Next Page

African Languages Research Institute (ALRI)

Inhloso

Ukucubungula, ukuloba, lokukhankasela intuthuko yendimi zeZimbabwe, ngenjongo yokuthuthukisa uzulu weZimbabwe kanye lokulondolozela izizukulwane ezizayo lezizindimi.

Imbali Ngamafitshane

I-ALRI yavulwa eUZ ngoZibandlela ka2000, ivele isungulwa nje izalwa yiALLEX Project ebivele ikhona okweminyaka ethile. Ugatsha lolu lweALRI luzimele lodwa ngaphansi kweUZ njalo luqhubeka lusebenzelana leYunivesithi yeOslo, eNorway leYunivesithi yeGothenburg kweleSweden.

Idale Eliphethe iALRI

Vice Chancellor UZ, Prof. F.W.G. Hill (Umgcinisihlalo)

Director ALRI, Dr. H Chimhundu

Dr. G.T. Hapanyengwi

J.T. Mabvoto

Prof. M.N. Peresuh

Dr. S. Pwiti

Dr. H.C. Sadza

P.C. Bamu

B.C. Chitsike

P. Damasane

H.E. Muradzikwa

W.L. Chigidi

C. Chirikure

S. Nondo

D. Maravanyika

Dr. B.M. Dabudabu

E.K. Matimati

B. Nkala