BALLADER I NORGE
 
 
 
Etter ønske fra Norsk visearkiv er den nyere delen av Balladedatabasen tatt av nettet 19. desember 2011
 

 

Det gamle balladearkivet fra 1997 finner du her.