NAZIANZ
Er det sandt, hvad rygtet siger, – at du tilbringer dine nætter med at udforske de hedenske hemmeligheder i Eleusis?
FYRST JULIAN
Ah, hvad! Jeg kan forsikre dig, der er ringe udbytte at hente hos hine gådelystne drømmere. Lad os ikke tale mere derom.
GREGOR FRA NAZIANZ
Altså dog sandt! O, Julian, hvor kunde du søge dette skændselsfulde samkvem!
FYRST JULIAN
Jeg må leve, Gregor, – og dette her ved visdoms-skolen, det er ikke liv. Denne Libanios! Jeg tilgiver ham aldrig, at jeg har elsket ham så højt! Hvorledes gik jeg ikke ved ankomsten ydmyg og skælvende af glæde frem for det menneske, bøjed mig for ham, kyssed ham og kaldte ham min store broder.
1.utg: 80
HU: 70
GREGOR FRA NAZIANZ
Ja, det var alle kristnes mening at du drev det for vidt.
HIS: 328
FYRST JULIAN
Og dog kom jeg hid med højtid i sjælen. Jeg så i ånden en vældig kamp imellem os to, – verdens sandhed, som skulde brydes imod Guds sandhed. – Hvad er det blevet til? Libanios har aldrig for alvor villet denne kamp. Han har aldrig villet nogen kamp overhovedet; han vil kun sit eget. Jeg siger dig, Gregor, – Libanios er ingen stor mand.
GREGOR FRA NAZIANZ
Da råber dog hele det oplyste Grækenland at han er det.
FYRST JULIAN
Og dog er han ingen stor mand, siger jeg dig. En eneste gang har jeg set Libanios stor; det var hin nat i Konstantinopel. Da var han stor, fordi han havde lidt en stor uret, og fordi en høj vrede fyldte ham. Men her! O, hvad har jeg ikke her været vidne til! Libanios har stor lærdom, men han er ingen stor mand. Libanios er grisk; han er forfængelig; han er optændt af misundelse. Eller tror du han har kunnet tåle det ry, som jeg, – vistnok for en stor del ved mine venners overbærenhed – har været så heldig at forhverve mig? Kommer du til Libanios, så kan han regne dig op alle dyders væsen og
1.utg: 81
kendetegn. Han har dem på rede hånd, ligesom han har bøgerne i sin bogsal. Men øver han disse dyder? Er hans liv som hans lære? Han en efterfølger af Sokrates og af Platon, – ha-ha! Smigred han ikke kejseren inden han blev forjaget? Smigred han ikke mig ved vort sammentræf i Konstantinopel, dette sammentræf, som han siden har gjort et yderst uheldigt forsøg på at stille i et latterligt lys! Og hvad er jeg ham nu? Nu skriver han breve til Gallos, til Cæsar Gallos, til kejserens arving, og ønsker ham til lykke med hans fremgang imod Perserne, skønt denne fremgang hidtil har været
HU: 71
tarvelig nok og skønt Cæsar Gallos hverken udmærker sig ved lærdom eller ved nogen synderlig veltalenhed.
HIS: 329
– Og denne Libanios vedbliver Grækerne at kalde for visdomselskernes konge! Ah, jeg vil ikke nægte at dette harmer mig. Jeg troede dog, sandt at sige, at Grækerne måtte kunne træffe et bedre valg, hvis de fæstede sine øjne lidt mere på de visdommens og veltalenhedens dyrkere, som i de senere år –
BASILIOS FRA CÆSARÆA kommer fra højre side
Breve! Breve fra Kappadokia!
GREGOR FRA NAZIANZ
Også til mig?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Se her; fra din moder.
1.utg: 82
GREGOR FRA NAZIANZ
Min fromme moder!
Han åbner papiret og læser.
FYRST JULIAN til Basilios
Er det din søster, som skriver?
BASILIOS FRA CÆSARÆA der er kommen med sit eget brev åbent
Ja, det er Makrina. Hun melder både tunge og sælsomme tidender.
FYRST JULIAN
Hvilke; hvilke?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Først om din høje broder Gallos. Han øver et strængt herredømme i Antiokia.
HIS: 330
FYRST JULIAN
Ja, Gallos er hård. – Skriver Makrina «strængt herredømme»?
BASILIOS FRA CÆSARÆA ser på ham
Makrina skriver « blodigt» –
FYRST JULIAN
Ah, jeg tænkte det! Hvorfor gav dog kejseren ham denne ryggesløse enke, denne Konstantina, til ægte!
GREGOR FRA NAZIANZ læsende
O, hvad uhørt skændighed!
1.utg: 83
FYRST JULIAN
Hvad er det, ven?
GREGOR FRA NAZIANZ til Basilios
Nævner Makrina intet om, hvad der går for sig i Antiokia?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Intet nøjere. Hvad er det? Du er bleg –
HU: 72
GREGOR FRA NAZIANZ
Du kendte dog den ædle Klemazios, Alexandrineren?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Ja, ja; hvad er der med ham?
GREGOR FRA NAZIANZ
Han er myrdet, Basilios!
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Hvad siger du! Myrdet?
HIS: 331
GREGOR FRA NAZIANZ
Jeg kalder det myrdet; – de har henrettet ham uden lov og dom.
FYRST JULIAN
Hvem? Hvem har henrettet ham?
GREGOR FRA NAZIANZ
Ja, hvem? Hvor kan jeg sige, hvem? Min moder fortæller sammenhængen således: Klemazios’s svigermoder var bleven optændt af en uren elskov til sin datters mand; men da hun ingen
1.utg: 84
vej kunde komme med ham, skaffede hun sig gennem en bagdør adgang til slottet –
FYRST JULIAN
Hvilket slot?
GREGOR FRA NAZIANZ
Min moder skriver kun slottet.
FYRST JULIAN
Nu? Og så –?
GREGOR FRA NAZIANZ
Man ved kun, at hun der har skænket en fornem og mægtig kvinde et meget kostbart smykke for at udvirke en dødsdom –
FYRST JULIAN
Ah, men den fik de ikke!
GREGOR FRA NAZIANZ
De fik den, Julian!
HIS: 332
FYRST JULIAN
O, Jesus!
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Forfærdeligt! Og Klemazios –?
GREGOR FRA NAZIANZ
Dødsdommen blev sendt til statholderen Honoratos. Denne svage mand voved ikke at modsætte sig så høj befaling. Klemazios blev fængslet og henrettet tidligt næste morgen, uden at han, som min moder skriver, fik åbne sin mund til forsvar.
1.utg: 85
FYRST JULIAN
sagte og bleg
Brænd disse farlige breve; de kan bringe os alle i ulykke.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Så åbenbar vold; midt i en stor stad! Hvor er vi; hvor er vi?
HU: 73
FYRST JULIAN
Ja, du må vel spørge, hvor er vi! En kristen morder, en kristen bolerske, en kristen –
GREGOR FRA NAZIANZ
Klager bøder ikke på denne sag. Hvad agter du at gøre?
FYRST JULIAN
Jeg? Jeg vil ikke mere gå til Eleusis; jeg vil afbryde alt samkvem med hedningerne, og takke Herren min Gud at han tog magtens fristelse fra mig.
GREGOR FRA NAZIANZ
Godt; men så?
HIS: 333
FYRST JULIAN
Jeg forstår dig ikke –
GREGOR FRA NAZIANZ
Så hør. Du må ikke tro det er nok med mordet på Klemazios. Denne uhørte skændselsdåd har slåt ned som en pest over Antiokia. Alt ondt vågner op og myldrer frem af sine smuthuller. Min moder skriver at det er som
1.utg: 86
om en stinkende afgrund havde åbnet sig. Hustruer angiver sine mænd, sønner angiver sine fædre, presterne sine egne menigheds-lemmer –
FYRST JULIAN
Dette vil gribe videre om sig. Vederstyggeligheden vil fordærve os alle. – O, Gregor, om jeg kunde flygte til verdens grænse –!
GREGOR FRA NAZIANZ
Din plads er på verdens navle, fyrst Julian!
FYRST JULIAN
Hvad kræver du?
GREGOR FRA NAZIANZ
Du er denne blodige Cæsars broder. Træd frem for ham, – han kalder sig jo en kristen. Kast ham hans gerning i ansigtet; slå ham til jorden i rædsel og nag –
FYRST JULIAN vigende
Afsindige, hvad tænker du!
GREGOR FRA NAZIANZ
Har du din broder kær? Vil du frelse ham?
HIS: 334
FYRST JULIAN
Jeg havde Gallos kær som ingen anden.
GREGOR FRA NAZIANZ
Du havde –?
FYRST JULIAN
Så længe han kun var min broder. Men
HU: 74
nu –; er han ikke Cæsar? Gregor, – Basilios,
1.utg: 87
– o I dyrebare venner, – jeg skælver for mit liv, jeg ånder i angst for Cæsar Gallos. Og jeg skulde tænke på at træde ham under øjnene, jeg, hvis blotte tilværelse er en fare for ham!
GREGOR FRA NAZIANZ
Hvorfor kom du til Athen? Du lod forkynde med stor bram over landene: fyrst Julian rejser fra Konstantinopel for at kæmpe imod den falske visdom, – for at hævde den kristne sandhed imod hedenskabets løgn. Hvad har du virket i så måde?
FYRST JULIAN
O, det var heller ikke her slaget skulde stå.
GREGOR FRA NAZIANZ
Nej, det var ikke her; – ikke med talemåde imod talemåde, ikke med bog imod bog, ikke med ordets fægtende leg i læresalen! Nej, Julian, det er ude i livet, du skal møde frem, med livet i hænderne –
FYRST JULIAN
Jeg ser det; jeg ser det!
HIS: 335
GREGOR FRA NAZIANZ
Ja, som Libanios ser det! Ham spotted du. Han vidste alle dyders væsen og kendetegn; men læren var ham kun en lære. Hvor meget af dit hører Gud til? Hvor meget tør kejseren kræve?
FYRST JULIAN
Du sagde selv, det var bespottelse –
1.utg: 88
GREGOR FRA NAZIANZ
Mod hvem? Mod Gud eller kejseren?
FYRST JULIAN rask
Nu vel; skal vi følges?
GREGOR FRA NAZIANZ afvisende
Jeg har min lille kreds; jeg har min slægt at værge om. Videre går hverken min magt eller mine evner.
FYRST JULIAN vil svare; pludselig lytter han mod højre og råber
Til bakkanal!
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Julian!
FYRST JULIAN
Til bakkanal, I venner!
Gregor fra Nazianz ser et øjeblik på ham; derpå går han bort gennem søjlegangen til venstre. Store flokke af højskolens lærlinger, med de nyankomne mellem sig, stormer under larm og skrig ind på torvet.
HIS: 336
HU: 75
BASILIOS FRA CÆSARÆA
nærmere
Julian, vil du høre mig?
FYRST JULIAN
Se, se! De har ført sine nye venner i bad, – salvet deres hår. Se, hvor de svinger kniplerne; hvor de hyler og slår i brostenene. Hvad siger du, Perikles? Jeg synes jeg fornemmer din vrede skygge –
1.utg: 89
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Kom, kom!
FYRST JULIAN
Ah, se ham, som de driver nøgen imellem sig. Nu kommer danserinder. Ah, ser du hvad –!
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Fy, fy; – vend dit øje bort!
Aftenen er falden på. Hele skaren lejrer sig på torvet ved vandspringet. Der bringes vin og frugter. Sminkede piger danser ved fakkelskin.
FYRST JULIAN efter en kort taushed
Sig mig, Basilios, hvorfor var den hedenske synd så skøn?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Du fejler, ven; der er digtet og berettet skønt om den hedenske synd; men den var ikke skøn.
FYRST JULIAN
O, hvad siger du? Var ikke Alkibiades skøn når han, hed af vin, som en ung gud stormed gennem Athens gader ved nattetid? Var han ikke skøn i sin trods, når han håned Hermes
HIS: 337
og hamred på borgernes døre, – når han råbte på deres hustruer og døtre, mens kvinderne derinde skalv og i sukkende åndeløs taushed intet heller ønsked sig end at –
BASILIOS FRA CÆSARÆA
O, jeg beder dig bønligt, lån mig øre.
1.utg: 90
FYRST JULIAN
Var ikke Sokrates skøn i symposiet? Og Platon og alle de glade svælgende brødre! Og dog bedrev de ting, som hine kristne halv-svin derborte skulde sværge sig fra Gud på, om nogen beskyldte dem for det. Og tænk dig derhos Ødipos, Medea, Leda –
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Digt, digt; – du blander digt og sandhed sammen.
FYRST JULIAN
Har ikke de digtede sind og viljer de
HU: 76
skabtes vilkår? Og se så til vore hellige skrifter, både de ældre og de nye. Var synden skøn i Sodoma og Gomorra? Hævned ikke Jehovas ild, hvad Sokrates ikke veg tilbage for? – O, når jeg lever dette levnet i storm og sværm, så tænker jeg tidt på, om sandheden skulde være skønhedens fiende.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Og i en slig stund kan du sukke efter skønhed? Har du så let glemt, hvad du nys hørte –?
FYRST JULIAN holder sig for ørerne
Ikke et ord mere om hine rædsler! Alt det fra Antiokia vil vi ryste af os. – –
HIS: 338
Sig mig, hvad skriver Makrina videre? Der var noget andet; jeg synes, du sagde –; hvad kaldte du de øvrige tidender?
1.utg: 91
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Sælsomme.
FYRST JULIAN
Ja, ja; – hvad var det?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Hun skriver om Maximos i Efesos –
FYRST JULIAN levende
Mystikeren?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Ja, denne gådefulde mand. Nu er han dukket op igen; denne gang i Efesos. Alle de omliggende landskaber er i gæring. Maximos nævnes på alles læber. Enten er han en gøgler, eller han står i en uheldsvanger pagt med visse ånder. Selv kristne drages underlig hen af hans bespottelige tegn og gerninger.
FYRST JULIAN
Mere, mere; jeg beder dig!
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Der er ikke mere om ham. Makrina skriver kun at hun i Maximos’s atterkomst ser et vidnesbyrd om at vi er under Herrens vrede. Hun tror at der forestår os store trængsler for vore synders skyld.
HIS: 339
FYRST JULIAN
Ja, ja, ja! – Hør, Basilios, hun må visselig være en sjelden kvinde, din søster.
1.utg: 92
HU: 77
BASILIOS FRA CÆSARÆA
I sandhed, det er hun.
FYRST JULIAN
Når du meddeler mig af hendes breve, da er det, som om jeg fornam noget helt og fuldt, jeg længe havde sukket efter. Sig mig, står endnu hendes tanke til at vende sig bort fra verden og at leve i en øde egn?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Den tanke står altid fast hos hende.
FYRST JULIAN
Virkelig? Hun, som alle gaver synes at være drysset ned over? Hun, som jo skal være både ung og skøn; hun, som har rigdom ivente og som råder over en – for en kvinde at være – højst uvanlig lærdom! Ved du vel, Basilios, at jeg brænder efter at få se hende? – Hvad vil hun i ensomheden?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Jeg har jo fortalt dig, hendes brudgom døde. Hun holder ham for sin ventende husbond, hvem hun skylder alle sine tanker og hvem hun pligter at møde ren.
FYRST JULIAN
Sælsomt, hvor mange der drages imod ensomheden i disse tider. – Når du skriver til Makrina, kan du sige hende at også jeg –
HIS: 340
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Hun ved det, Julian; men hun tror det ikke.
1.utg: 93
FYRST JULIAN
Hvorfor ikke? Hvad skriver hun?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Jeg beder dig, ven, forskån mig –
FYRST JULIAN
Har du mig kær, så dølger du ikke et ord af, hvad hun skriver!
BASILIOS FRA CÆSARÆA rækker ham brevet
Du vil det; – læs; det begynder der.
FYRST JULIAN læser
«Hver gang du skriver om kejserens unge slægtning, som er din ven, da fyldes mit sind af en stor og strålende glæde –». O, Basilios, vær du mit øje; læs videre for mig.
HU: 78
BASILIOS FRA CÆSARÆA
læser
«Din fortælling om al den tillidsfulde visshed, hvormed han kom til Athen, var mig som et billed fra de gamle skrifters tid. Ja, jeg tror han er den genfødte David, som skal nedslå hedningernes kæmper. Guds ånd være over ham i striden og alle dage».
FYRST JULIAN griber ham om armen
Lad det være nok med dette! Hun også? Hvad er det, I alle, ligesom med en mund, kræver af mig? Har jeg givet eder noget skyldbrev på at brydes med magtens løver –?
1.utg: 94
HIS: 341
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Hvoraf kommer det, at alle troende i åndeløs forventning ser imod dig?
FYRST JULIAN går et par gange op og ned i søjlegangen, standser og rækker efter brevet
Giv hid; lad mig se. (læser) «Guds ånd være over ham i striden og alle dage». –
O, Basilios, om jeg kunde –! Men jeg føler mig som hin Dædalos mellem himmel og hav. En svimlende højde og et svælgende dyb –. Hvad mening er der i disse røster, som råber til mig fra øst og vest at jeg skal frelse kristendommen? Hvor er den, denne kristendom, som skal frelses? Er den hos kejseren eller hos Cæsar? Jeg tænker, deres gerninger skriger: nej, nej! Er den hos de mægtige og fornemme, – hos disse hoffets lystne halvmænd, som folder hænderne over den mætte bug og piber: mon Guds søn er skabt af intet? Eller er den hos de oplyste, hos dem, der, ligesom du og jeg, har drukket skønhed og lærdom af de hedenske kilder? Hælder ikke de fleste af disse vore brødre til det arianske kætteri, som kejseren selv har så stor yndest for? Og nu den hele lurvede hob i riget, – alle de, som raser mod templerne, som myrder hedninger og hedningers slægt! Er det for Kristi skyld? Ha-ha! bagefter slås de indbyrdes om de dræbtes efterladenskaber. – Du kan spørge Makrina om kristendommen
HU: 79
er at søge i ensomheden, – på søjlen, hvor støtte-helgenen står på et ben. Eller
1.utg: 95
er den i stæderne? Kanske hos hine bagere i Konstantinopel, som nys kæmped med næverne for at klare det spørgsmål om treenigheden består af tre personer eller af tre hypostaser! – Hvem af alle disse skulde Kristus ville tage i sin mund, om han steg ned til jorden igen? – Frem med Diogenes-lygten, Basilios! Lys op i dette nattemulm. – Hvor er kristendommen?
HIS: 342
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Søg svaret der, hvor det var at finde i alle skrøbelige tider.
FYRST JULIAN
Stæng ikke din kundskabs brønd! Læsk mig, hvis du kan. Hvor skal jeg søge og finde?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
I de hellige mænds skrifter.
FYRST JULIAN
Det samme fortvivlelsens svar. Bøger, – altid bøger! Kom jeg til Libanios, så lød det: bøger, bøger! Kommer jeg til eder, – bøger, bøger, bøger! Stene for brød! Jeg kan ikke bruge bøger; – det er liv, jeg hungrer efter, samliv, ansigt til ansigt med ånden. Blev Saulus seende af en bog? Var det ikke en lysflod, der slog ham imøde, et syn, en røst –!
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Glemmer du synet og røsten, som hin Agathon fra Makellon –?
1.utg: 96
FYRST JULIAN
Et gådefuldt bud; et orakelråb, som jeg ikke kan tyde. Var jeg den kårne? Rigets arving, hed det. Og hvilket rige –? Der ruger tusend tvivl over den sag. Det ved jeg kun: i Athen er ikke løvens hule. Men hvor, hvor? O, jeg famler som Saulus i natten. Vil Kristus mig noget, så må han tale tydeligt. Fingeren i naglesåret –
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Og dog står der skrevet –
HIS: 343
FYRST JULIAN
slår ud med hånden
Jeg ved alt, hvad der står skrevet. Dette med det skrevne, det er ikke sandhed i kødet. Føler du ikke ækkelhed og kvalme,
HU: 80
ligesom ombord på et skib i vindstille, omtumlet mellem liv, skrift, hedensk visdom og skønhed? Der må komme en ny åbenbaring. Eller en åbenbaring af noget nyt. Der , siger jeg; – tiden er inde. – Ja, en åbenbaring! O, Basilios, kunde du bede den ned over mig! Bloddøden, om så skal være –! Bloddøden –, ah, jeg svimler i dens sødme; tornekronen om min tinding –! (han griber sig med begge hænder om hovedet, fatter rosenkransen, som han river af, besinder sig længe og siger sagte) Denne. Det havde jeg glemt. (kaster kransen bort) Et eneste har jeg lært i Athen.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Hvilket, Julian?
1.utg: 97
FYRST JULIAN
Den gamle skønhed er ikke længer skøn, og den nye sandhed ikke længer sand.
Visdomslæreren Libanios kommer hurtigt gennem søjlegangen fra højre side.
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS endnu i frastand
Nu har vi ham; nu har vi ham!
FYRST JULIAN
Ham? Jeg tænkte du havde dem begge.
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Hvilke begge?
HIS: 344
FYRST JULIAN
Milons sønner.
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Ah, ja, dem har jeg også. Men vi har ham, min Julian!
FYRST JULIAN
Hvem, dyrebare broder?
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Han har fanget sig i sit eget garn!
FYRST JULIAN
Aha, – en vismand altså?
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Al visdoms modstander.
FYRST JULIAN
Hvem, hvem, spørger jeg?
1.utg: 98
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Ved du det virkelig ikke? Har du ikke hørt nyheden om Maximos?
FYRST JULIAN
Om Maximos? O, hav dog den godhed –
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Did hen måtte det komme
HU: 81
med denne urolige sværmer, – skridt for skridt, ind i vanvidet –
HIS: 345
FYRST JULIAN
Med andre ord: ind i den højeste visdom.
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Ja, sådant kan siges. Men nu gælder det at handle og gribe øjeblikket. Du, vor højt skattede Julian, du er manden. Du er kejserens nære slægtning. Alle sande visdomsvenners håb er rettet på dig, både her og i Nikomedia –
FYRST JULIAN
Hør, o fortræffelige Libanios, – såsom jeg ikke er alvidende –
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Så erfar da at Maximos nys er trådt åbenlyst frem med det, som ligger på bunden af hans lære.
FYRST JULIAN
Og det laster du ham for?
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Han har udsagt, at han kan byde over ånder og skygger.
1.utg: 99
FYRST JULIAN
fatter hans kappe
Libanios!
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Alle på skibet var opfyldte af de forunderligste fortællinger, og her (viser et brev frem) her skriver min medbroder Eusebios udførligt om sagen.
FYRST JULIAN
Ånder og skygger –
HIS: 346
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
I Efesos har Maximos nylig, i en stor forsamling, både af tilhængere og af modstandere, øvet forbudne kunster med Hekates billedstøtte. Det skede i gudindens tempel. Eusebios skriver, at han selv var tilstede, og var vidne til alt, fra først til sidst. Det var ravnsort nat omkring dem. Maximos talte sælsomme besværgelser; derpå afsang han en hymne, som ingen forstod. Da tændte marmorfaklen sig i støttens hånd –
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Ugudeligt værk!
FYRST JULIAN åndeløs
Og så –?
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Og i det stærke blålige
HU: 82
lys så de alle at støttens ansigt tog liv og smilte imod dem.
1.utg: 100
FYRST JULIAN
Hvad mere?
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Forfærdelse greb de flestes sind. Alle styrted imod udgangen. Mange har ligget i sygdom eller vildelse bagefter. Men han selv, – skulde du tro det, Julian? – til trods for den skæbne, som ramte begge hans brødre i Konstantinopel, turer han frem på sin farlige og forargelige vej.
FYRST JULIAN
Forargelig? Kalder du denne vej en forargelig vej? Løber ikke al visdoms mål ud i dette? Samkvem mellem ånd og ånd –
HIS: 347
BASILIOS FRA CÆSARÆA
O, dyrebare forvildede ven –!
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Mere end forargelig, siger jeg! Hvad er Hekate? Hvad er guderne overhovedet for de opklaredes erkendelse? Heldigvis lever vi dog ikke i hin gamle blinde sangers tid. Maximos burde dog vide bedre, end som så. Har ikke Platon – og efter ham vi andre – kastet fortolkningens lys over det hele? Er det ikke forargeligt, nu, i disse vore egne dage, igen at ville hylle ind i gåder og tågefulde drømme denne beundringsværdige, håndgribelige og, jeg tør vel sige, møjsommeligt opførte bygning af begreb
1.utg: 101
og af udtydning, som vi, som visdommens elskere, som skolen, som –
FYRST JULIAN stormende
Farvel, Basilios! Jeg øjner et lys på min vej!
BASILIOS FRA CÆSARÆA slår armene om ham
Jeg slipper dig ikke; jeg holder dig fast!
FYRST JULIAN snor sig fra ham
Ingen holder mig; – stamp ikke mod brodden –
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Hvilket anfald af afsind! Ven, broder, medbroder, hvor vil du hen?
HU: 83
FYRST JULIAN
Did, did hen, hvor fakler tændes og hvor støtter smiler!
HIS: 348
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS
Og det kunde du! Du, Julian, du, vor stolthed, vort lys, vort håb, – du skulde ville ile til dette forblindede Efesos for at give dig i en gøglers vold! Vid, at i samme stund, som du fornedrer dig så dybt, i samme stund har du afført dig det herlige ry for lærdom og for veltalenhed, som du i disse år både i Pergamon og i Nikomedia og fornemmelig her ved Athens høje skole –
1.utg: 102
FYRST JULIAN
O, skole, skole! Bliv du hos dine bøger; – nu har du pegt på den mand, jeg ledte efter.
Han går ilsomt ud gennem søjlegangen til venstre.
VISDOMSLÆREREN LIBANIOS ser en tid efter ham
Denne fyrstelige yngling er farlig for videnskaben.
BASILIOS FRA CÆSARÆA halvt hen for sig
Fyrst Julian er farlig for mere.
1.utg: [103]
HIS: 349
HU: 84
TREDJE HANDLING
I Efesos. Oplyst sal i fyrst Julians bolig. Indgangen fra forhallen er på højre side; længere tilbage en mindre dør, dækket af et forhæng. På venstre side en dør, som fører til husets indre rum. Baggrunden i salen dannes af en gennembrudt væg, udenfor hvilken man ser en liden indelukket gårdsplads, smykket med små statuer.
Tjenere bereder et festligt aftensmåltid og lægger hynder om bordet. Husmesteren Eutherios står ved indgangen og nøder under mange høfligheder Gregor fra Nazianz og Basilios fra Cæsaræa at træde ind.
HUSMESTEREN EUTHERIOS
Jo, jo; jeg forsikrer, det er alt sammen rigtigt.
GREGOR FRA NAZIANZ
Umuligt! Driv dog ikke spot med os.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Du spøger, ven! Hvor kan din herre vente os? Intet menneske har vidst vor afrejse fra Athen; intet ophold har sinket os undervejs; vi har sejlet ikap med skyerne og de vilde traner.
HUSMESTEREN EUTHERIOS
Se eder om; se bordet der. Til daglig lever han af urter og brød.
1.utg: 104
HIS: 350
GREGOR FRA NAZIANZ
Ja, unægtelig; alle sanser vidner for dig; – vinkanderne, omvundne med blomster og grønt; lamper og frugter; røgelsen, som fylder salen med sin duft; fløjtespillerne foran husdøren –
HUSMESTEREN EUTHERIOS
Tidligt imorges lod han mig kalde. Han lod til at være uvanligt glad; thi han gik op og ned ad gulvet og gned sig i hænderne. «Bered et rigeligt måltid», sagde han, «thi inden aften kommer to venner fra Athen –»
Han har imidlertid kastet et øje imod den åbne dør til venstre, tier pludselig og trækker sig ærbødigt tilbage.
HU: 85
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Er han der?
Husmesteren Eutherios nikker til svar; derpå giver han tjenerne et vink om at bortfjerne sig; de går ud gennem den større dør til højre; selv følger han efter.
Fyrst Julian kommer kort efter ind fra venstre. Han er iført en lang østerlandsk klædning; hele hans adfærd er livfuld og forråder en stærk indre spænding.
FYRST JULIAN går hen imod dem og hilser dem med stor hæftighed
Jeg ser eder! Jeg har eder! Tak, tak, at eders ånd fløj forud for eders legemer!
HIS: 351
GREGOR FRA NAZIANZ
Julian!
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Min ven og broder!
1.utg: 105
FYRST JULIAN
Jeg har været som en forsmægtende elsker efter eders håndtryk. Hofkrybet, eftertragtende visse folks bifald, kaldte mig en abe; – o, havde jeg dog abens fire hænder, at jeg kunde kryste eders fire på en gang!
GREGOR FRA NAZIANZ
Men forklar dog –; dine tjenere møder os med fløjtespil for husdøren, vil føre os i bad, vil salve vort hår og smykke os med roser –
FYRST JULIAN
Jeg så eder sidste nat. Det var fuldmåne, ved I, – og da er ånden altid så forunderlig virksom i mig. Inde ved mit bord sad jeg i bogsalen og var falden i søvn, træt, o, I venner, så træt af at forske og at skrive. Da fyldtes huset som af et stormvejr; forhænget løftedes flagrende opad, og jeg så ud i natten, vidt over havet. Jeg hørte liflig sang; men de, som sangen kom fra, var to store fugle med kvindeansigter. De skar i skrå flugt ind mod kysten; der daled de lindt ned; fugle-hammene løste sig op som en hvidlig tåge, og i et mildt dæmrende skær så jeg eder to.
GREGOR FRA NAZIANZ
Er du viss på alt dette?
HIS: 352
FYRST JULIAN
Tænkte I på mig; talte I om mig inat?
1.utg: 106
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Ja, ja, – foran i skibet –
HU: 86
FYRST JULIAN
Hvad tid på natten var det?
GREGOR FRA NAZIANZ
Hvad tid på natten havde du hint syn?
FYRST JULIAN
En time efter midnat.
GREGOR FRA NAZIANZ med et blik til Basilios
Forunderligt.
FYRST JULIAN gnider hænderne; op og ned ad gulvet
Ser I! Ha-ha; ser I vel?
BASILIOS FRA CÆSARÆA følger ham med øjnene
O, så er det dog sandt –
FYRST JULIAN
Hvilket? Hvad er sandt?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Rygtet om de løndomsfulde kunster, som du her øver.
FYRST JULIAN
Ej, hvad kan ikke rygtet overdrive? – Men hvad siger rygtet om mig forresten? Jeg har ladet mig fortælle at der skal gå
HIS: 353
mange rygter om mig. Hvis jeg gad fæste lid til visses for
1.utg: 107
sikring, så måtte jeg tro, der gaves få mænd i riget, om hvem der tales så meget, som om mig.
GREGOR FRA NAZIANZ
Det kan du trygt tro.
FYRST JULIAN
Og hvad siger så Libanios til alt dette? Det var ham altid ukært at mængden sysselsatte sig med andre, end med ham. Og hvad siger de mange uforglemmelige venner i Athen for øvrigt? Man ved vel at jeg er i både kejserens og i hele hoffets unåde?
GREGOR FRA NAZIANZ
Du? Jeg hører dog jævnlig nyheder fra hoflejren; men derom skriver min broder Cæsarios intet.
FYRST JULIAN
Jeg kan ikke tyde det anderledes, gode Gregor! Fra alle kanter agter de det rådeligt at holde øje med mig. Nylig sendte Cæsar Gallos sin husprest Aëzios hid for at udforske om jeg holder fast ved den uforfalskede lære.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Og så –?
FYRST JULIAN
Jeg forsømmer ikke lettelig nogen
HU: 87
morgenandagt i kirken. Også henregner jeg blodvidnerne til de udmærkede mennesker; thi det er i sandhed ingen ringe sag at lide så store smerter,
1.utg: 108
ja, endog døden, for sine meningers skyld. I det hele tror jeg nok at Aëzios var vel tilfreds med mig da han rejste.
HIS: 354
BASILIOS FRA CÆSARÆA
griber hans hånd
Julian, – for vort inderlige venskabs skyld, – tal åbent om din stilling.
FYRST JULIAN
Jeg er jordens lykkeligste søn, I kære venner! Og Maximos, – ja, han bærer sit navn med rette, – Maximos er den største, som nogen tid har levet.
GREGOR FRA NAZIANZ bereder sig til at gå
Vi vilde kun se dig, herre!
FYRST JULIAN
Kan dette gøre broder så fremmed imod broder? I viger i angst for det gådefulde. O, ja, det undrer mig ikke. Således veg også jeg, før jeg blev seende og før jeg aned det, som er livets kerne.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Hvad kalder du livets kerne?
FYRST JULIAN
Maximos ved det. I ham er den ny åbenbaring.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Og den er bleven dig til del?
1.utg: 109
FYRST JULIAN
Næsten. Jeg står lige ved det. Endnu i denne nat har Maximos lovet mig –
GREGOR FRA NAZIANZ
Maximos er en sværmer eller han bedrager dig –!
HIS: 355
FYRST JULIAN
Hvor tør du dømme om de hemmelige ting? Dette er ikke for din lærdom, min Gregor! Vejen ind i den store herlighed er forfærdelig. Hine drømmere i Eleusis var nær ved det rette spor; Maximos fandt sporet, og jeg siden – ved hans hånd. Jeg har vandret gennem mørke kløfter. Et tungt sumpet vand var ved min venstre side; – jeg tror det var en strøm, som havde glemt at flyde. Hvasse stemmer talte forvirret, pludseligt, og ligesom uden al årsag i natten.
HU: 88
Fra og til så jeg et blåligt lys; skrækkelige skikkelser strøg mig forbi; – jeg gik og gik i dødens rædsel; men jeg holdt prøven ud. –
Siden, siden, – o, I dyrebare – jeg har med dette mit til ånd forvandlede legeme været langt inde i paradisets egne; englene har sunget sine lovsange for mig; jeg har skuet det midterste lys –
GREGOR FRA NAZIANZ
Ve over denne ugudelige Maximos! Ve over denne til djævlen hjemfaldne hedenske gøgler!
1.utg: 110
FYRST JULIAN
Blindhed, blindhed! Maximos hylder sin forudgangne broder; han hylder begge hine store brødre, både lovgiveren fra Sinai og seeren fra Nazareth. – –
Ved du, hvorledes erkendelsens ånd fyldte mig? – Det skede en nat under bøn og faste. Da fornam jeg at jeg blev rykket vidt – vidt ud i rummet og ud af tiden; thi der var høj sol-sittrende dag om mig, og jeg stod ensom på et skib med slappe sejl midt i det blanke strålende Græker-hav. Øerne tårned sig, lig lette fæstnede skylag, langt borte, og skibet lå tungt, som om det sov, på den vinblå flade. –
Se, da blev denne flade mere og mere gennemsigtig, lettere, tyndere; til sidst var den der ikke mere, og mit skib hang over
HIS: 356
et tomt forfærdeligt dyb. Intet grønt, ingen sol dernede, – kun den døde, slimede, sorte havbund i al sin afskylige nøgenhed. –
Men ovenover, i det uendelige hvælv, som før havde syntes mig tomhed, – der var livet; der tog det usynlige former og stilheden tog toner. – Da fatted jeg den store forløsende erkendelse.
GREGOR FRA NAZIANZ
Hvilken erkendelse mener du?
FYRST JULIAN
Det, som er, det er ikke; og det, som ikke er, det er.
1.utg: 111
HU: 89
BASILIOS FRA CÆSARÆA
O, du forspildes og fortabes i dette spind af lys og tåger!
FYRST JULIAN
Jeg? Sker der ikke jertegn? Forkynder ikke både varsler og visse sælsomme forekomster imellem stjernerne at den guddommelige vilje har noget endnu uopklaret i sinde med mig?
GREGOR FRA NAZIANZ
Tro ikke deslige tegn; du kan ikke vide, hvis værk de er.
FYRST JULIAN
Jeg skulde ikke tro på lykke-spående tegn, der allerede har bekræftet sig?
(han drager dem nærmere til sig og siger sagte)
Jeg kan lade eder vide, I venner, at en stor omvæltning står for døren. Cæsar Gallos og jeg skal inden føje tid komme til at dele herredømmet over verden, – han som kejser, og jeg
HIS: 357
som –, ja, hvad skal jeg kalde det? det ufødte kan jo ikke nævnes ved navn; thi det har intet. Altså ikke mere om dette før tidens fylde. Men om Cæsar tør jeg vel tale. – Ved I noget om hint syn, for hvilket man har fængslet og pint borgeren Apollinaris i Sidon?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Nej, nej; hvor kan vi vide –?
FYRST JULIAN
Apollinaris har udsagt at han hørte nogen banke gentagne gange på døren ved nattetid.
1.utg: 112
Han stod da op og gik udenfor huset; og se, – derude fik han øje på en skikkelse, – mand eller kvinde –, det vidste han ikke. Og skikkelsen talte til ham og bød ham skaffe tilveje en purpurklædning, således, som nyvalgte herskere bærer dem. Men da Apollinaris i skræk vilde vægre sig for så farlige ting, var skikkelsen der ikke mere, og kun en røst råbte: gå, gå, Apollinaris, og få purpurklædningen hurtig færdig!
GREGOR FRA NAZIANZ
Var det dette tegn, du nys sagde, havde bekræftet sig?
FYRST JULIAN nikker langsomt
Syv dage senere døde Cæ
HU: 90
sars hustru i Bithynia. Konstantina har altid været hans onde engel; derfor måtte hun nu bort, ifølge det omslag, som er sket i den guddommelige vilje. Tre uger efter Konstantinas død kom kejserens udsending, tribunen Skudilo, med stort følge til Antiokia, viste Cæsar Gallos kejserlig ære og bød ham i kejserens navn til gæst ved hoflejren i Rom. – Cæsars rejse er nu som en sejerherres tog gennem landene. I Konstantinopel har han holdt væddeløb i hippodromen, og mængden jubled højt da han, skønt endnu
HIS: 358
kun Cæsar af navn, stod frem på de fordums kejseres vis og rakte kransen til hin Korax, der vandt løbet. Så vidunderligt ophøjer Gud igen vor slægt, som var sunken under synd og forfølgelse.
1.utg: 113
GREGOR FRA NAZIANZ
Sælsomt. I Athen gik andre rygter.
FYRST JULIAN
Jeg har sikker kundskab. Det haster med purpurklædningen, Gregor! Og skulde jeg så tvivle på de ting, Maximos har bebudet som nær forestående for mig? I nat falder det sidste slør. Her inde skal den store gåde vorde åbenbaret. O, bliv hos mig, mine brødre, – bliv hos mig i disse angstens og forventningens natte-timer! Når Maximos kommer, skal I være vidne til –
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Aldrig!
GREGOR FRA NAZIANZ
Kan ikke ske; vi er på hjemrejsen til Kappadokia.
FYRST JULIAN
Og hvad har så brat forjaget jer fra Grækenland?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Min moder er enke, Julian!
GREGOR FRA NAZIANZ
Min fader er svag både af helbred og af sind; han trænger vel til en støtte.
HIS: 359
FYRST JULIAN
O, men bliv i herberget; blot til imorgen –!
HU: 91
GREGOR FRA NAZIANZ
Umuligt; vort rejsefølge bryder op ved daggry.
1.utg: 114
FYRST JULIAN
Ved daggry? Før midnat kunde dagen gry for eder.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Julian, lad mig ikke drage bort i altfor stor angst. Sig mig, – når Maximos har tydet alle gåder for dig, – hvad så?
FYRST JULIAN
Mindes du hin flod, Strabon skriver om, – hin flod, som har sine kilder på det libyske berg? Den vokser og vokser i sit løb; men når den er som størst, siver den ud i ørkensanden og begraver sig selv i det jordens moderskød, hvoraf den fremgik.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Du higer dog ikke mod døden, Julian!
FYRST JULIAN
Hvad I trældomsfuldt håber på bag døden, det er det just den store hemmeligheds mål at forhverve alle medvidende her i vort jordiske liv. Det er genoprejsning, som Maximos og hans lærlinge søger, – det er den forspildte lighed med guddommen. Hvorfor så tvivlende, I brødre? Hvorfor står I der, ligesom foran noget uoverstigeligt? Jeg ved, hvad jeg ved. I hvert af de skiftende slægts-led har der været en sjæl, hvori den rene Adam genfødtes; han var stærk i lovgiveren Moses; han havde evnen til at gøre sig jorden underdanig i den makedoniske Alexander; han var næsten fuldkommen i Jesus fra
HIS: 360
Nazareth.
1.utg: 115
Men se, Basilios, (han griber ham i armen) dem alle fattedes, hvad der er mig lovet, – den rene kvinde!
BASILIOS FRA CÆSARÆA river sig løs
Julian, Julian!
GREGOR FRA NAZIANZ
Du bespottelige, – did hen har dit hjertes hovmod trukket dig!
BASILIOS FRA CÆSARÆA
O, Gregor, han er syg og forvildet!
FYRST JULIAN
Hvorfor al denne hånlige tvivl? Er det min spinkle vækst, som vidner imod mig? Ha-ha; jeg
HU: 92
siger eder, denne grove kødfulde slægt skal forgå. Det vordende skal mere undfanges af ånden, end af legemet. I den første Adam var der ligevægt, som i hine billeder af guden Apollon. Siden har der ikke været ligevægt. Havde ikke Moses en stam tunge? Måtte ikke hans arme støttes da han skulde holde dem manende oprakte hist ved den røde havbugt? Trængte ikke Makedonieren jævnlig til at ildnes ved hjælp af visse stærke drikke og andre kunstige midler? Og nu Jesus fra Nazareth? Havde ikke han et skrøbeligt legeme? Faldt han ikke i søvn på skibet, mens dog de andre holdt sig vågne? Segned han ikke under korset, hint kors, som Jøden Simon bar med lethed? De to røvere segned ikke. – I kalder eder troende, og har dog så liden tro til
1.utg: 116
det vidunderliges åbenbarings-magt. Vent, vent, – I skal få se; – bruden skal visselig skænkes mig, og da –, hånd i hånd vil vi gå imod øst, did hen, hvor nogle siger at Helios fødes, – ind i ensomheden, skjule os, som guddommen skjuler sig, søge lunden ved Eufrats bredder, finde den, og der –, o, forherligelse – derfra
HIS: 361
skal en ny slægt i skønhed og ligevægt gå ud over jorden; der, I skriftbundne tvivlere, der skal åndens kejser-rige grundes!
BASILIOS FRA CÆSARÆA
O, jeg må vel vride mine hænder i sorg over dig. Er du hin samme Julian, som for tre år siden drog fra Konstantinopel!
FYRST JULIAN
Den tid var jeg blind, som I nu; jeg kendte kun den vej, der standser ved læren.
GREGOR FRA NAZIANZ
Ved du, hvor din vej standser?
FYRST JULIAN
Hvor vejen og målet er et. – For sidste gang, Gregor, Basilios, – jeg bønfalder eder, bliv hos mig. Det syn, jeg havde sidste nat, – både det og meget andet, tyder på et gådefuldt bånd imellem os. Dig, min Basilios, havde jeg så meget at sige. Du er jo
HU: 93
din slægts hoved; og hvo ved, om ikke alt det lokkende, der er mig tilsagt –; om ikke gennem dig og i dit hus –
1.utg: 117
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Aldrig! Med min vilje skal ingen ledes ind i dit afsind og i dine vilde drømme.
FYRST JULIAN
Ah, hvad taler du om vilje? Jeg øjner en skrivende hånd på væggen; snart skal jeg tyde skriften.
GREGOR FRA NAZIANZ
Kom, Basilios!
HIS: 362
FYRST JULIAN
med udstrakte arme
O, I venner; I venner!
GREGOR FRA NAZIANZ
Mellem os er et skille fra denne dag.
Han drager Basilios med sig; begge går ud til højre.
FYRST JULIAN ser en stund efter dem
Ja, gå! Gå, gå! – Hvad ved I to lærde mænd! Hvad bringer I med fra visdommens stad? Du, min stærke trodsige Gregor, – og du, Basilios, mere pige end mand, – I kender kun to gader i Athen, gaden til skolen og gaden til kirken; den tredje gade, over Eleusis og videre, den kender I ikke, og end mindre –. Ah!
Forhænget på højre side drages til side. To tjenere i østerlandske klæder bringer ind en høj tilhyllet genstand, som de stiller i hjørnet bag bordet. Lidt efter kommer mystikeren Maximos gennem den samme dør. Han er en mager middelshøj mand med et brunt høgagtigt ansigt; hans hår og skæg er stærkt gråsprængt med undtagelse af de tykke øjenbryn og skægget over munden, der endnu har sin begsorte farve. Han bærer en spids hue og en lang sort klædning; i hånden har han en hvid stav.
1.utg: 118
Mystikeren Maximos går, uden at agte på Julian, hen til den tilhyllede genstand, standser og giver tjenerne et vink; de fjerner sig lydløst.
FYRST JULIAN sagte
Endelig!
HIS: 363
Mystikeren Maximos drager klædet bort; man ser en bronce-lampe på en høj trefod; derefter fremtager han en liden sølvkrukke og hælder olje i lampeskålen. Lampen tænder sig af sig selv og brænder med et stærkt rødligt skær.
FYRST JULIAN i spændt forventning
Er tiden inde?
MYSTIKEREN MAXIMOS uden at se på ham
Er dit sind og dit legem rent?
HU: 94
FYRST JULIAN
Jeg har fastet og salvet mig.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Så kan nattens højtid begynde!
Han giver et tegn; danserinder og fløjtespillere viser sig i forgården. Musik og dans under det følgende.
FYRST JULIAN
Maximos, – hvad er dette?
MYSTIKEREN MAXIMOS
Roser i håret! Perlende vin! Se, se hist de skønne lemmer i leg!
FYRST JULIAN
Og midt under denne sansernes tummel vil du –?
1.utg: 119
HIS: 364
MYSTIKEREN MAXIMOS
Synden er kun i dit syn på det syndige.
FYRST JULIAN
Roser i håret! Perlende vin!
( han kaster sig ned på et af hynderne ved bordet, tømmer en fyldt skål, sætter den hurtigt fra sig og spørger)
Ah, hvad var der i vinen?
MYSTIKEREN MAXIMOS
En glød af den ild, som Prometheus stjal.
Han lægger sig ned på den anden side af bordet.
FYRST JULIAN
Mine sanser bytter virksomhed; jeg hører klarhed og jeg ser toner.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Vinen er druens sjæl. Den frigjorte, frivillige fange. Logos i Pan!
DE DANSENDE PIGER synger i forgården
Frigør dig, tømmende
Bakki blod; –
vug dig på strømmende
rythmers flod!
FYRST JULIAN drikker
Ja, ja, der er frigørelse i rusen. Kan du tyde denne salighed?
MYSTIKEREN MAXIMOS
Rusen er dit bryllup med naturens sjæl.
1.utg: 120
HIS: 365
FYRST JULIAN
Søde gåde; fristende lokkende –! Hvad var det? Hvi lo du?
HU: 95
MYSTIKEREN MAXIMOS
Jeg?
FYRST JULIAN
Det hvisker ved min venstre side! Silkehyndet knittrer –
(bleg; springer halvt ivejret)
Maximos, vi er ikke alene!
MYSTIKEREN MAXIMOS råber
Vi er fem tilbords!
FYRST JULIAN
Symposion med ånderne!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Med skyggerne.
FYRST JULIAN
Nævn mine gæster!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Ikke nu. Hør, hør!
FYRST JULIAN
Hvad er det? Det bruser som en storm gennem huset –
MYSTIKEREN MAXIMOS skriger
Julian! Julian! Julian!
HIS: 366
FYRST JULIAN
Tal, tal! Hvad sker med os?
1.utg: 121
MYSTIKEREN MAXIMOS
Bebudelsens time er over dig!
FYRST JULIAN springer op og viger langt tilbage fra bordet
Ah!
Bordlamperne synes nær ved at slukkes; over den store broncelampe hæver sig en blåligt lysende kreds.
MYSTIKEREN MAXIMOS kaster sig helt ned
Øjet mod lyset!
FYRST JULIAN
Hist?
MYSTIKEREN MAXIMOS
Ja, ja!
PIGERNES SANG dæmpet fra forgården
Natten, den seende,
spænder sit spind;
lysten, den leende,
lokker dig ind.
FYRST JULIAN stirrer mod lysskæret
Maximos! Maximos!
HIS: 367
MYSTIKEREN MAXIMOS
sagte
Ser du noget?
FYRST JULIAN
Ja.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Hvad ser du?
1.utg: 122
FYRST JULIAN
Jeg ser et skinnende ansigt i lyset.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Mand eller kvinde?
FYRST JULIAN
Jeg ved ikke.
HU: 96
MYSTIKEREN MAXIMOS
Tal til det.
FYRST JULIAN
Tør jeg?
MYSTIKEREN MAXIMOS
Tal; tal!
FYRST JULIAN nærmere
Hvi blev jeg?
EN STEMME I LYSET
For at tjene ånden.
HIS: 368
MYSTIKEREN MAXIMOS
Svarer det?
FYRST JULIAN
Ja, ja.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Spørg mere.
FYRST JULIAN
Hvad er min gerning?
STEMMEN I LYSET
Du skal grundfæste riget.
1.utg: 123
FYRST JULIAN
Hvilket rige?
STEMMEN I LYSET
Riget.
FYRST JULIAN
Og på hvilken vej?
STEMMEN I LYSET
frihedens.
FYRST JULIAN
Tal fuldt ud! Hvad er frihedens vej?
STEMMEN I LYSET
Nødvendighedens vej.
HIS: 369
FYRST JULIAN
Og ved hvilken magt?
STEMMEN I LYSET
Ved at ville.
FYRST JULIAN
Hvad skal jeg ville?
STEMMEN I LYSET
Hvad du .
FYRST JULIAN
Det blegner; det svinder –!
(nærmere)
Tal, tal! Hvad må jeg?
STEMMEN I LYSET veklagende
Julian!
Lyskredsen opløser sig; bordlamperne brænder som før.
1.utg: 124
MYSTIKEREN MAXIMOS
ser op
Borte?
FYRST JULIAN
Borte.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Er du nu vidende?
FYRST JULIAN
Nu mindst. Jeg hænger over det svælgende dybs befæstning,
HIS: 370
– midt imellem lys og mørke.
(han lægger sig atter ned)
Hvad er riget?
MYSTIKEREN MAXIMOS
Der er tre riger.
FYRST JULIAN
Tre?
HU: 97
MYSTIKEREN MAXIMOS
Først er hint rige, som grundlagdes på kundskabens træ; så hint rige, der grundlagdes på korsets træ –
FYRST JULIAN
Og det tredje?
MYSTIKEREN MAXIMOS
Det tredje er den store hemmeligheds rige, det rige, som skal grundlægges på kundskabens og på korsets træ tilsammen, fordi det hader og elsker dem begge, og fordi det har sine levende kilder under Adams lund og under Golgata.
FYRST JULIAN
Og det rige skal komme –?
1.utg: 125
MYSTIKEREN MAXIMOS
Det står for døren. Jeg har regnet og regnet –
FYRST JULIAN bryder hvast af
Det hvisker igen! Hvem er mine gæster?
HIS: 371
MYSTIKEREN MAXIMOS
De tre hjørnestene under nødvendighedens vrede.
FYRST JULIAN
Hvem, hvem?
MYSTIKEREN MAXIMOS
De tre store hjælpere i fornægtelse.
FYRST JULIAN
Nævn dem!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Det kan jeg ikke; jeg kender dem ikke; – men jeg kunde vise dig dem –
FYRST JULIAN
Så vis mig dem! Straks, Maximos –!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Vogt dig –!
FYRST JULIAN
Straks; straks! Jeg vil se dem; jeg vil tale med dem, en for en.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Over dig selv komme skylden.
(han svinger sin stav og råber)
Tag skikkelse og lad dig tilsyne, du udvælgelsens første offerlam!
1.utg: 126
FYRST JULIAN
Ah!
HIS: 372
MYSTIKEREN MAXIMOS
med tilhyllet ansigt
Hvad ser du?
FYRST JULIAN dæmpet
Der ligger han; lige for hjørnet. – Han er stor, som Herakles, og skøn –, dog nej, ikke – –
(nølende)
Kan du, så tal til mig!
HU: 98
EN STEMME
Hvad vil du vide?
FYRST JULIAN
Hvad var dit hverv i livet?
STEMMEN
Min brøde.
FYRST JULIAN
Hvi forbrød du dig?
STEMMEN
Hvi blev jeg ikke min broder?
FYRST JULIAN
Ingen udflugter. Hvi forbrød du dig?
STEMMEN
Hvi blev jeg mig selv?
FYRST JULIAN
Og hvad vilde du, som dig selv?
1.utg: 127
HIS: 373
STEMMEN
Hvad jeg måtte.
FYRST JULIAN
Og hvorfor måtte du?
STEMMEN
Jeg var mig.
FYRST JULIAN
Du er ordknap.
MYSTIKEREN MAXIMOS uden at se op
In vino veritas.
FYRST JULIAN
Du traf det, Maximos!
(han hælder en fyldt skål ud foran det tomme sæde)
Bad dig i vinduften, min blege gæst! Kvæg dig. Kend, kend, – den stiger tilvejrs som en offerrøg.
STEMMEN
Offerrøg stiger ikke altid.
FYRST JULIAN
Hvi rødmer hin stribe på panden? Nej, nej, – stryg ikke håret over. Hvad er det?
STEMMEN
Tegnet.
FYRST JULIAN
Hm; ikke videre om det. Og hvad frugt har din brøde båret?
HIS: 374
STEMMEN
Den herligste.
1.utg: 128
FYRST JULIAN
Hvad kalder du den herligste?
STEMMEN
Livet.
FYRST JULIAN
Og livets grund?
STEMMEN
Døden.
FYRST JULIAN
Og dødens?
STEMMEN taber sig, som i et suk
Ja, det er gåden!
FYRST JULIAN
Borte!
MYSTIKEREN MAXIMOS ser op
Borte?
HIS: 375
FYRST JULIAN
Ja.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Kendte du ham?
HU: 99
FYRST JULIAN
Ja.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Hvem var det?
FYRST JULIAN
Kain.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Den vej altså! Forsk ikke mere!
1.utg: 129
FYRST JULIAN
slår ud med hånden
Den anden, Maximos!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Nej, nej, nej; – jeg gør det ikke!
FYRST JULIAN
Den anden, siger jeg! Du har tilsvoret mig at komme tilbunds i visse ting. Den anden, Maximos! Jeg vil se ham; jeg vil kende mine gæster!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Du har villet det, ikke jeg.
(han svinger staven)
Her frem og lad dig tilsyne, du villende slave, du, som hjalp ved den næste store verdens-vending!
FYRST JULIAN stirrer et øjeblik i det tomme rum; pludselig strækker han hånden afværgende ud imod sædet lige ved siden af sig og siger dæmpet
Ikke nærmere!
HIS: 376
MYSTIKEREN MAXIMOS
bortvendt
Ser du ham?
FYRST JULIAN
Ja.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Hvorledes ser du ham?
FYRST JULIAN
Jeg ser ham som en rødskægget mand. Han har forrevne klæder og et reb om halsen. – –
Tal til ham, Maximos!
1.utg: 130
MYSTIKEREN MAXIMOS
Du må tale.
FYRST JULIAN
Hvad var du i livet?
EN STEMME lige ved ham
Verdens-vognens tolvte hjul.
FYRST JULIAN
Det tolvte? Det femte regnes alt for unyttigt.
STEMMEN
Hvor var vognen rullet hen uden mig?
FYRST JULIAN
Hvor rulled den hen ved dig?
HIS: 377
STEMMEN
Ind i forherligelsen.
FYRST JULIAN
Hvi hjalp du?
STEMMEN
Fordi jeg var villende.
FYRST JULIAN
Hvad vilde du?
STEMMEN
Hvad jeg måtte ville.
HU: 100
FYRST JULIAN
Hvem kåred dig?
STEMMEN
Mesteren.
1.utg: 131
FYRST JULIAN
Var mesteren forud-vidende da han kåred dig?
STEMMEN
Ja, det er gåden!
Kort stilhed.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Du tier?
HIS: 378
FYRST JULIAN
Han er her ikke mere.
MYSTIKEREN MAXIMOS ser op
Kendte du ham?
FYRST JULIAN
Ja.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Hvad hed han i livet?
FYRST JULIAN
Judas Ischariotes.
MYSTIKEREN MAXIMOS springer op
Afgrunden skyder blomster; natten forråder sig selv!
FYRST JULIAN skriger til ham
Den tredje frem!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Han skal komme!
(svinger staven)
1.utg: 132
Her frem, du tredje hjørnesten! Her frem, du tredje store frigivne under nødvendigheden!
(kaster sig atter ned på hyndet og vender sit ansigt bort)
Hvad ser du?
FYRST JULIAN
Jeg ser intet.
HIS: 379
MYSTIKEREN MAXIMOS
Og dog er han her.
(svinger staven igen)
Ved Salomons segl, ved øjet i trekanten, – jeg besværger dig, – lad dig tilsyne! – –
Hvad ser du nu?
FYRST JULIAN
Intet; intet!
MYSTIKEREN MAXIMOS svinger atter staven
Her frem, du –! – –
(holder pludselig inde, udstøder et skrig og springer op fra bordet)
Ah, lyn i natten! Jeg ser det; – al kunst er forgæves.
FYRST JULIAN rejser sig
Hvorfor? Tal, tal!
HU: 101
MYSTIKEREN MAXIMOS
Den tredje er ikke iblandt skyggerne endnu.
FYRST JULIAN
Han lever?
MYSTIKEREN MAXIMOS
Ja, han lever.
1.utg: 133
FYRST JULIAN
Og her, sagde du –!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Her, eller hist, eller blandt de ufødte; – jeg ved ikke –
HIS: 380
FYRST JULIAN
trænger ind på ham
Du lyver! Du bedrager mig! Her, her, sagde du –!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Slip min kappe!
FYRST JULIAN
Altså du eller jeg! Men hvem af os?
MYSTIKEREN MAXIMOS
Slip kappen, Julian!
FYRST JULIAN
Hvem af os? Hvem? Alt hænger i dette ene!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Du er mere vidende end jeg. Hvad forkyndte røsten i lyset?
FYRST JULIAN
Røsten i lyset –?
(med et skrig)
Riget! Riget? Grundfæste riget –!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Det tredje rige!
FYRST JULIAN
Nej; og tusende gange nej! Vig, fordærver! Jeg siger mig løs fra dig og fra alt dit værk –
1.utg: 134
MYSTIKEREN MAXIMOS
Fra nødvendigheden?
HIS: 381
FYRST JULIAN
Jeg trodser nødvendigheden! Jeg vil ikke tjene den. Jeg er fri, fri, fri!
Larm udenfor; danserinderne og fløjtespillerne flygter.
MYSTIKEREN MAXIMOS lytter mod højre
Hvad skræk og skrig –?
FYRST JULIAN
Der trænger fremmede mennesker ind i huset –
MYSTIKEREN MAXIMOS
Man mishandler dine tjenere; de vil myrde os!
FYRST JULIAN
Vær rolig; os kan ingen ramme.
HUSMESTEREN EUTHERIOS kommer ilsomt over forgården
Herre, herre!
HU: 102
FYRST JULIAN
Hvem volder hin larm udenfor?
HUSMESTEREN EUTHERIOS
Fremmede mænd har omringet huset; de har sat vagt ved alle udgange; de bryder ind – næsten med vold. Der kommer de, herre! Der er de!
Quæstoren Leontes med et stort og pragtfuldt følge kommer ind fra højre.
HIS: 382
QUÆSTOREN LEONTES
Tilgiv, jeg anråber dig hundrede gange, min nådigste herre –
1.utg: 135
FYRST JULIAN
et skridt tilbage
Hvad ser jeg!
QUÆSTOREN LEONTES
Dine tjenere vilde formene mig at slippe ind; og da det var mig så højst magtpåliggende –
FYRST JULIAN
Du her i Efesos, min fortræffelige Leontes!
QUÆSTOREN LEONTES
Jeg har rejst nætter og dage som kejserens udsending.
FYRST JULIAN bleg
Til mig? Hvad vil kejseren mig? Jeg er mig sandelig ingen brøde bevidst. Jeg er syg, Leontes! Denne mand (tyder mod Maximos) er hos mig som læge.
QUÆSTOREN LEONTES
Tillad mig, nådige herre –!
FYRST JULIAN
Hvi trænger man voldsomt ind til mig? Hvad er det kejseren vil?
QUÆSTOREN LEONTES
Han vil glæde dig, herre, med et stort og vigtigt budskab.
HIS: 383
FYRST JULIAN
Jeg beder dig, lad mig vide, hvad budskab du bringer.
1.utg: 136
QUÆSTOREN LEONTES
knæler
Min allerhøjeste herre, – prisende din og min egen lykke hilser jeg dig som Cæsar.
QUÆSTORENS FØLGE
Længe leve Cæsar Julian!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Cæsar!
FYRST JULIAN viger med et udråb tilbage
Cæsar! Stå op, Leontes! Hvad afsind taler du!
HU: 103
QUÆSTOREN LEONTES
Jeg bringer kejserens bud.
FYRST JULIAN
Jeg – jeg Cæsar! – Ah, hvor er Gallos?
QUÆSTOREN LEONTES
O, spørg ikke.
FYRST JULIAN
Hvor er Gallos? Jeg besværger dig, – hvor er Gallos?
QUÆSTOREN LEONTES står op
Cæsar Gallos er hos sin elskede hustru.
FYRST JULIAN
Død!
HIS: 384
QUÆSTOREN LEONTES
Salig hos sin hustru.
FYRST JULIAN
Død; død! Gallos død! Død midt på sit sejerstog! Men når, – og hvor?
1.utg: 137
QUÆSTOREN LEONTES
O, dyrebare herre, forskån mig –
GREGOR FRA NAZIANZ brydes med vagten ved indgangen
Jeg ind til ham! Tilside, siger jeg. – Julian!
FYRST JULIAN
Gregor, broder, – så kom du dog igen!
GREGOR FRA NAZIANZ
Er det sandt, hvad rygtet kaster som en pileregn over staden?
FYRST JULIAN
Jeg er selv som rammet af rygtets pile. Tør jeg tro på denne blanding af lykke og ulykke?
GREGOR FRA NAZIANZ
For Kristi skyld, vis fristeren fra dig!
FYRST JULIAN
Kejserens bud, Gregor!
GREGOR FRA NAZIANZ
Du vil træde på din broders blodige lig –
HIS: 385
FYRST JULIAN
Blodige –?
GREGOR FRA NAZIANZ
Ved du det ikke? Cæsar Gallos er myrdet.
FYRST JULIAN med sammenslagne hænder
Myrdet!
QUÆSTOREN LEONTES
Ah, hvo er denne forvovne –?
1.utg: 138
FYRST JULIAN
Myrdet; myrdet! (til Leontes) Han lyver dog?
QUÆSTOREN LEONTES
Cæsar Gallos er falden på sine gerninger.
FYRST JULIAN
Myrdet; – hvo myrded ham?
HU: 104
QUÆSTOREN LEONTES
Hvad der er sked, var en nødvendighed, høje herre! Cæsar Gallos har misbrugt magten som en rasende her i Østerlandene. Hans stilling som Cæsar var ham ikke længer nok. Hans færd, både i Konstantinopel og andetsteds undervejs, viste tilfulde, hvad han pønsed på.
FYRST JULIAN
Jeg spørger ikke om hans brøde; det andet vil jeg vide.
QUÆSTOREN LEONTES
O, lad mig skåne dine broderlige øren.
HIS: 386
FYRST JULIAN
Mine broderlige øren kan tåle, hvad mine sønlige øren har tålt. Hvo dræbte ham?
QUÆSTOREN LEONTES
Tribunen Skudilo, som ledsaged ham, fandt det rådeligt at lade ham henrette.
FYRST JULIAN
Hvor? Dog ikke i Rom?
1.utg: 139
QUÆSTOREN LEONTES
Nej, herre, det skede på rejsen did, – i staden Pola i Illyrien.
FYRST JULIAN bøjer sig
Kejseren er stor og retvis. – Den sidste af slægten, Gregor! – Kejser Konstanzios er stor.
QUÆSTOREN LEONTES tager en purpurkåbe fra en af følget
Høje Cæsar, værdiges at iføre dig –
FYRST JULIAN
Rød! Væk med den! Var det den, han bar i Pola –?
QUÆSTOREN LEONTES
Den er kommen ny fra Sidon.
FYRST JULIAN med et blik til Maximos
Fra Sidon! Purpurklædningen –!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Apollinaris’s syn!
HIS: 387
GREGOR FRA NAZIANZ
Julian; Julian!
QUÆSTOREN LEONTES
Se, den sendes dig af din frænde, kejseren. Han lader dig sige at han, børnløs som han er, håber at du vil læge dette hans livs dybeste sår. Han ønsker at se dig i Rom. Derefter er det hans vilje at du går som Cæsar til Gallien. De
1.utg: 140
alemanske grænsefolk
HU: 105
har sat over Rhin-strømmen og gjort et farligt indfald i riget. Han bygger trygt på dit held og din fremgang imod barbarerne. I drømme har visse ting åbenbaret sig for ham, og hans sidste ord til mig ved afrejsen var, at det sikkerlig skulde lykkes dig at grundfæste riget.
FYRST JULIAN
Grundfæste riget! Røsten i lyset, Maximos!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Tegn imod tegn.
QUÆSTOREN LEONTES
Hvorledes, høje Cæsar?
FYRST JULIAN
Også mig er visse ting varslet; men dette –
GREGOR FRA NAZIANZ
Sig nej, Julian! Det er fordærvelsens vinger de vil hæfte til dine skuldre.
QUÆSTOREN LEONTES
Hvo er du, som trodser kejseren?
HIS: 388
GREGOR FRA NAZIANZ
Mit navn er Gregor; jeg er søn af biskoppen i Nazianz; – gør med mig, hvad I vil.
FYRST JULIAN
Han er min ven og broder; ingen røre ham!
En stor menneskesværm har imidlertid opfyldt forgården.
BASILIOS FRA CÆSARÆA baner sig vej gennem mængden
Tag ikke purpuret, Julian!
1.utg: 141
FYRST JULIAN
Du også, min trofaste Basilios!
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Tag det ikke! For Gud Herrens skyld –
FYRST JULIAN
Hvad forfærder dig ved dette?
BASILIOS FRA CÆSARÆA
De rædsler, som vil komme.
FYRST JULIAN
Ved mig skal riget grundfæstes.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Kristi rige?
FYRST JULIAN
Kejserens store skønne rige.
HIS: 389
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Var det kejserens rige, som stod i lys for dit syn, da du som barn forkyndte læren fra de kappadokiske blodvidners grave? Var det kejserens rige, du drog fra Konstantinopel for at grundfæste på jorden? Var det kejserens rige –
HU: 106
FYRST JULIAN
Tåger, tåger; – alt hint ligger bag mig som en vild drøm.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Dig var det bedre at du selv, med en møllesten om din hals, lå på havets bund, end at denne drøm skulde ligge bag dig. – Ser du
1.utg: 142
ikke fristerens værk? Al jordens herlighed lægges for dine fødder.
MYSTIKEREN MAXIMOS
Tegn imod tegn, Cæsar!
FYRST JULIAN
Et ord, Leontes!
(griber hans hånd og drager ham tilside)
Hvor fører du mig hen?
QUÆSTOREN LEONTES
Til Rom, herre!
FYRST JULIAN
Det spørger jeg ikke om. Hvor fører du mig hen; til lykken og magten, – eller til slagterbænken?
QUÆSTOREN LEONTES
O, herre, en så hånende mistro –
HIS: 390
FYRST JULIAN
Gallos’s legeme er knapt rådnet endnu.
QUÆSTOREN LEONTES
Jeg kan hæve alle tvivl. (tager et papir frem) Dette brev fra kejseren, som jeg helst havde rakt dig i enrum –
FYRST JULIAN
Et brev? Hvad skriver han? –
(han åbner papiret og læser)
Ah, Helena! – O, Leontes! Helena, – Helena til mig!
1.utg: 143
QUÆSTOREN LEONTES
Kejseren skænker dig hende, herre! Han skænker dig denne elskede søster, som Cæsar Gallos forgæves bad om.
FYRST JULIAN
Helena til mig! Det uopnålige vundet! – Men hun, Leontes –?
QUÆSTOREN LEONTES
Ved afskeden tog han fyrstinden ved hånden og ledte hende hen til mig. En strøm af jomfruligt blod skød op i hendes skønne kinder, hun slog sine øjne ned og sagde: hils min kære frænde, og lad ham vide at han altid har været den mand, som – –
HU: 107
FYRST JULIAN
Videre, Leontes!
QUÆSTOREN LEONTES
Med de ord taug hun, den tugtige og rene kvinde.
HIS: 391
FYRST JULIAN
Den rene kvinde! – Vidunderligt fuldbyrdes alt!
(han råber højt)
Purpurkappen om mig!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Du har valgt?
FYRST JULIAN
Valgt, Maximos!
MYSTIKEREN MAXIMOS
Valgt, trods tegn imod tegn?
1.utg: 144
FYRST JULIAN
Her står ikke tegn imod tegn. Maximos, Maximos, du har været blind, du seende! – Purpurkåben om mig!
Quæstoren Leontes ifører ham kåben.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Det er sked!
MYSTIKEREN MAXIMOS mumler for sig selv, med oprakte hænder
Sejr og lys over den villende!
QUÆSTOREN LEONTES
Og nu til statholderens bolig; folket vil hilse Cæsar.
FYRST JULIAN
Cæsar bliver i sin ophøjelse, hvad han var, – den fattige visdomselsker, der tog alt af kejserens nåde. – Til statholderens bolig, I venlige herrer!
HIS: 392
STEMMER BLANDT QUÆSTORENS FØLGE
Plads, plads for Cæsar Julian!
Alle går ud gennem forgården under mængdens bifaldsråb; kun Gregor og Basilios blir stående.
BASILIOS FRA CÆSARÆA
Gregor! I hvad der så kommer, – lad os holde sammen.
GREGOR FRA NAZIANZ
Her er min hånd.
1.utg: [145]
HIS: 393
HU: 108
FJERDE HANDLING
Ved Lutetia i Gallien. En sal i Cæsars palats « De varme bade» udenfor staden. Indgangsdør i baggrunden; til højre en anden mindre dør; foran på venstre side er et vindu med forhæng.
Fyrstinde Helena, rigt smykket, med perler i håret, sidder i en armstol og ser ud gennem vinduet. Slavinden Myrrha står ovenfor hende og holder forhænget tilside.
FYRSTINDE HELENA
Hvilken stimmel! Hele staden strømmer dem imøde. – Hyss! Myrrha, – hører du ikke fløjter og trommer?
SLAVINDEN MYRRHA
Jo, jeg synes visst –
FYRSTINDE HELENA
Du lyver! Larmen er for stærk; du kan intet høre. (springer op) O, denne marterfulde usikkerhed! Ikke at vide om han kommer som sejerherre eller som flygtning.
SLAVINDEN MYRRHA
Ængst dig ikke, min herskerinde; Cæsar er jo altid kommen som sejerherre.
1.utg: 146
FYRSTINDE HELENA
Ja, før; efter alle de mindre sammenstød. Men dennegang, Myrrha! Dette store forfærdelige slag. Alle disse krydsende
HIS: 394
rygter. Hvis Cæsar var kommen som sejerherre, hvorfor skulde han da have skikket hint brev til stadsforstanderne og forbudt dem at møde ham med æresbevisninger udenfor portene?
SLAVINDEN MYRRHA
O, du ved jo, herskerinde, hvor lidet din høje husbond tragter efter slige ting.
FYRSTINDE HELENA
Ja, ja, det er vel sandt. Og hvis han havde lidt noget nederlag – i Rom måtte man jo vide det – mon kejseren da havde skikket os denne
HU: 109
udsending, som må kunne være her endnu idag, og hvis ilbud har bragt mig alle disse rige smykker og gaver? Ah, Eutherios! Nu, nu?
HUSMESTEREN EUTHERIOS fra baggrunden
Min fyrstinde, det er ganske umuligt at erfare noget pålideligt –
FYRSTINDE HELENA
Umuligt? Du bedrager mig! Soldaterne selv må dog vide –
HUSMESTEREN EUTHERIOS
Det er kun barbariske hjælpetropper, som rykker ind, – Bataver og andre, – og de ved intet.
1.utg: 147
FYRSTINDE HELENA
vrider sine hænder
O, har jeg fortjent denne kval! Søde, hellige Kristus, har jeg da ikke anråbt dig nat og dag –
(lytter og skriger ud)
Ah, min Julian! Jeg hører ham! – Julian; min elskede!
HIS: 395
CÆSAR JULIAN
i støvet rustning, kommer hurtigt fra baggrunden
Helena!
HUSMESTEREN EUTHERIOS
Min høje Cæsar!
CÆSAR JULIAN favner fyrstinden med voldsomhed
Helena! – Stæng alle døre, Eutherios!
FYRSTINDE HELENA
Slagen! Forfulgt!
HUSMESTEREN EUTHERIOS
Herre!
CÆSAR JULIAN
Dobbelte vagter for dørene; lad ingen slippe ind! Hør; er her kommet nogen udsending fra kejseren?
HUSMESTEREN EUTHERIOS
Nej, herre; men der er en udsending ivente.
CÆSAR JULIAN
Gå, gå! (til slavinden) Væk med dig.
Eutherios og Myrrha går ud i baggrunden.
1.utg: 148
FYRSTINDE HELENA
synker ned i armstolen
Så er det da ude med os!
CÆSAR JULIAN trækker forhænget sammen
Hvem ved. Blot varsom, så kan uvejret endnu –
HIS: 396
FYRSTINDE HELENA
Efter et sådant nederlag –?
HU: 110
CÆSAR JULIAN
Nederlag? Hvad taler du om, min elskede?
FYRSTINDE HELENA
Har ikke Alemanerne slåt dig?
CÆSAR JULIAN
Havde de slåt mig, skulde du ikke set mig levende igen.
FYRSTINDE HELENA springer op
Men, du himmelens Herre, hvad er da hændt?
CÆSAR JULIAN sagte
Det værste, Helena; – en umådelig sejr.
FYRSTINDE HELENA
Sejr, siger du! En umådelig sejr? Du har sejret, og dog –?
CÆSAR JULIAN
Du kan ikke fatte hvorledes jeg står. Du kender kun den gyldne yderside af al en Cæsars elendighed.
1.utg: 149
FYRSTINDE HELENA
Julian!
CÆSAR JULIAN
Kan du fortænke mig i at jeg har dulgt sligt for dig? Bød ikke både pligt og skam at –? Ah, – hvad er det? Hvilken forandring –!
HIS: 397
FYRSTINDE HELENA
Hvad? Hvad?
CÆSAR JULIAN
Hvilken forandring med dig i disse måneder! Helena, har du været syg?
FYRSTINDE HELENA
Nej, nej; men sig mig –?
CÆSAR JULIAN
Jo, du har været syg! Du må være syg endnu; – disse feberhede tindinger, disse blå-brune ringe om øjnene –
FYRSTINDE HELENA
O, intet, min elskede! Se ikke på mig, Julian! Kun angst og nattevågen for din skyld; brændende bønner til den højt velsignede på korsets træ –
CÆSAR JULIAN
Skån dig, du dyrebare; det er jo dog hel usikkert om denne nidkærhed frugter så meget.
FYRSTINDE HELENA
Fy; dit sind er ikke fromt. – Men tal om dine egne sager, Julian! Jeg beder dig, dølg intet for mig.
1.utg: 150
HU: 111
CÆSAR JULIAN
Der kan intet dølges længer. Siden kejserindens død har jeg ikke kunnet gøre et skridt her i Gallien, uden at det er bleven tydet ilde ved hoffet. Gik jeg forsigtigt tilværks imod Alemanerne, så hed det at jeg var frygtagtig og uvirksom. Man spottede over visdomselskeren, som ikke ret kunde vænne sig
HIS: 398
til at bære krigsrustning. Vandt jeg en fordel over barbarerne, så måtte jeg høre at jeg burde kunnet opnå mere.
FYRSTINDE HELENA
Men alle dine venner i hæren –
CÆSAR JULIAN
Hvem tror du er mine venner i hæren? Ikke en, min elskede Helena! Jo, en eneste, – hin perusiske ridder, Sallust, som jeg under vor bryllupshøjtid i Mailand måtte give afslag på en billig bøn. Han er ædelmodig kommen til mig i lejren, har mindet mig om vort gamle venskab i Athen og bedt om at måtte følge mig i alle farer. Men hvad gælder vel Sallust ved kejserhoffet? Han er jo en af dem, man der kalder hedninger. Han kan intet gavne mig. – Og nu de andre! Krigsøversten Arbetio, som lod mig i stikken, da jeg lå indesluttet i Sennones! Den gamle Severus, som tynges under følelsen af sin egen udygtighed, og som dog ikke kan forlige sig med min nye krigsførsel! Eller tror du jeg kan støtte mig til
1.utg: 151
Florentius, – prætorian-høvdingen? Jeg siger dig, denne urolige mand tragter efter de højeste ting.
FYRSTINDE HELENA
Ah, Julian!
CÆSAR JULIAN går op og ned
Kunde jeg blot komme deres rænker på spor! Hver uge går der fra lejren hemmelige breve til Rom. Alt, hvad jeg tager mig for, blir berettet og forvansket. Ingen træl i riget er lænkebunden som Cæsar. Ved du vel, Helena, at den spiseseddel, min kok har at rette sig efter, den er sendt ham fra kejseren, og jeg har ikke lov til at ændre noget deri, hverken lægge til eller tage fra!
HIS: 399
HU: 112
FYRSTINDE HELENA
Og alt dette har du båret hemmeligt –!
CÆSAR JULIAN
Alle ved det, uden du. Alle spotter over Cæsars afmagt. Jeg bærer det ikke længer! Jeg vil ikke bære det!
FYRSTINDE HELENA
Men det store slag –? Fortæl mig dog, – har rygtet overdrevet –?
CÆSAR JULIAN
Rygtet har ikke kunnet overdrive. – Hyss; hvad var det? (lytter mod døren) Nej, nej; jeg syntes kun –.
1.utg: 152
Jeg tør sige at jeg i disse måneder har udrettet alt, hvad der stod i menneskelig magt. Skridt for skridt, og trods alle hindringer i min egen lejr, drev jeg barbarerne tilbage mod den østlige grænse. Foran Argentoratum, med Rhinen i ryggen, trak kong Knodomar alle sine stridskræfter sammen. Fem konger og ti ringere fyrster stødte til ham. Men forinden han havde fåt samlet de nødvendige både til overgang i nødsfald, lod jeg min hær rykke frem til angreb.
FYRSTINDE HELENA
Min helt, min Julian!
CÆSAR JULIAN
Lupicin med spydkasterne og de letbevæbnede omgik fienden i nord; de gamle legioner under Severus drev barbarerne mere og mere østligt imod floden; Bataverne, vore bundsforvandte, under den trofaste Bainabaudes, stod legionerne ærligt bi, og da Knodomar mærked at der var al fare, søgte han at undkomme imod syd for at nå over til øerne. Men før det kunde
HIS: 400
ske lod jeg Florentius møde ham med prætorianerne og hestfolket. Helena, jeg gider ikke sige det højt, men visst er det at forræderi eller misundelse nær havde røvet mig sejrens frugter. De romerske ryttere veg gang efter gang for barbarerne, som kasted sig til jorden og stak hestene i bugen. Jeg så vort nederlag for øjnene –
1.utg: 153
HU: 113
FYRSTINDE HELENA
Men slagenes Gud var med dig!
CÆSAR JULIAN
Jeg greb en fane, ildned de kejserlige hustropper med mine tilråb, holdt i al skynding en tale til dem, en tale, som måske ikke vilde have været selv en mere oplyst tilhørerkreds ganske uværdig, og derpå, så fort soldaternes bifaldsråb havde lønnet mig, styrted jeg mig lige ind i den tætteste kamptummel.
FYRSTINDE HELENA
Julian! O, du elsker mig ikke!
CÆSAR JULIAN
I det øjeblik var du ikke i mine tanker. Jeg vilde dø; anden udvej vidste jeg ikke. Men det kom, min elskede! Det var som om en lynslående rædsel blinked ud af vore lanse-spidser. Jeg så Knodomar, hin forfærdelige kriger – ja, du har jo selv set ham – jeg så ham flygte tilfods af slaget, og med ham flygtede hans broder Vestralp og kongerne Hortar og Suomar og alle, som ikke lå under for vore sværd.
FYRSTINDE HELENA
O, jeg ser det; jeg ser det! Velsignede frelser; det var dig, som atter udsendte mordenglene fra den mulviske bro!
HIS: 401
CÆSAR JULIAN
Aldrig har jeg hørt slige jammerskrig; aldrig har jeg set så gabende sår, som dem vi trådte i,
1.utg: 154
der vi vaded over de faldne. Floden gjorde resten; de druknende kæmped indbyrdes til de vælted rundt og gik tilbunds. De fleste af fyrsterne faldt levende i vore hænder; Knodomar selv havde søgt tilflugt i en rørklynge; en af hans ledsagere røbed ham, vore folk sendte en pileregn ind imod den skjulte, men uden at ramme. Da kom han frivilligt frem og overgav sig.
FYRSTINDE HELENA
Og efter en slig sejr skulde du ikke føle dig tryg?
CÆSAR JULIAN nølende
Efter sejren, endnu samme aften, indtraf et tilfælde, en ubetydelighed –
FYRSTINDE HELENA
Et tilfælde?
CÆSAR JULIAN
Jeg vil helst kalde det så. I Athen
HU: 114
grubled vi så meget over Nemesis. – Min sejr var så overvældende stor, Helena; min stilling var ligesom kommen ud af ligevægt; jeg ved ikke –
FYRSTINDE HELENA
O, tal dog; du ængster mig!
CÆSAR JULIAN
Det var en ubetydelighed, siger jeg dig. Jeg lod den fangne Knodomar føre for mig i hærens påsyn. Før slaget havde han truet med at jeg
1.utg: 155
skulde flåes levende når jeg faldt i hans hænder. Nu gik han mig imøde med usikre skridt, skælvende over
HIS: 402
hele legemet; knækket af ulykken, således, som det er barbarers vis, kasted han sig ned for mig, omklamred mine knæ, udgød tårer og bad for livet.
FYRSTINDE HELENA
Med rædsels gysning gennem de kraftfulde lemmer. Jeg ser den liggende Knodomar. – Dræbte du ham, min elskede?
CÆSAR JULIAN
Jeg kunde ikke dræbe denne mand. Jeg tilsagde ham sikkerhed og loved at sende ham som fange til Rom.
FYRSTINDE HELENA
Uden at pine ham?
CÆSAR JULIAN
Klogskab bød mig at handle mildt. Men da, – jeg fatter ikke hvorledes det gik til, – i overstrømmende glæde, og med et hyl på sine læber, sprang barbaren op, strakte sine bundne hænder ivejret og, lidet kyndig, som han var i vort sprog, råbte han med høj røst: priset være du, Julian, du mægtige kejser!
FYRSTINDE HELENA
Ah!
CÆSAR JULIAN
Mine ledsagere vilde til at le; men barbar-kongens råb slog ned som et tændende lyn iblandt
1.utg: 156
soldaternes klynger. «Leve kejser Julian», råbte de omstående; og råbet forplanted sig i videre og videre ringe til det fjerneste fjerne; – det var som om en Titan havde slynget et berg ud i verdenshavet; – o, min elskede, tilgiv mig denne hedenske lignelse, men –
HIS: 403
HU: 115
FYRSTINDE HELENA
Kejser Julian! Han sagde: kejser Julian!
CÆSAR JULIAN
Hvad vidste den Aleman om Konstanzios, hvem han aldrig havde set? Jeg, hans overvinder, var for ham den største –
FYRSTINDE HELENA
Ja, ja; men soldaterne –?
CÆSAR JULIAN
Jeg satte dem strængt irette; thi jeg så det godt, – Florentius, Severus og visse andre stod stille omkring, hvide af skræk og vrede.
FYRSTINDE HELENA
Ja, ja, – de, men ikke soldaterne.
CÆSAR JULIAN
Der var knapt gåt en nat tilende før mine hemmelige fiender havde forvansket sagen. Cæsar har ladet Knodomar udråbe sig til kejser, hed det, og til gengæld har han skænket barbar-kongen livet. – Således, vendt op og ned, er det også bleven meldt til Rom.
1.utg: 157
FYRSTINDE HELENA
Er du viss på det? Og af hvem?
CÆSAR JULIAN
Ja, af hvem? Af hvem? Jeg selv skrev skyndsomt til kejseren og fortalte ham det hele, men –
HIS: 404
FYRSTINDE HELENA
Nu, – og hvad har han svaret?
CÆSAR JULIAN
Som vanlig. Du kender denne ulykke-spående taushed når han vil ramme nogen.
FYRSTINDE HELENA
Jeg tror dog, du mistyder alt dette. Det er umuligt andet. Se til; udsendingen vil snart bringe dig sikkerhed for at –
CÆSAR JULIAN
Jeg har sikkerhed, Helena! Her på mit bryst gemmer jeg opsnappede breve, som –
FYRSTINDE HELENA
O, Herre min Gud, lad mig se!
CÆSAR JULIAN
Siden, siden.
(han går op og ned)
Og alt dette efter de tjenester, jeg har vist ham! Her har jeg kastet Alemanernes angreb til jorden for lange tider, mens han selv har lidt nederlag på nederlag ved Donau og mens hæren i Asien ikke synes at
HU: 116
vinde et skridts fremgang
1.utg: 158
imod Perserne. Skam og uheld på alle kanter, undtagen her, hvor man satte en modstræbende visdomsven i spidsen for sagerne. Og dog hånes jeg ligefuldt ved hoffet. Ja, selv efter den sidste store sejr har man gjort et spottedigt over mig og kaldt mig Viktorinus! Dette må have en ende.
FYRSTINDE HELENA
Ja, jeg tror det også.
HIS: 405
CÆSAR JULIAN
Hvad er en Cæsars værdighed på deslige vilkår!
FYRSTINDE HELENA
Nej, du har ret, Julian; vi kan ikke blive stående ved dette.
CÆSAR JULIAN standser
Helena, kunde du følge mig?
FYRSTINDE HELENA sagte
Frygt ikke for mig; jeg skal ikke vige tilbage.
CÆSAR JULIAN
Så bort fra al denne utaksomme møje; bort til den så længe eftertragtede ensomhed –!
FYRSTINDE HELENA
Hvad siger du? Ensomhed!
CÆSAR JULIAN
Med dig, min elskede; og med mine kære bøger, dem jeg her så sjelden har kunnet åbne,
1.utg: 159
og dem jeg kun har turdet vie mine hvileløse nætter.
FYRSTINDE HELENA ser nedad ham
Ah, således!
CÆSAR JULIAN
Hvad ellers?
FYRSTINDE HELENA
Nu ja; hvad ellers?
HIS: 406
CÆSAR JULIAN
Ja ja, – jeg spørger, hvad ellers?
FYRSTINDE HELENA nærmere
Julian, – hvorledes hilste barbar-kongen dig?
CÆSAR JULIAN vigende
Helena!
FYRSTINDE HELENA atter nærmere
Hvad var det for et navn, som gav genlyd i soldaternes rækker?
CÆSAR JULIAN
Uforsigtige; her står kanske en lytter udenfor hver dør!
FYRSTINDE HELENA
Hvad frygter du for lyttere? Er ikke Guds nåde over dig? Har du ikke været den lykkelige i alle træfninger? – Jeg ser den manende frelser;
HU: 117
jeg ser engelen med ildsværdet, som baned vej for min fader da han kasted Maxentius i Tiberen!
1.utg: 160
CÆSAR JULIAN
Jeg skulde rejse mig imod rigets hersker!
FYRSTINDE HELENA
Kun imod dem, som står imellem eder. O, gå, gå; slå dem med din vredes lyn; gør ende på dette tærende glædeløse liv! Gallien er en udørk. Jeg fryser her, Julian! Jeg vil hjem igen, til solvarmen, til Rom og Grækenland.
CÆSAR JULIAN
Hjem igen til din broder?
HIS: 407
FYRSTINDE HELENA
sagte
Konstanzios er affældig.
CÆSAR JULIAN
Helena!
FYRSTINDE HELENA
Jeg holder det ikke længer ud, siger jeg dig. Tiden går. Eusebia er borte; hendes tomme sæde står vinkende til hæder og herlighed mens jeg ældes –
CÆSAR JULIAN
Du ældes ikke; du er ung og skøn!
FYRSTINDE HELENA
Nej, nej, nej! Tiden går; jeg kan ikke bære dette med tålmod; livet går fra mig!
CÆSAR JULIAN ser på hende
Hvor fristende skøn, hvor guddomsfuld er du ikke!
1.utg: 161
FYRSTINDE HELENA
klynger sig til ham
Er jeg det, Julian?
CÆSAR JULIAN favner hende
Du er den eneste kvinde, jeg har elsket, – den eneste, som har elsket mig.
FYRSTINDE HELENA
Jeg er ældre, end du. Jeg vil ikke ældes mere. Når alt er over, så –
HIS: 408
CÆSAR JULIAN
river sig løs
Stille! Jeg vil ikke høre mere.
FYRSTINDE HELENA går efter ham
Konstanzios dør lidt hver dag; han hænger i et hår over graven. O, min elskede Julian, du har jo soldaterne for dig –
CÆSAR JULIAN
Ti, ti!
FYRSTINDE HELENA
Han tåler ingen sindsrystelser. Hvad er det så at vige tilbage for? Jeg mener jo ikke noget blodigt. Fy, hvor kunde du tænke det? Skrækken
HU: 118
vil være nok; den vil tage ham i favn og kærlighedsfuldt ende hans lidelser.
CÆSAR JULIAN
Glemmer du den usynlige livvagt om den salvede?
1.utg: 162
FYRSTINDE HELENA
Kristus er god. O, vær from, Julian, så tilgiver han meget. Jeg skal hjælpe. Bønner skal opsendes for dig. Lovet være de hellige mænd! Lovet være blodvidnerne! Tro mig, vi skal sone alting siden. Skænk mig Alemanerne til omvendelse; jeg vil udsende prester iblandt dem; de skal bøje sig ind under korsets nåde.
CÆSAR JULIAN
Alemanerne bøjer sig ikke did under.
FYRSTINDE HELENA
Så skal de dø! Som en sød røg skal blodet stige op til ham, den højt velsignede. Vi vil øge hans herlighed; hans pris skal
HIS: 409
forkyndes ved os. Jeg vil selv være med. De alemanske kvinder for mig! Bøjer de sig ikke, så skal de ofres! Og da, min Julian, – når du ser mig igen –; forynget, forynget! Skænk mig Alemaner-kvinderne, du elskede! Blod –, det er jo intet mord, og middelet skal være usvigeligt –, et bad i ungt jomfrublod –
CÆSAR JULIAN
Helena, du forbryder dig!
FYRSTINDE HELENA
Er det en brøde at forbryde sig for din skyld?
CÆSAR JULIAN
Du skønne, du eneste!
1.utg: 163
FYRSTINDE HELENA
bøjer sig ned over hans hænder
Min herre for Gud og mennesker! – Vig ikke dennegang, Julian! Min helt, min kejser! Jeg ser himlen åben. Presterne skal lovsynge Kristus; mine kvinder skal samles i bøn. (med oprakte arme) O, du velsignede! O, du hærskarernes Gud, – du, som har nåden og sejren i din hånd –
CÆSAR JULIAN med et blik mod døren, råber
Helena!
FYRSTINDE HELENA
Ah!
HU: 119
HUSMESTEREN EUTHERIOS
fra baggrunden
Herre, kejserens sendebud –
CÆSAR JULIAN
Er han kommen?
HIS: 410
HUSMESTEREN EUTHERIOS
Ja, herre!
CÆSAR JULIAN
Hans navn? Hvem er han?
HUSMESTEREN EUTHERIOS
Tribunen Decentius.
FYRSTINDE HELENA
Virkelig? Den fromme Decentius!
CÆSAR JULIAN
Hvem har han talt med?
1.utg: 164
HUSMESTEREN EUTHERIOS
Med ingen, herre; han kom i dette øjeblik.
CÆSAR JULIAN
Jeg vil se ham straks. Og hør; endnu et. Hærførerne og krigsøversterne skal indfinde sig hos mig.
HUSMESTEREN EUTHERIOS
Godt, nådigste herre!
Han går ud i baggrunden.
CÆSAR JULIAN
Nu, min Helena, nu vil det vise sig –
FYRSTINDE HELENA sagte
Hvad der end viser sig, så glem ikke at du kan stole på soldaterne.
HIS: 411
CÆSAR JULIAN
Ah, stole, stole –; jeg ved ikke om jeg kan stole på nogen.
Tribunen Decentius kommer fra baggrunden.
FYRSTINDE HELENA imod ham
Velkommen, ædle Decentius! Et romersk ansigt, – og fremfor alle dette ansigt, – o, det lægger et livende solskær over vort umilde Gallien.
TRIBUNEN DECENTIUS
Kejseren møder din længsel og dit håb på halvvejen, høje fyrstinde! Vi tør tro at Gallien ikke ret længe skal lænke dig.
1.utg: 165
FYRSTINDE HELENA
Siger du det, du glæde-bringer? Kejseren tænker da altid med kærlighed på mig? Hvorledes er det med hans sundhed?
CÆSAR JULIAN
Gå, gå, min elskede Helena!
TRIBUNEN DECENTIUS
Kejserens sundhed har ingenlunde forværret sig.
HU: 120
FYRSTINDE HELENA
Nej, ikke sandt? Det var det jeg vidste. Alle disse ængstende rygter –; Gud være priset, at det kun var rygter! Tak ham kærligst, du fromme Decentius! Og vær selv takket. Med hvilke rige gaver har du ikke bebudet din ankomst! Kejserlige gaver –; nej, nej, broderlige gaver i sandhed! To skinnende sorte Nubiere, – du skulde se dem, min Julian! – og perler! Dem bærer jeg allerede. Og frugter, – søde, svulmende; ah; ferskener fra Damaskus, ferskener i guldskåler! Hvor
HIS: 412
skal de ikke læske mig; – frugt, frugt; jeg forsmægter her i Gallien.
CÆSAR JULIAN
Et glædes-måltid skal ende dagen; men forretninger først. Gå, min dyrebare hustru!
FYRSTINDE HELENA
Jeg går til kirken, – til bøn for min broder og for alle håb.
Hun går ud til højre.
1.utg: 166
CÆSAR JULIAN
efter et øjebliks ophold
Bud eller brevskaber?
TRIBUNEN DECENTIUS
Brevskaber.
Han rækker ham en papirrulle.
CÆSAR JULIAN læser, undertrykker et smil og strækker hånden ud
Mere!
TRIBUNEN DECENTIUS
Høje Cæsar, det er omtrent alt.
CÆSAR JULIAN
Virkelig? Har kejseren sendt sin ven den lange vej kun for at –?
(han brister i en kort latter; derpå går han op og ned)
Var Alemanerkongen Knodomar kommen til Rom før din afrejse?
HIS: 413
TRIBUNEN DECENTIUS
Ja, høje Cæsar!
CÆSAR JULIAN
Og hvorledes hjælper han sig i det fremmede land, ukyndig i sproget, som han er? Ja, han er højst ukyndig, Decentius! Han var ligefrem til latter for mine soldater. Tænk dig, han forveksled så gængse ord som kejser og Cæsar.
HU: 121
TRIBUNEN DECENTIUS
trækker på skuldrene
En barbar. Hvad skal man vel sige?
1.utg: 167
CÆSAR JULIAN
Nej, hvad skal man vel sige? Men kejseren er ham dog nådig?
TRIBUNEN DECENTIUS
Knodomar er død, herre!
CÆSAR JULIAN standser
Knodomar er død?
TRIBUNEN DECENTIUS
I fremmed-lejren på den cøliske bakke.
CÆSAR JULIAN
Død? Så? – Ja, luften i Rom er usund.
TRIBUNEN DECENTIUS
Alemanerkongen døde af hjemve, herre! Længselen efter slægt og frihed –
HIS: 414
CÆSAR JULIAN
– den tærer, Decentius; ja, ja, jeg ved det. – Jeg burde ikke skikket ham levende til Rom; jeg burde ladet ham dræbe her.
TRIBUNEN DECENTIUS
Cæsars sind er mildt.
CÆSAR JULIAN
Hm –! Hjemve? Ja så!
(til staldmesteren Sintula, som kommer fra baggrunden)
Er du der, gamle faun? Frist mig ikke mere. (til Decentius) Siden slaget ved Argentoratum taler han altid til mig om sejers-vognen og det hvide forspand. (til Sintula) Det blev Phaëtons færd med
1.utg: 168
de lybske solheste. Hvorledes endte det? Har du glemt – har du glemt dit hedenskab, havde jeg nær sagt. – Om forladelse, Decentius, at jeg sårer dit fromme øre.
TRIBUNEN DECENTIUS
Cæsar kildrer sin tjeners øre; men han sårer det ikke.
CÆSAR JULIAN
Ja, ja; bær over med Cæsar, om han spøger. Jeg ved virkelig ikke at tage det på anden måde. – Der har vi dem.
Hærføreren Severus, prætorianhøvdingen Florentius, samt flere krigsøverster og herrer ved Cæsars hof kommer fra baggrunden.
CÆSAR JULIAN går dem imøde
God morgen, I våbenbrødre og venner! Harmes ikke formeget over at jeg kalder
HU: 122
eder lige hid fra landevejens smuds
HIS: 415
og møje; jeg burde visselig undt eder nogle timers ro; men –
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS
Er der hændt noget særdeles, herre?
CÆSAR JULIAN
Ja, i sandhed, det er der. Kan I sige mig, – hvad fattedes i Cæsars lykke?
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS
Hvad skulde vel fattes i Cæsars lykke?
CÆSAR JULIAN
Nu ingenting. (til Decentius) Hæren har forlangt at jeg skulde holde sejers-indtog i staden. I spidsen
1.utg: 169
for legionerne vilde man at jeg skulde drage ind gennem Lutetias porte. Fangne barbar-fyrster med bundne hænder skulde gå ved vognhjulene; kvinder og slaver fra tyve overvundne folkeslag skulde følge efter, tæt sammentrængte, hoved ved hoved – (bryder pludselig af) Glæd eder, mine tapre medkæmpere; her ser I tribunen Decentius, kejserens fortrolige ven og rådgiver. Han kom denne morgenstund med gaver og hilsninger fra Rom.
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS
Ah, så fattes visselig intet i Cæsars lykke.
HÆRFØREREN SEVERUS sagte til Florentius
Ufatteligt! Altså atter i kejserens gunst!
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS sagte
O, denne vankelmodige kejser!
HIS: 416
CÆSAR JULIAN
Det synes, som om en forundringsfuld stumhed havde slåt eder alle. – Man finder at kejseren har gjort formeget, gode Decentius!
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS
Hvor kan dog sligt komme i Cæsars tanke?
HÆRFØREREN SEVERUS
Formeget, høje Cæsar? Ingenlunde. Skulde ikke kejseren vide at vælge de rette grænser for sin nåde?
1.utg: 170
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS
Tilvisse er dette en stor og sjelden udmærkelse –
HU: 123
HÆRFØREREN SEVERUS
Jeg vil kalde den overmåde stor og sjelden.
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS
Og navnlig giver den et lysende vidnesbyrd for, at vor ophøjede kejsers sind er frit for al misundelse –
HÆRFØREREN SEVERUS
Et vidnesbyrd uden forbillede; det tør jeg nok sige.
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS
Men hvad har så ikke også Cæsar udrettet i disse få år i Gallien?
CÆSAR JULIAN
En årlang drøm, I dyrebare venner! Jeg har slet intet udrettet. Intet, intet!
HIS: 417
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS
Og det regner din beskedenhed for intet? Hvad var hæren, da du overtog den? En uordnet hob –
HÆRFØREREN SEVERUS
– uden sammenhæng, uden lydighed, uden ledelse –
CÆSAR JULIAN
Overdrivelse, Severus!
1.utg: 171
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS
Og var det ikke med denne utøjlede hob at du gik imod Alemanerne; slog du dem ikke med disse bander, som du gennem sejervindinger omskabte til en hær af sejerherrer; tog du ikke Colonia Agrippina tilbage –?
CÆSAR JULIAN
Ej, ej, du ser med venskabets øje, min Florentius! – Eller er det virkelig sandt? Er det så, at jeg jog barbarerne bort fra øerne i Rhin? At jeg satte det forfaldne Tres Tabernæ i forsvarstilstand til fromme for rigets sikkerhed? Er det virkelig så?
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS
Hvorledes, herre? Kan du tvivle om så store ting?
CÆSAR JULIAN
Nej, i sandhed, jeg synes –. Og slaget ved Argentoratum? Var jeg ikke med der? Det svæver mig så visst for, at jeg sejrede over Knodomar. Og efter sejren –; Florentius, har jeg drømt; eller bygged jeg
HU: 124
ikke Trajans kastel op igen, da vi rykked ind i de germaniske egne?
HIS: 418
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS
Høje Cæsar, gives der nogen så afsindig mand, at han vil gøre dig denne ære stridig?
1.utg: 172
HÆRFØREREN SEVERUS
til Decentius
Jeg priser skæbnen, som forundte mig på mine gamle dage at følge så lykkelig en fører.
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS ligeledes til tribunen
Hvad vending det alemanske overfald uden Cæsars tapperhed og klogskab kunde have taget, det vover jeg knapt at tænke på.
FLERE HOFMÆND trænger sig frem
Ja, herre, Cæsar er stor!
ANDRE HERRER klapper i hænderne
Cæsar er uden lige!
CÆSAR JULIAN ser en stund afvekslende på Decentius og de andre; derpå brister han ud i en høj kort latter
Så blindt er venskab, Decentius! Så blindt, blindt!
(han vender sig til de øvrige og slår på papirrullen, som han holder i hånden)
Her står ganske andre ting! Hør efter, og sug det ind som en erkendelsens læskende dugg. Det er kejserens melding til alle statholderne rundt om i riget; – vor udmærkede Decentius har bragt en afskrift med. Her står det: jeg har intet udrettet i Gallien. Det var en drøm, som jeg nys sagde. Her har vi kejserens egne ord: det var under kejserens lykkelige forvarsler at den riget overhængende fare blev afvendt.
1.utg: 173
HIS: 419
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS
Alle rigets sager nyder fremgang under kejserens forvarsler.
CÆSAR JULIAN
Mere, mere! Her berettes det, at det er kejseren, som har kæmpet og sejret ved Rhin; det er kejseren, som har løftet op den ydmygt bedende Alemaner-konge, der kasted sig ned for ham. Mit navn lykkes det mig ikke at finde nogetsteds i dette
HU: 125
skriftstykke, – og ikke dit, Florentius, og heller ikke dit, Severus! Og her, i skildringen af slaget ved Argentoratum –; hvor var det jeg havde det? jo her; her står det; det var kejseren, som påbød slagordningen; det var kejseren selv, som med livsfare hug sit sværd sløvt, kæmpende i de forreste rækker; det var kejseren, som, ved sin nærværelses rædsel, jog barbarerne på hovedkulds flugt –; læs; læs, siger jeg!
HÆRFØREREN SEVERUS
Høje Cæsar, dit ord er nok.
CÆSAR JULIAN
Og hvor vil I så hen med eders dårende tale, I venner? Vil I, af overdreven kærlighed til mig, gøre mig til en snyltegæst, hvem I mader med den overflod, I rapsed fra min frændes bord? – Hvad tykkes dig, Decentius? Hvad siger du til dette? Du ser at jeg i min egen lejr må holde øje med tilhængere, som stundom
1.utg: 174
i blindhed er på vej til at forvilde sig hinsides oprørets grænsepæle.
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS hurtigt til tribunen
I sandhed, mine ord er bleven højlig mistydede, ifald –
HÆRFØREREN SEVERUS ligeledes til tribunen
Det kunde aldrig komme mig isinde på den vis at –
HIS: 420
CÆSAR JULIAN
Så skal det være, I kampbrødre; lad os alle tilhobe æde vort hovmod i os. Jeg spurgte før, hvad der mangled i Cæsars lykke. Nu ved I det. Det var sandheds-erkendelsen, som mangled i Cæsars lykke. Din sølvhjelm vil ikke komme til at dækkes af sejerstogets støv, tapre Florentius! Kejseren har holdt sejers-indtog for os i Rom. Han finder derfor at alle højtideligheder her er overflødige. Gå, Sintula, og sørg for at de påtænkte optog afsiges. Kejseren ønsker at forunde sine soldater en gavnlig ro. Det er hans vilje at de skal forblive i lejren udenfor murene.
Staldmesteren Sintula går ud i baggrunden.
HU: 126
CÆSAR JULIAN
Var jeg ikke engang en visdomsven? Man sagde det idetmindste, både i Athen og i Efesos. Så svagt er det menneskelige sind i medgang. Jeg var nær bleven visdommen utro. Kejseren
1.utg: 175
har påmindet mig. Tak ham ydmygst, Decentius! Har du mere at melde?
TRIBUNEN DECENTIUS
Et endnu. Efter alt, hvad kejseren har fornummet, og ifølge det brev, du tilskrev ham fra Argentoratum, er det store fredsværk lykkeligt ført til ende her i Gallien.
CÆSAR JULIAN
Visselig; kejseren har dels ved sin tapperhed og dels ved sin højmodige mildhed –
TRIBUNEN DECENTIUS
Rigets grænse er sikret imod Rhin.
HIS: 421
CÆSAR JULIAN
Af kejseren, af kejseren.
TRIBUNEN DECENTIUS
I landskaberne omkring Donau står derimod sagerne slet, og endnu slettere i Asien; kong Sapores vinder stadig fremgang.
CÆSAR JULIAN
Den forvovne mand! Rygtet siger at kejseren heller ikke i sommer har behaget at lade sine hærførere knuse ham.
TRIBUNEN DECENTIUS
Kejseren agter selv at knuse ham til foråret. (tager en papirrulle frem) Her er hans vilje, høje Cæsar!
CÆSAR JULIAN
Lad se, lad se! (læser) Ah!
(han læser atter længe under en stærk indre bevægelse; derpå ser han op og siger)
1.utg: 176
Det er altså kejserens vilje at –? Godt, godt, ædle Decentius; kejserens vilje skal blive efterkommet.
TRIBUNEN DECENTIUS
Det er nødvendigt at den efterkommes endnu idag.
CÆSAR JULIAN
Endnu idag; forstår sig. Kom her, Sintula! Nu, hvor er han? Ah så! – Hent Sintula tilbage!
En hofmand går ud i baggrunden; Cæsar Julian går hen til vinduet og læser papirerne igennem på ny.
HIS: 422
HU: 127
PRÆTORIANHØVDINGEN FLORENTIUS
dæmpet til tribunen
Jeg beder bønligst, mistyd ikke, hvad jeg før sagde. Når jeg tillagde Cæsar æren, så var det selvfølgelig ikke dermed ment at –
HÆRFØREREN SEVERUS sagte
Aldrig kunde det komme i min tanke at det ikke var kejserens øverste vise ledelse, som –
EN HOFMAND på tribunens anden side
Jeg beder dig, ædle herre, – læg et ord ind for mig i hoflejren, og forløs mig fra denne pinlige post hos en Cæsar, som –; ja, han er kejserens høje slægtning, men –
EN ANDEN HOFMAND
Jeg kunde desværre fortælle dig ting, der vidner lige så meget om grænseløs forfængelighed, som om forvovne håb –
1.utg: 177
CÆSAR JULIAN
Endnu idag! Lad et ord være sagt, Decentius! Det var mit højeste ønske, ifald jeg kunde nedlægge denne ansvarsfulde værdighed.
TRIBUNEN DECENTIUS
Det skal blive kejseren meldt.
CÆSAR JULIAN
Jeg kræver himlen til vidne på at jeg aldrig –; ah, der er Sintula; så kan vi altså – rend="next">(til tribunen) Du går?
TRIBUNEN DECENTIUS
Jeg har at forhandle med hærførerne, høje Cæsar!
HIS: 423
CÆSAR JULIAN
Uden min mellemkomst?
TRIBUNEN DECENTIUS
Kejseren har pålagt mig at skåne sin dyrebare slægtning.
Han går ud i baggrunden, fulgt af de øvrige, undtagen af Sintula, som blir stående ved døren.
CÆSAR JULIAN ser en stund på ham
Sintula!
STALDMESTEREN SINTULA
Ja, høje herre!
CÆSAR JULIAN
Kom nærmere. – Ja, sandelig, du ser ærlig ud. Tilgiv; jeg har aldrig tænkt på at du kunde være mig så hengiven.
1.utg: 178
HU: 128
STALDMESTEREN SINTULA
Hvoraf ved du at jeg er dig hengiven, herre?
CÆSAR JULIAN peger på papirrullen
Her kan jeg læse mig det til; der står at du skal forlade mig.
STALDMESTEREN SINTULA
Jeg, herre?
CÆSAR JULIAN
Kejseren opløser Galler-hæren, Sintula!
HIS: 424
STALDMESTEREN SINTULA
Opløser –?
CÆSAR JULIAN
Ja, hvad er det andet end en opløsning? Kejseren trænger til at forstærke sig, både i Donau-egnen og imod Perserne. Vore bataviske og æruliske hjelpetropper skal afgå i al skynding for at kunne stå i Asien til foråret.
STALDMESTEREN SINTULA
Men dette er jo umulige ting, herre! Du har jo højtideligt tilsvoret netop disse vore bundsforvandte at de på ingen vis må bruges hinsides Alperne.
CÆSAR JULIAN
Just det, Sintula! Kejseren skriver at jeg gav hint tilsagn i overilelse og uden hans samtykke. Det har jeg rigtignok aldrig vidst; men således står det. Jeg skal tvinges til at bryde mit ord, vanære mig i hærens øjne, vende barbarernes utøjlede harm, kanske deres dødbringende våben, imod mig.
1.utg: 179
STALDMESTEREN SINTULA
Det vil slå fejl, herre! De romerske legioner vil byde dig sit bryst til skjold.
CÆSAR JULIAN
De romerske legioner? Hm; – troskyldige ven! Af hver Romer-legion skal der udtages tre hundrede mænd, som ligeledes ad de korteste veje skal sendes til kejseren.
STALDMESTEREN SINTULA
Ah, dette er –!
HIS: 425
CÆSAR JULIAN
Det er vel beregnet; ikke sandt? Alle hærafdelinger skal opægges imod mig, for at man med desto mindre fare kan gøre mig våbenløs.
STALDMESTEREN SINTULA
Og jeg siger dig, herre, at ikke en eneste af dine hærførere lader sig bruge til dette.
HU: 129
CÆSAR JULIAN
Mine hærførere vil heller ikke komme i fristelse. Du er manden.
STALDMESTEREN SINTULA
Jeg, min Cæsar!
CÆSAR JULIAN
Her står det skrevet. Kejseren overdrager til dig at ordne alt fornødent og derpå at føre de udvalgte afdelinger til Rom.
STALDMESTEREN SINTULA
Og det overdrages til mig? Her, hvor mænd, som Florentius og den gamle Severus –
1.utg: 180
CÆSAR JULIAN
Du har ingen sejervindinger på din syndeliste, Sintula!
STALDMESTEREN SINTULA
Nej, det er visselig sandt. Aldrig har man her villet unde mig lejlighed til at vise –
CÆSAR JULIAN
Jeg har været uretfærdig imod dig. Tak for din troskab.
HIS: 426
STALDMESTEREN SINTULA
Så stor en kejserlig nåde! Herre, må jeg se –
CÆSAR JULIAN
Hvad vil du se? Du vil jo ikke lade dig bruge til dette.
STALDMESTEREN SINTULA
Gud forbyde at jeg skulde nægte kejseren lydighed!
CÆSAR JULIAN
Sintula, – du kunde afvæbne din Cæsar!
STALDMESTEREN SINTULA
Cæsar har alle dage sat liden pris på mig. Cæsar har aldrig kunnet tilgive mig, at han måtte tåle om sig en staldmester, der var valgt af kejseren.
CÆSAR JULIAN
Kejseren er stor og vis; han forstår at vælge.
STALDMESTEREN SINTULA
Herre, – jeg brænder efter at gøre min pligt; må jeg bede om kejserens befaling?
1.utg: 181
CÆSAR JULIAN
rækker ham et af papirerne
Her er kejserens befaling. Gå, og gør din pligt.
SLAVINDEN MYRRHA kommer ilsomt fra højre
O, forbarmende frelser!
HU: 130
CÆSAR JULIAN
Myrrha! Hvad er det?
HIS: 427
SLAVINDEN MYRRHA
O, nådige himmel, min herskerinde –
CÆSAR JULIAN
Din herskerinde, – hvad hun?
SLAVINDEN MYRRHA
Sygdom eller afsind –; hjælp, hjælp!
CÆSAR JULIAN
Helena syg! Lægen! Oribases skal komme, Sintula! Hent ham!
Staldmesteren Sintula går ud i baggrunden. Cæsar Julian vil ile ud til højre, men møder i døren fyrstinde Helena omringet af slavinder. Hendes ansigt er vildt og forstyrret, hendes hår og klæder i uorden.
FYRSTINDE HELENA
Løs kammen! Løs kammen, siger jeg! Den er gloende. Ild i håret; jeg brænder, jeg brænder!
CÆSAR JULIAN
Helena! For Guds nådes skyld –!
FYRSTINDE HELENA
Er der ingen, som vil hjælpe? De myrder mig med nålestik!
1.utg: 182
CÆSAR JULIAN
Min Helena! Hvad er der hændt med dig?
FYRSTINDE HELENA
Myrrha, Myrrha! Frels mig fra pigerne, Myrrha!
HIS: 428
LÆGEN ORIBASES
kommer fra baggrunden
Hvilket rædselsbudskab fortælles –? Er det sandt? Ah!
CÆSAR JULIAN
Helena! Min kærlighed, mit livs lys –!
FYRSTINDE HELENA
Væk fra mig! O, søde Jesus, hjælp!
Hun synker halvt om mellem slavinderne.
CÆSAR JULIAN
Hun er fra sig. Hvad kan det være, Oribases? Se, – se øjnene, hvor store –!
LÆGEN ORIBASES til Myrrha
Hvad har fyrstinden nydt? Hvad har hun spist eller drukket?
CÆSAR JULIAN
Ah, du tror –?
LÆGEN ORIBASES
Svar, kvinder; hvad har I givet fyrstinden?
SLAVINDEN MYRRHA
Vi? O, intet, tro mig; hun har selv –
HU: 131
LÆGEN ORIBASES
Nu, nu!
1.utg: 183
SLAVINDEN MYRRHA
Nogle frugter; det var ferskener, tror jeg; – o, jeg ved ikke –
HIS: 429
CÆSAR JULIAN
Frugter! Ferskener? Af dem, som –?
SLAVINDEN MYRRHA
Ja – nej – ja; jeg ved ikke, herre; – det var to Nubiere –
CÆSAR JULIAN
Hjælp, hjælp, Oribases!
LÆGEN ORIBASES
Desværre, jeg frygter –
CÆSAR JULIAN
Nej, nej, nej!
LÆGEN ORIBASES
Stille, nådige herre; hun kommer til sig selv.
FYRSTINDE HELENA hviskende
Hvi gik solen ned? O, hellige løndomsfulde mørke!
CÆSAR JULIAN
Helena! Hør; saml dine tanker –
LÆGEN ORIBASES
Min høje fyrstinde –
CÆSAR JULIAN
Det er lægen, Helena! (tager hendes hånd) Nej, her, hvor jeg står.
1.utg: 184
FYRSTINDE HELENA
river sig løs
Fy; der var han igen!
HIS: 430
CÆSAR JULIAN
Hun ser mig ikke. Her, her, Helena!
FYRSTINDE HELENA
Den afskyelige; – altid er han om mig.
CÆSAR JULIAN
Hvad mener hun?
LÆGEN ORIBASES
Gå tilside, nådige herre –!
FYRSTINDE HELENA
Søde stilhed! Han aner ikke –; o, min Gallos!
CÆSAR JULIAN
Gallos?
LÆGEN ORIBASES
Gå, høje Cæsar; det er ikke tjenligt –
FYRSTINDE HELENA
Hvor dit tætte krøllede hår runder sig trodsigt om nakken. O, denne korte kødfulde nakke –
CÆSAR JULIAN
Alle afgrundes afgrund –!
LÆGEN ORIBASES
Vildelsen tager til –
CÆSAR JULIAN
Jeg mærker, jeg mærker. Vi må forske, Oribases!
1.utg: 185
HIS: 431
HU: 132
FYRSTINDE HELENA
ler sagte
Nu vil han forske igen. – Blæk på fingrene; bogstøv i håret, – uvasket; fy, fy, hvor han stinker.
SLAVINDEN MYRRHA
Herre, befaler du ikke at jeg skal –?
CÆSAR JULIAN
Væk med dig, kvinde!
FYRSTINDE HELENA
Hvor kunde du lade dig overvinde af ham, du brune svulmende barbar? Han kan ikke overvinde kvinder. Hvor jeg ækles ved denne vanmagtens dyd.
CÆSAR JULIAN
Tilside med jer alle! Ikke så nær, Oribases! Jeg selv skal vogte fyrstinden.
FYRSTINDE HELENA
Vredes du på mig, du herlige? Gallos er jo død. Halshugget. Hvilket hug det må have været! Ikke skinsyg, du min første og sidste. Brænd Gallos i helvedes ild; – det var jo dog kun dig, dig, dig –!
CÆSAR JULIAN
Ikke nærmere, Oribases!
FYRSTINDE HELENA
Dræb presten også! Jeg vil ikke se ham efter dette. Du ved jo vor søde hemmelighed.
1.utg: 186
O, du mine dages længsel, mine
HIS: 432
nætters henrykkelse! Det var jo dig selv, – i din tjeners skikkelse – i bedekamret; ja, ja, du var der; det var dig – i mørket, i luften, i virakens slørende skyer, hin nat, da den vordende Cæsar under mit hjerte –
CÆSAR JULIAN viger med et skrig
Ah!
FYRSTINDE HELENA med udbredte arme
Min elsker og herre! Min, min –!
Hun falder om på gulvet; slavinderne iler til og flokker sig om hende.
CÆSAR JULIAN står et øjeblik ubevægelig; da knytter han hånden ivejret og råber
Galilæer!
Slavinderne bærer fyrstinden ud til højre; i det samme kommer ridderen Sallust hurtigt ind gennem døren i baggrunden.
RIDDEREN SALLUST
Fyrstinden i afmagt! O, så var det dog så!
HU: 133
CÆSAR JULIAN
griber lægen om armen og fører ham tilside
Sig sandheden! Har du før idag vidst at –; nu ja, du forstår mig; har du før idag vidst noget om – om fyrstindens tilstand?
LÆGEN ORIBASES
Jeg, som alle andre, herre!
CÆSAR JULIAN
Og du har intet sagt mig, Oribases!
1.utg: 187
HIS: 433
LÆGEN ORIBASES
Hvorledes, min Cæsar?
CÆSAR JULIAN
Hvor kunde du vove at fortie sligt!
LÆGEN ORIBASES
Herre, der var et, vi alle var uvidende om.
CÆSAR JULIAN
Og det var?
LÆGEN ORIBASES
At Cæsar intet vidste.
Han vil gå.
CÆSAR JULIAN
Hvorhen?
LÆGEN ORIBASES
Prøve de midler, som min kunst –
CÆSAR JULIAN
Jeg tror at din kunst vil vise sig unyttig.
LÆGEN ORIBASES
Herre, det var dog muligt at –
CÆSAR JULIAN
Unyttig, siger jeg!
HIS: 434
LÆGEN ORIBASES
et skridt tilbage
Høje Cæsar, det er min pligt at være dig ulydig i dette.
CÆSAR JULIAN
Hvorledes tyder du mine ord? Gå, gå; prøv, hvad din kunst –; frels kejserens søster; kejseren
1.utg: 188
vilde føle sig utrøstelig ifald hans kærlige omhu skulde drage nogen ulykke efter sig. Ja, du ved vel, at hine frugter var en gave fra kejseren?
LÆGEN ORIBASES
Ah!
CÆSAR JULIAN
Gå, gå, mand, – og prøv, hvad din kunst –
LÆGEN ORIBASES bøjer sig ærbødigt
Jeg tror min kunst er unyttig, herre!
Han går ud til højre.
CÆSAR JULIAN
Ah, du, Sallust! Hvad tykkes dig? Nu begynder skæbnens bølger at vælte ind over slægten igen.
HU: 134
RIDDEREN SALLUST
O, men der er redning. Oribases vil –
CÆSAR JULIAN kort og afværgende
Fyrstinden dør.
RIDDEREN SALLUST
O, om jeg turde tale! Om jeg turde efterspore de lønlige tråde i dette fordærvelsens spind!
HIS: 435
CÆSAR JULIAN
Vær trøstig, ven; alle trådene skal komme for en dag, og så –
TRIBUNEN DECENTIUS kommer fra baggrunden
Hvorledes skal jeg nærme mig Cæsars åsyn! Hvor urandsagelige er ikke Guds veje! Sønder
1.utg: 189
knust –; gid du kunde læse i mine indvolde! Jeg sorgens og ulykkens bud –!
CÆSAR JULIAN
Ja, det må du sige to gange, ædle Decentius! Og hvorledes skal jeg vel udfinde ord, bløde og slørende nok, for at bringe dette i en tålelig fremstilling for kejserens broderlige øre!
TRIBUNEN DECENTIUS
Usaligt, at noget sådant skulde hænde næsten samtidigt med min sendelse! Og just nu! O, dette lynslag fra forhåbningernes skyløse himmel!
CÆSAR JULIAN
Ja, denne skæbnens opdukkende og opslugende havstorm, just som skibet syntes at ville løbe ind i en længe forønsket havn; denne, denne –; sorgen gør os veltalende, Decentius, – dig, som mig. Men først forretninger. De to Nubiere skal fængsles og forhøres.
TRIBUNEN DECENTIUS
Nubierne, herre? Tror du min harmfulde iver kunde tåle at de to upåpasselige tjenere et øjeblik længer –?
CÆSAR JULIAN
Hvorledes? Du har dog vel aldrig –?
HIS: 436
TRIBUNEN DECENTIUS
Kald mig en ilsindet mand, høje Cæsar; men min kærlighed til kejseren og til hans sorgtrufne
1.utg: 190
hus måtte i sandhed være ringere, end den er, ifald den i en slig stund kunde give rum for sindigt overlæg.
HU: 135
CÆSAR JULIAN
Du har ladet begge slaverne dræbe?
TRIBUNEN DECENTIUS
Havde de ikke syvfold fortjent døden, de efterladne? Det var to hedenske vildmænd, herre! Deres vidnesbyrd vilde ikke have tjent til noget; det var mig umuligt at få presset andet ud af dem, end at de havde ladet hine vigtige ting henstå en temmelig lang tid i forsalen uden bevogtning, tilgængelige for alle og enhver –
CÆSAR JULIAN
Aha! Ja så, Decentius!
TRIBUNEN DECENTIUS
Jeg anklager ingen. O, men, dyrebare Cæsar, jeg varer dig ad; thi du er omgiven af utro tjenere. Dit hof – hvilken usalig misforståelse! – man har troet at skimte et slags unåde, eller hvad jeg skal kalde det, bag de forholdsregler, som kejseren nødtvungen har måttet træffe her; kort og godt –
STALDMESTEREN SINTULA kommer fra baggrunden
Herre, du har givet mig et hverv, som jeg på ingen måde magter.
1.utg: 191
CÆSAR JULIAN
Kejseren har givet dig hvervet, gode Sintula!
HIS: 437
STALDMESTEREN SINTULA
Tag det fra mig, herre; jeg er det i sandhed ikke voksen.
TRIBUNEN DECENTIUS
Hvad er hændt?
STALDMESTEREN SINTULA
Lejren er i vildt oprør. Legionstropperne og de bundsforvandte rotter sig sammen –
TRIBUNEN DECENTIUS
Trods imod kejserens vilje!
STALDMESTEREN SINTULA
Soldaterne råber på at de vil holde sig til Cæsars løfter.
CÆSAR JULIAN
Hør, hør; disse brøl udenfor –!
STALDMESTEREN SINTULA
Sværmen stormer hid –
TRIBUNEN DECENTIUS
Lad ingen slippe ind!
RIDDEREN SALLUST ved vinduet
Det er for sent; hele pladsen er opfyldt af truende soldater.
TRIBUNEN DECENTIUS
Cæsars dyre liv er i fare! Hvor er Florentius?
1.utg: 192
HU: 136
STALDMESTEREN SINTULA
Flygtet.
HIS: 438
TRIBUNEN DECENTIUS
Den storpralende usling! Men Severus da?
STALDMESTEREN SINTULA
Severus siger sig syg; han har ladet sig køre ud til sit landgods.
CÆSAR JULIAN
Jeg vil selv tale med de rasende.
TRIBUNEN DECENTIUS
Ikke af stedet, høje Cæsar!
CÆSAR JULIAN
Hvad nu?
TRIBUNEN DECENTIUS
Det er min pligt, nådigste herre; kejserens bud –; hans dyrebare slægtnings liv –; Cæsar er min fange.
RIDDEREN SALLUST
Ah!
CÆSAR JULIAN
Så kom det dog!
TRIBUNEN DECENTIUS
Hustropperne, Sintula! Du har at føre Cæsar i sikkerhed til Rom.
CÆSAR JULIAN
Til Rom!
HIS: 439
STALDMESTEREN SINTULA
Hvad siger du, herre!
1.utg: 193
TRIBUNEN DECENTIUS
Til Rom, siger jeg!
CÆSAR JULIAN
Som Gallos! (råber gennem vinduet) Hjælp, hjælp!
RIDDEREN SALLUST
Flygt, min Cæsar! Flygt, flygt!
Vilde skrig høres udenfor. Romerske legionssoldater, bataviske hjælpetropper og andre bundsforvandte stiger ind gennem vinduet. På samme tid trænger en anden sværm ind gennem døren i baggrunden. Blandt de forreste er fanebæreren Mauros; kvinder, tildels med børn på armene, følger de indtrængende.
SKRIG BLANDT SOLDATERNE
Cæsar, Cæsar!
ANDRE STEMMER
Cæsar, hvi har du forrådt os?
ATTER ANDRE
Ned med den troløse Cæsar!
CÆSAR JULIAN kaster sig med udbredte arme midt ind iblandt soldaterne og råber
Medkæmpere, krigsbrødre, – frels mig fra mine fiender!
HIS: 440
TRIBUNEN DECENTIUS
Ah, hvad er det –!
VILDE SKRIG
Ned med Cæsar! Slå Cæsar ned!
CÆSAR JULIAN
Slut kreds om mig; drag eders sværd!
HU: 137
FANEBÆREREN MAUROS
De er alt dragne!
1.utg: 194
KVINDER
Hug ham; hug ham!
CÆSAR JULIAN
Tak, at I kom! Mauros! Ærlige Mauros! Ja, ja; på dig kan jeg stole.
BATAVISKE SOLDATER
Hvor tør du sende os til jordens grænser? Var det det, du tilsvor os?
ANDRE BUNDSFORVANDTE
Ikke over Alperne! Det pligter vi ikke!
CÆSAR JULIAN
Ikke til Rom! Jeg går ikke; de vil myrde mig, som de myrded min broder Gallos!
FANEBÆREREN MAUROS
Hvad siger du, herre?
HIS: 441
TRIBUNEN DECENTIUS
Tro ham ikke!
CÆSAR JULIAN
Rør ikke den ædle Decentius; han er uden skyld.
UNDERFØREREN LAIPSO
Det er sandt; Cæsar er den skyldige.
CÆSAR JULIAN
Ah, er det dig, Laipso! Kække ven, er det dig? Du slog godt ved Argentoratum.
UNDERFØREREN LAIPSO
Det mindes Cæsar?
1.utg: 195
UNDERFØREREN VARRO
Sine løfter mindes han ikke!
CÆSAR JULIAN
Var det ikke den uforfærdede Varros røst, jeg der fornam? Der har vi ham jo! Dit sår er lægt, ser jeg. O, du velfortjente kriger, – at det dog skulde nægtes mig at gøre dig til høvedsmand!
UNDERFØREREN VARRO
Har du virkelig villet det?
CÆSAR JULIAN
Lægg ikke kejseren til last at han afslog min bøn. Kejseren kender ingen af eder, således, som jeg kender eder.
TRIBUNEN DECENTIUS
Soldater, hør mig –!
HIS: 442
MANGE STEMMER
Vi har intet med kejseren at skaffe.
ANDRE trænger truende frem
Cæsar skal stå os til regnskab!
CÆSAR JULIAN
Hvad magt har vel eders ulykkelige Cæsar, I venner? Man vil føre mig til Rom. Man nægter mig at forvalte endog mine egne sager. Man lægger
HU: 138
beslag på min andel af krigsbyttet. Fem guldstykker og et pund sølv havde jeg tænkt at skænke hver soldat, men –
1.utg: 196
SOLDATERNE
Hvad siger han?
CÆSAR JULIAN
Det er ikke kejseren, som forbyder det; det er onde og misundelige rådgivere. Kejseren er god, I kære venner! O, men kejseren er syg; han kan intet udrette –
MANGE SOLDATER
Fem guldstykker og et pund sølv!
ANDRE SOLDATER
Og det nægtes os!
ATTER ANDRE
Hvem tør nægte Cæsar noget!
FANEBÆREREN MAUROS
Således handler man med Cæsar, soldaternes fader!
HIS: 443
UNDERFØREREN LAIPSO
Med Cæsar, som mere har været os en ven end en herre! Eller har han kanske ikke?
MANGE STEMMER
Jo, jo, det har han!
UNDERFØREREN VARRO
Bør ikke Cæsar, sejerherren, kunne vælge til høvedsmænd, hvem han vil?
FANEBÆREREN MAUROS
Bør han ikke have fri rådighed over det bytte, som er tilfaldet ham?
1.utg: 197
HØJE RÅB
Jo, jo, jo!
CÆSAR JULIAN
Ak, hvad vilde det vel gavne eder? Hvad brug kan I gøre af jordiske goder, I, som skal føres bort til de fjerneste lande for at gå en uviss skæbne imøde –
SOLDATERNE
Vi går ikke!
CÆSAR JULIAN
Se ikke på mig; jeg skammer mig; thi jeg er nær ved at udgyde en tårestrøm når jeg tænker på at I inden få måneder skal gives til pris for sygdomme, for hunger og for en blodtørstig fiendes våben.
HIS: 444
MANGE SOLDATER
stimler om ham
Cæsar! Gode Cæsar!
CÆSAR JULIAN
Og nu eders værgeløse hustruer og børn, som I må efterlade i de spredte hjem! Hvo skal skærme
HU: 139
disse medynksværdige, disse vordende enker og faderløse, der snart vil være udsatte for Alemanernes hævngærrige overfald?
KVINDERNE grædende
Cæsar, Cæsar, tag dig af os!
1.utg: 198
CÆSAR JULIAN
ligeledes i gråd
Hvad er Cæsar? Hvad mægter den faldne Cæsar?
UNDERFØREREN LAIPSO
Skriv til kejseren og lad ham vide –
CÆSAR JULIAN
Ak, hvad er kejseren? Kejseren er syg på sind og legem; han er nedbrudt af omhu for rigets vel. Ikke sandt, Decentius?
TRIBUNEN DECENTIUS
Jo, visselig; men –
CÆSAR JULIAN
Hvor skar det mig ikke i hjertet, da jeg erfor – –
(han trykker de omståendes hænder)
Bed for hans sjæl, I, som dyrker den gode Kristus! Bring offer for hans helse, I, som er forblevne trofaste imod eders fædrene guder! – – Ved I vel at kejseren har holdt sejersindtog i Rom?
HIS: 445
FANEBÆREREN MAUROS
Har kejseren?
UNDERFØREREN VARRO
Hvad? Slagen, som han kom fra Donau?
CÆSAR JULIAN
Som han kom fra Donau har han holdt sejersindtog for vore sejervindinger –
TRIBUNEN DECENTIUS truende
Høje Cæsar, betænk –!
1.utg: 199
CÆSAR JULIAN
Ja, det er sandt, som tribunen siger; betænk, hvorledes kejserens sind må være omsløret, når sligt kan ske? O, min hårdt hjemsøgte frænde! Da han i Rom red igennem Konstantins vældige bue, trode han sig så stor at han krummed ryggen og luded sit hoved ned imod sadelknappen.
FANEBÆREREN MAUROS
Som en hane i en porthvælving!
Latter blandt soldaterne.
ENKELTE STEMMER
Er det en kejser!
UNDERFØREREN VARRO
Og ham skal vi lyde!
HU: 140
UNDERFØREREN LAIPSO
Væk med ham!
HIS: 446
FANEBÆREREN MAUROS
Cæsar, tag du styret!
TRIBUNEN DECENTIUS
Oprør –!
MANGE STEMMER
Tag magten; tag magten, Cæsar!
CÆSAR JULIAN
Afsindige! Er det at tale som Romere? Vil I efterligne de alemanske barbarer? Hvad var det Knodomar råbte ved Argentoratum? Svar mig, gode Mauros, – hvad råbte han?
1.utg: 200
FANEBÆREREN MAUROS
Han råbte: leve kejser Julian!
CÆSAR JULIAN
Ah, ti, ti! Hvad siger du dog?
FANEBÆREREN MAUROS
Leve kejser Julian!
DE BAGENFOR STÅENDE
Hvad går for sig?
UNDERFØREREN VARRO
De udråber Cæsar Julian til kejser!
HØJE SKRIG
Leve kejseren! Leve kejser Julian!
HIS: 447
Råbet forplanter sig i videre og videre kredse udenfor; alle taler i munden på hverandre; Cæsar Julian kan i lang tid ikke komme tilorde.
CÆSAR JULIAN
O, jeg beder eder bønligt –! Soldater, venner, kampfæller, – se, jeg udstrækker mine skælvende arme –! Ængst dig ikke, min Decentius! – O, at jeg måtte opleve dette! Jeg lægger eder intet til last, I trofaste; det er fortvivlelsen, som har drevet jer. I vil det. Godt; jeg underkaster mig hærens vilje. – Sintula, lad mine krigsøverster samles. – Du, tribun, kan vidne for Konstanzios at jeg kun nødtvungen – rend="next">(vender sig til Varro) Gå, høvedsmand, og forkynd i lejren denne uventede forandring. Jeg selv vil uden ophold skrive til Rom –
1.utg: 201
RIDDEREN SALLUST
Herre, soldaterne vil se dig.
FANEBÆREREN MAUROS
En gylden ring om dit hoved, kejser!
CÆSAR JULIAN
Et sligt smykke har jeg aldrig ejet.
FANEBÆREREN MAUROS
Denne kan gøre det.
Han aftager sin halskæde og slynger den flerdobbelt om Cæsars pande.
HU: 141
RÅB UDENFOR
Kejseren; kejseren! Vi vil se kejseren!
HIS: 448
SOLDATER
På skjoldet med ham! Op, op!
De omstående løfter Julian højt ivejret på et skjold og viser ham for mængden under længe vedvarende bifaldsråb.
CÆSAR JULIAN
Hærens vilje ske! Jeg bøjer mig for det uundgåelige og fornyer alle tilsagn –
LEGIONSSOLDATER
Fem guldstykker og et pund sølv!
BATAVER
Ikke over Alperne!
CÆSAR JULIAN
Vi vil sætte os fast i Vienna. Den stad er Galliens stærkeste og derhos rig på allehånde forråd. Der er det min agt at vente indtil vi ser, om min nedbøjede frænde billiger, hvad vi her, til rigets tarv, har vedtaget –
1.utg: 202
RIDDEREN SALLUST
Det gør han ikke, herre!
CÆSAR JULIAN med oprakte hænder
Guddommelige visdom, lys op i hans formørkede sjæl og led ham til det bedste! Vær med mig, du lykke, som aldrig har svigtet mig før!
MYRRHA og KVINDERNE veklagende udenfor til højre
Død, død, død!
1.utg: [203]
HIS: 449
HU: 142
FEMTE HANDLING
I Vienna. Et hvælvet rum i katakomberne. Til venstre snor sig en bugtet gang opad. Gennem bergsiden i baggrunden er udhugget en trappe, som ender oppe ved en lukket dør. Foran til højre fører en mængde trin ned til de dybere liggende gange. Rummet er svagt oplyst af en brændende hængelampe.
Cæsar Julian, med uraget skæg og i smudsige klæder, står ludende over åbningen til højre. Dæmpet salmesang lyder igennem døren fra den udenfor tilbyggede kirke.
CÆSAR JULIAN taler nedad
Endnu intet tegn?
EN STEMME dybt nede
Intet.
CÆSAR JULIAN
Hverken ja eller nej? Hverken for eller imod?
STEMMEN
Begge dele.
CÆSAR JULIAN
Det er jævngodt med intet.
STEMMEN
Vent, vent.
1.utg: 204
HIS: 450
CÆSAR JULIAN
Jeg har ventet i fem døgn; du kræved kun tre. Jeg siger dig, – jeg er ikke tilsinds at – rend="next">(han lytter imod udgangen og råber dæmpet nedad) Tal ikke!
RIDDEREN SALLUST kommer oppe fra gangen tilvenstre
Herre; herre!
CÆSAR JULIAN
Er det dig, Sallust? Hvad vil du hernede?
RIDDEREN SALLUST
Dette rugende mørke –; ah, nu ser jeg dig.
CÆSAR JULIAN
Hvad vil du?
RIDDEREN SALLUST
Tjene dig, om jeg kunde, – føre dig ud til de levende igen.
CÆSAR JULIAN
Hvad nyt oppe fra verden?
RIDDEREN SALLUST
Soldaterne er i uro; vi mærker allehånde forbud på at tålmodet snart forgår dem.
HU: 143
CÆSAR JULIAN
Nu skinner visst solen deroppe.
RIDDEREN SALLUST
Ja, herre!
HIS: 451
CÆSAR JULIAN
Himlen hvælver sig som et hav af tindrende lys. Det er kanske høj middag. Det er varmt;
1.utg: 205
luften dirrer langs husvæggene; floden risler, halvt udtørret, over hvide flintestene. – Skønne liv; skønne verden!
RIDDEREN SALLUST
O, kom, kom, herre! Dette ophold i gravgangene udlægges til skade for dig.
CÆSAR JULIAN
Hvorledes udlægges det?
RIDDEREN SALLUST
Tør jeg sige det?
CÆSAR JULIAN
Du tør og skal. Hvorledes udlægges det?
RIDDEREN SALLUST
Mange tror at det mindre var sorg end anger, som så sælsomt drev dig ned under jorden.
CÆSAR JULIAN
De tror jeg dræbte hende?
RIDDEREN SALLUST
Det gådefulde i sagen må undskylde dem, om –
CÆSAR JULIAN
Ingen dræbte hende, Sallust! Hun var for ren for dette syndens rige; derfor steg en engel fra himlen hver nat ned i hendes lønkammer og råbte på hende. Eller hvad? Ved du
HIS: 452
ikke at presterne i Lutetia udlagde hendes død på denne vis? Og presterne må jo vide det. Har ikke
1.utg: 206
hendes ligtog hid været som et sejerstog gennem landet? Strømmed ikke alle Viennas kvinder hendes kiste imøde udenfor portene, hilste hende med grønne grene i hænderne, bredte tepper ud på vejen og istemte lovsange til ære for himmelbruden, som førtes hjem til brudgommens hus? – Hvad lo du af?
RIDDEREN SALLUST
Jeg, herre?
CÆSAR JULIAN
Nat og dag har jeg hørt bryllupssangene siden. Hør, hør; i forherligelse løftes hun opad. Ja, hun var tilvisse en ægte kristen-kvinde. Hun holdt sig budet efterrettelig; – hun gav Cæsar, hvad Cæsars
HU: 144
var, og den anden gav hun –; nå, det var ikke det, vi skulde tale om; du er ikke indviet i lærens hemmeligheder, Sallust! – Hvad nyt, spurgte jeg om?
RIDDEREN SALLUST
Det vigtigste, jeg ved, er at kejseren ved budskabet om, hvad der i Lutetia gik for sig, skyndsomt skal være flygtet over til Antiokia.
CÆSAR JULIAN
Den nyhed kender jeg. Konstanzios så os vel allerede i ånden foran Roms porte.
RIDDEREN SALLUST
De venner, som forvovent slutted sig til dig i denne farlige sag, så i ånden det samme.
1.utg: 207
HIS: 453
CÆSAR JULIAN